Skattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.
kurser_1_

Våra utbildningar

Vi erbjuder utbildningar som ger dig perspektiv inom aktuella områden och möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom såväl psykologisk som språklig utredning. Vi arrangerar föreläsningar, seminarier, kurser, samt gratis webinarier. Våra föreläsare och kursledare är alla erfarna experter inom sitt område och skickliga på att varva teori med praktiska tips och råd. Många av våra utbildningar hålls digitalt, för att göra det enkelt för alla att delta oberoende av var i landet som man befinner sig.

Kurser

I den här kursen får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper i utredning med WISC-V. Tolkning av fiktiva patientprofiler och konsultation kring avidentifierade patientärenden varvas med diskussioner om aktuella områden, såsom flerspråkighet och hög begåvning. Kursen har två fokusområden: WISC vid IF-utredningar och WISC vid NPF-utredningar. 

I den här kursen får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper i WAIS-IV, och bekanta dig med D-KEFS som ett instrument för bedömning av exekutiv funktion. Under de två första dagarna varvas teori med kliniska fallexempel och kursen avslutas med en uppföljningsdag där tidigare förvärvade kunskaper appliceras på ett antal testprofiler.

Lär dig grunderna i Q-interactive med vår självstudiekurs. Du påbörjar kursen när du vill och genomför den i din egen takt.  

Vår utbildning Psykologiska test i arbetslivet ger en gedigen introduktion till området. Utbildningen passar för såväl yrkesverksamma, som för högre utbildning inom HR- och personalvetarområdet, och för psykologprogram.

Seminarier

Det finns ett stort värde för psykologer att ha en god förståelse för språkutveckling och språkstörning. Därför erbjuder vi nu en utbildning för psykologer som vill lära sig mer om bedömning av språkliga förmågor. Utbildningen omfattar två halvdagar och hålls digitalt. 

På den här utbildningen får möjlighet att fördjupa dina kunskaper om CELF-4 och vässa din förmåga att tolka testresultat från CELF-4. Diskussioner om fiktiva patientprofiler varvas med konsultation kring deltagarnas egna avidentifierade patientärenden. Utbildningen är två halvdagar och hålls digitalt.

Föreläsningar

På den här föreläsningen får du en genomång av den senaste forskningen kring gruppen Borderline Intellectual Functioning och inspiration kring bemötande, insatser och behandling för denna grupp. 

 På den här föreläsningen får du möjlighet att fördjupa din förståelse för psykossjukdom, rekommendationer kring lämpliga kognitiva utredningar och verktyg för att ge återkoppling av testresultat på ett terapeutiskt sätt.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vill du få aktuell information om våra tester och kurser? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.