Skattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.

Movement ABC-2 rättelser och revideringar

Vänligen välj

Hello!

We think you'll enjoy our United States store.Our stores

Select the store you would like to visit.

Additional instructions for website redirect.

Här kan användare av Movement ABC-2 ladda ner information om förtydliganden och rättelser i manualen.

Nedan finns information om tidigare meddelade rättelser.

Fel i Instruktioner till Checklistan. På sidan 11 förs ett felaktigt resonemang kring tolkning av höga poäng på Del A Rörelse i en statisk och/eller förutsägbar miljö i relation till låga poäng på Del B Rörelse i en dynamisk och/eller oförutsägbar omgivning. Självklart ska resonemanget vara det omvända; allt i enlighet med övrig information i Checklistan (och Manualsupplementet). Det samma gäller Manualsupplementet på sidan 124.

Fel i protokollet för åldersintervallet 7-10 år (grönt protokoll, artikelnummer 160521). På sidan 4 i protokollet, uppgift Bollfärdigheter 2 KASTA ÄRTPÅSE PÅ MATTA har tilläggsanvisningen blivit fel, vilket kan påverka poängsättningen av uppgiften.

Felaktig tilläggsanvisning:
Obs: Målet är hela mattan, inte bara den orange cirkeln.

Korrekt tilläggsanvisning:
Obs: Målet är den orange cirkeln, inte hela mattan.

Manualsupplementets anvisningar för uppgiften är korrekta och skall följas! Rättelse-etiketter skickas med leveranser till dess materialet trycks om.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vill du få aktuell information om våra tester och kurser? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.