Skattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.

Kvalificerad utredning och fallkonsultation med WISC-V

X

Specifikationer

Tidsåtgång 2 dagar
Behörighet Leg. Psykolog
Kurser Onlinekurs/seminarium med kursledare
Se Maria Bühlers presentation av kursen!

Kursbeskrivning
Den här kursen syftar till att ge deltagarna fördjupade kunskaper och färdigheter i att utreda med WISC-V. Kursen omfattar två heldagar med var sitt fokusområde: WISC vid IF-utredningar och WISC vid NPF-utredningar. Under kursen kommer deltagarna att få en genomgång av deltestens mätegenskaper, sammanställning och utvärdering av testresultat, beteendeobservationer vid testning, samt vanliga utmaningar vid testning och tolkning. Kursledaren kommer att presentera fiktiva patientprofiler och diskutera hur olika testresultat kan vägas samman och tolkas på ett nyanserat sätt, t.ex. för att kunna göra kvalificerade differentialdiagnostiska bedömningar. Det kommer också att diskuteras hur information som erhålls genom testning kan göras praktiskt användbar (t.ex. planera interventioner), samt vilka andra mätinstrument som kan vara lämpliga vid IF- och NPF-utredningar. Alla deltagare kommer att bli ombedda att skicka in ett utredningsärende. Ett urval av dessa kommer att presenteras som underlag för vidare diskussion och fallkonsultation. 

Dag 1: Fokus på WISC och IF
-       WISC vid utredning av IF
-       Profiltolkning av fiktiva case
-       Differentialdiagnostik och samsjuklighet
-       Fallkonsultation av avidentifierade patientfall
-       Att utreda IF hos unga med annat modersmål än svenska
-       Diskussioner om adaptiv funktion och relevanta mätinstrument
 
Dag 2: Fokus på WISC och NPF
-       WISC vid utredning av NPF
-       Differentialdiagnostik och samsjuklighet
-       Finns det specifika ADHD och autismprofiler?
-       Twice exceptional (2E) och hög begåvning
-       Profiltolkning av fiktiva case
-       Fallkonsultation av avidentifierade patientfall
-       Diskussioner om andra relevanta mätinstrument

Omfattning: 2 dagar
Datum: 11 och 12 maj 2023
Tid: Kl.08.30-16.00
Plats: Digitalt

Målgrupp
Kursen vänder sig till psykologer/PTP-psykologer med grundläggande kunskaper om och erfarenhet av att administrera WISC-V.

Förberedelser
Alla deltagare behöver skicka in ett avidentifierat patientfall innan utbildningen startar, som underlag till diskussioner om profiltolkning/fallkonsultation. Mer information om detta ges i samband med anmälan. 

Kursledare
Maria Bühler

Bokningsvillkor
Bokningen är bindande och antal platser är begränsade. Vid förhinder att delta, glöm inte att avboka din plats senast 4 veckor innan föreläsningen. Avbokning görs skriftligen och snarast till oss (maila melissa.ovsiannikow@pearson.com) senast 4 veckor innan föreläsningen. Sker avbokningen mindre än 4 veckor före föreläsningens start, debiteras 50 % av avgiften. Vid för få anmälda kan föreläsningen ställas in och avgiften återbetalas. Faktura skickas per post. Betalningsvillkor är 30 dagar netto. Alla priser är exklusive moms.

Kursledare

Maria Bühler
Maria Bühler
Maria Bühler är leg psykolog och specialist i klinisk psykologi/neuropsykologi. Hon har jobbat med utredning av barn och unga i 20 år, både inom skola och olika specialistteam för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Maria är medförfattare till böckerna "Lågaffektivt bemötande" och "Lågaffektivt bemötande och problematisk skolfrånvaro", samt ensamförfattare till boken "Flickor med autism och adhd", som gavs ut 2020. Hon är en erfaren föreläsare och är en av två kursansvariga för en specialistkurs om Neurovetenskaplig teori och anpassningar vid NPF, som är ackrediterad av Psykologförbundet. Maria jobbar i egen regi och har en mottagning centralt i Stockholm, där hon tar emot barn och familjer som behöver stöd utifrån NPF. Se vår intervju med Maria Bühler!
1 Kurser
Innan du lägger produkter i din kundvagn ber vi dig kontrollera att ditt yrke överensstämmer med den "Behörighet" som är angiven under "Specifikationer" på denna sida.

Grupperade produktartiklar
Produktnamn Exkl. moms
Kvalificerad utredning och fallkonsultation med WISC-V - 11 och 12 maj 2023
Art.nr course:1450065_1512562 / 0000000512020
9 950,00 kr
Moms tillkommer på alla priser.