pearsonacademySE

Våra kurser

Vi erbjuder kurser i CELF, WAIS och D-KEFS med hjälp av externa utbildare. Här nedanför ser du aktuella kurser. Du kan också anmäla intresse för kommande kurser i formuläret längre ner på sidan. 

Vi på Pearson kommer även inleda en ny satsning där vi kommer att erbjuda onlinekurser kring flera av våra tester. Utbildningarna kommer att finnas tillgängliga via en utbildningsportal på vår hemsida, där man även kommer att kunna finna relevant forskning gällande våra produkter samt hur de kan användas i psykologiskt arbete. Utbildningarna kommer att fokusera på våra test, både kring hur de fungerar att administrera, men också kring hur resultat kan tolkas och användas i kliniskt syfte. Mer information kommer att komma inom kort!

Utredning med WISC-V

Kursen syftar till att ge en introduktion till WISC-V avseende administrering, utvärdering och kvantitativ såväl som kvalitativ tolkning av testresultat. Teoretiska kunskaper varvas med konkreta praktiska råd för att utveckla deltagarnas kompetens att genomföra valida och reliabla utredningar.

Exekutiva funktioner och D-KEFS

I den här föreläsningen får du en uppdaterad genomgång av den senaste forskningen inom exekutiva funktioner och en presentation av testbatteriet D-KEFS ur ett fördjupat kliniskt användarperspektiv. Föreläsningen riktar sig till leg psykologer och förutsätter grundläggande kunskaper i D-KEFS.

Hur kan man individualisera testresultat och öka den ekologiska validiteten?

Hur kan man individualisera testresultaten så att det på riktigt blir hjälpsamt för den som blir testad?
Christine Bedinger är specialist i neuropsykologi och har särskilt intresserat sig för potentialen i att kombinera psykometriska resultat med processanalyser och kvalitativa observationer som ett sätt att "klä på" siffrorna.

Behörighetsgivande kurs i CELF-4 med Astrid Frylmark

CELF-4 är ett behörighetsklassat test och därför anordnar vi en utbildning för special- och talpedagoger samt speciallärare. Syftet med utbildningen är att ge grundläggande kunskap i hur man använder CELF-4 för att identifiera färdigheter, svagheter och styrkor i barns språkutveckling.

Kurs i kvalificerad neuropsykologisk utredning med WAIS & D-KEFS

I den här kursen får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper i WAIS-IV och bekanta dig med D-KEFS som ett instrument för bedömning av exekutiv funktion. Under de två första dagarna varvas teori med kliniska fallexempel och kursen avslutas med en uppföljningsdag där tidigare förvärvade kunskaper appliceras på ett antal testprofiler.

WAIS-IV Fördjupande profiltolkning och fallkonsultation

Detta halvdagsseminarium djupdyker i klinisk profiltolkning av WAIS-IV med utgångspunkt i olika fiktiva patientprofiler. Det kan även finnas möjlighet för några deltagare att presentera egna avidentifierade testprofiler för fallkonsultation. Seminariet riktar sig till dig som gått våra tidigare kurser i WAIS-IV eller på annat sätt tillägnat dig både teoretisk och klinisk erfarenhet av instrumentet.

Psykologiska test i arbetslivet

Vår utbildning Psykologiska test i arbetslivet ger en gedigen introduktion till området. Utbildningen passar för såväl yrkesverksamma, som för högre utbildning inom HR- och personalvetarområdet, och för psykologprogram.

”Patienterna i gråzonen” – en halvdags föreläsning om Borderline Intellectual Functioning

Christine Bedinger, leg. psykolog och specialist i neuropsykologi, föreläser om bland annat den senaste internationella forskningen kring gruppen Borderline Intellectual Functioning. 

Fyll i vilka kurser du är intresserad av så kontaktar vi dig för mer information.

Test

            

Kontakt

WPPSI-IV, WISC-IV Integrated, WISC-V, NEPSY-II & Vineland-IIeva.tideman@psy.lu.se
WAIS-IV, D-KEFShttp://kognitia.se/
CELF-4Ordaf.se
Q-interactive Kontakta oss
Psykologiska test i arbetslivet

Kontakta våra produktspecialister om våra test

Ange vilket test du är intresserade av i formuläret, så återkommer vi till dig med mer information.