Skattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.

”När logiken rämnar” – en föreläsning om psykos och neuropsykologi

X

Specifikationer

Tidsåtgång 3 timmar
Kurser Onlinekurs/seminarium med kursledare

Beskrivning

Patienter med psykossjukdom har ofta funktionsnedsättningar i såväl basala som mer komplexa kognitiva funktioner. Dessa funktionsnedsättningar utgör centrala fenomen vid sjukdomens uppkomst och har dessutom en betydande inverkan på individens framtida prognos. De kognitiva funktionsnedsättningarna är mycket vanligt förekommande, men variationen inom patientgruppen är stor. I vilken utsträckning och på vilka sätt den kognitiva förmågan försämras av sjukdomen (vilket framförallt sker i samband med första insjuknandet) samt i vilken grad kognitiv funktion kan återhämtas, är mycket varierande. Därför är det angeläget att varje patient med psykossjukdom utreds individuellt.

Föreläsningens innehåll
- Olika typer av psykoser, när är det psykos och när är det inte psykos?
- Samsjuklighet och differentialdiagnostik (ex personlighetssyndrom, autism och affektiv problematik)
- Hur påverkas kognitiva funktioner vid psykossjukdom, kopplingen till negativa symptom.
- Hur genomföra en kvalificerad kognitiv utredning vid psykossjukdom, lämpligt testbatteri, beteendeobservationer
- Hur kan testresultatet återkopplas på bästa sätt så att det ger en terapeutisk effekt som ökar hopp, sjukdomsinsikt och följsamhet i behandling.
- Hur kan kunskap om kognition användas i bemötande, omvårdnad och behandling vid psykossjukdom.

Datum: 25 september 2023
Tid: Kl. 13.00-16.00
Plats: Digitalt

Målgrupp
Föreläsningen riktar sig primärt till psykologer och PTP-psykologer, men även andra professionella (t.ex. läkare, arbetsterapeuter, kuratorer och annan omvårdnadspersonal) som möter dessa individer inom sina verksamheter och önskar få uppdaterad kunskap och ökad förståelse för gruppen är välkomna att anmäla sig.

Föreläsare
Christine Bedinger

Bokningsvillkor
Bokningen är bindande och antal platser är begränsade. Avbokning görs skriftligen och snarast till oss (maila melissa.ovsiannikow@pearson.com) senast 4 veckor innan föreläsningen startar. Sker avbokningen senare än 4 veckor före föreläsningens start, debiteras 50 % av avgiften. Vid för få anmälda kan föreläsningen ställas in och avgiften återbetalas. Faktura skickas per post. Betalningsvillkor är 30 dagar netto. Alla priser är exklusive moms.

Kursledare

Christine Bedinger
Christine Bedinger
Christine är legitimerad psykolog, specialist i neuropsykologi och driver företaget Kognitia Psykologkonsult AB. Hon har varit verksam som psykolog i över 20 år och har lång erfarenhet av arbete inom psykiatrisk heldygnsvård; framför allt av utredning av patienter med psykossjukdomar, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, intellektuella funktionsnedsättningar, personlighetssyndrom, affektiva sjukdomar och andra svåra och komplexa tillstånd. Utöver det har Christine arbetat länge med handledning, konsultation och utbildning inom neuropsykologi och psykiatri. Hon har medverkat i flera projekt med fokus på neuropsykologiska testbatterier såsom WAIS-III NI, D-KEFS, WAIS-IV, Q-interactive och är för närvarande klinisk expert i arbetet med den skandinaviska versionen av WAIS-5. Christine har ett stort intresse för metodiken Therapeutic Assessment, som syftar till att ge patienten en terapeutisk effekt av utredningen.
3 Kurser
Innan du lägger produkter i din kundvagn ber vi dig kontrollera att ditt yrke överensstämmer med den "Behörighet" som är angiven under "Specifikationer" på denna sida.

Moms tillkommer på alla priser.