Skattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.
Vänligen välj

Hello!

We think you'll enjoy our United States store.Our stores

Select the store you would like to visit.

Additional instructions for website redirect.

kurser_1_

Våra utbildningar

Vi har många spännande utbildningar som ger dig möjlighet att vidareutveckla och fördjupa dina kunskaper i psykologisk utredning. Vi erbjuder kortare föreläsningar, djupgående seminarier och omfattande kurser. På våra föreläsningar får du nya perspektiv på arbetet med olika patientgrupper som du möter i din verksamhet. Våra seminarier fördjupar dina kunskaper inom utvalda testområden. För dig som önskar en omfattande genomgång av hur du administrerar och tolkar resultat från några av våra mest populära test, erbjuder vi även ett antal kurser. Missa inte heller vår nya självstudiekurs i Q-interactive, vår digitala plattform för administrering av test såsom WISC och WAIS. 

Kurser

Kursen syftar till att ge en introduktion till WISC-V avseende administrering, utvärdering och kvantitativ såväl som kvalitativ tolkning av testresultat. Teoretiska kunskaper varvas med konkreta praktiska råd för att utveckla deltagarnas kompetens att genomföra valida och reliabla utredningar.

I den här kursen får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper i WAIS-IV och bekanta dig med D-KEFS som ett instrument för bedömning av exekutiv funktion. Under de två första dagarna varvas teori med kliniska fallexempel och kursen avslutas med en uppföljningsdag där tidigare förvärvade kunskaper appliceras på ett antal testprofiler.

CELF-4 är ett behörighetsklassat test och därför anordnar vi en utbildning för special- och talpedagoger samt speciallärare. Syftet med utbildningen är att ge grundläggande kunskap i hur man använder CELF-4 för att identifiera färdigheter, svagheter och styrkor i barns språkutveckling.

Lär dig grunderna i Q-interactive med vår självstudiekurs. Du påbörjar kursen när du vill och genomför den i din egen takt.  

Vår utbildning Psykologiska test i arbetslivet ger en gedigen introduktion till området. Utbildningen passar för såväl yrkesverksamma, som för högre utbildning inom HR- och personalvetarområdet, och för psykologprogram.

Seminarier

Detta halvdagsseminarium djupdyker i klinisk profiltolkning av WAIS-IV med utgångspunkt i olika fiktiva patientprofiler. Det kan även finnas möjlighet för några deltagare att presentera egna avidentifierade testprofiler för fallkonsultation. Seminariet riktar sig till dig som gått våra tidigare kurser i WAIS-IV eller på annat sätt tillägnat dig både teoretisk och klinisk erfarenhet av instrumentet.

Detta seminarium ger dig en uppdaterad genomgång av den senaste forskningen inom exekutiva funktioner och en presentation av testbatteriet D-KEFS ur ett fördjupat kliniskt användarperspektiv. Föreläsningen riktar sig till leg psykologer och förutsätter grundläggande kunskaper i D-KEFS.

Föreläsningar

Hur kan man individualisera testresultaten så att det på riktigt blir hjälpsamt för den som blir testad?
Christine Bedinger är specialist i neuropsykologi och har särskilt intresserat sig för potentialen i att kombinera psykometriska resultat med processanalyser och kvalitativa observationer som ett sätt att "klä på" siffrorna.

Christine Bedinger, leg. psykolog och specialist i neuropsykologi, föreläser om bland annat den senaste internationella forskningen kring gruppen Borderline Intellectual Functioning. 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vill du få aktuell information om våra tester och kurser? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.