ℹSkattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.

Beställningar som görs före den 15 december kl. 12.00 kommer att levereras och faktureras under 2023, med reservation för oförutsedda händelser.

Kvalificerad utredning och fallkonsultation med WISC-V

X

Specifikationer

Tidsåtgång 2 dagar
Behörighet Leg. Psykolog
Kurser Onlinekurs/seminarium med kursledare
Se Maria Bühlers presentation av kursen!

Kursbeskrivning

Den här kursen syftar till att ge deltagarna fördjupade kunskaper och färdigheter i att utreda med WISC-V. Kursen omfattar två heldagar med var sitt fokusområde: WISC-V vid IF-utredningar och WISC-V vid NPF-utredningar. Under kursen kommer deltagarna att få en genomgång av hur testresultaten kan utvärderas, beteendeobservationer vid testning, samt vanliga utmaningar vid testning och tolkning. Kursledaren kommer att presentera fiktiva patientprofiler och diskutera hur olika testresultat kan vägas samman och tolkas på ett nyanserat sätt, t.ex. för att kunna göra kvalificerade differentialdiagnostiska bedömningar. Det kommer också att diskuteras hur information som erhålls genom testning kan göras praktiskt användbar (t.ex. planera interventioner), samt vilka andra mätinstrument som kan vara lämpliga vid IF- och NPF-utredningar. Deltagarna kommer få ett eller flera fiktiva fall att arbeta kring mellan dag 1 och dag 2. Arbetet kommer bestå i att tillämpa de kunskaper som har lärts ut under dag 1 gällande tolkning av testprofiler.

Dag 1: Fokus på WISC-V och IF

- Vad är intelligens?
- Vad är IF?
- Vad är svag teoretisk begåvning?
- Att testa intelligent - vad betyder det?
- Att göra adaptiva skattningar, även när det är svårt. 

Dag 2: Fokus på WISC-V och NPF

- WISC-V vid utredning av NPF
- Differentialdiagnostik och samsjuklighet
- Finns det specifika ADHD och autismprofiler?
- Profiltolkning av fiktiva case
- Diskussioner om andra relevanta mätinstrument
- Återgivning av utredningsresultat och rekommendationer framåt

Omfattning: 2 dagar
Datum: 14/2 och 13/3 2024
Tid: Kl.08.30-16.00
Plats: Digitalt

Målgrupp
Kursen vänder sig till psykologer/PTP-psykologer med grundläggande kunskaper om och erfarenhet av att administrera WISC-V.

Kursledare
Maria Bühler

Bokningsvillkor
Bokningen är bindande och antal platser är begränsade. Vid förhinder att delta, glöm inte att avboka din plats senast 4 veckor innan föreläsningen. Avbokning görs skriftligen och snarast till oss (maila melissa.ovsiannikow@pearson.com) senast 4 veckor innan föreläsningen. Sker avbokningen mindre än 4 veckor före föreläsningens start, debiteras 50 % av avgiften. Vid för få anmälda kan föreläsningen ställas in och avgiften återbetalas. Faktura skickas per post. Betalningsvillkor är 30 dagar netto. Alla priser är exklusive moms.

Kursledare

Maria Bühler
Maria Bühler
Maria Bühler är leg psykolog och specialist i klinisk psykologi/neuropsykologi. Hon har jobbat med utredning av barn och unga i 20 år, både inom skola och olika specialistteam för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Maria är medförfattare till böckerna "Lågaffektivt bemötande" och "Lågaffektivt bemötande och problematisk skolfrånvaro", samt ensamförfattare till boken "Flickor med autism och adhd", som gavs ut 2020. Hon är en erfaren föreläsare och är en av två kursansvariga för en specialistkurs om Neurovetenskaplig teori och anpassningar vid NPF, som är ackrediterad av Psykologförbundet. Maria jobbar i egen regi och har en mottagning centralt i Stockholm, där hon tar emot barn och familjer som behöver stöd utifrån NPF. Se vår intervju med Maria Bühler!
1 Kurser
Innan du lägger produkter i din kundvagn ber vi dig kontrollera att ditt yrke överensstämmer med den "Behörighet" som är angiven under "Specifikationer" på denna sida.

Grupperade produktartiklar
Produktnamn Exkl. moms
Kvalificerad utredning och fallkonsultation med WISC-V - 14/2 och 13/3 2024
Art.nr course:1450065_1842153 / 0000000512022
9 950,00 kr
Moms tillkommer på alla priser.