ℹSkattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.

Historik

1921 grundade James McKeen Cattell, en av den moderna psykologins förgrundsgestalter och USA:s första professor i psykologi, The Psychological Corporation. Tillsammans med två av sina tidigare studenter från Columbia University, Robert Woodworth och Edward Lee Thorndike, marknadsförde och distribuerade Cattell test till psykologer över hela USA. Redan 1939 publicerade The Psychological Corporation den första Wechslerskalan, Wechsler-Bellevue Scales of Intelligence.

1960 gick två växande förlag inom utbildningsområdet samman, Harcourt Brace & Company och World Book Company. World Book Company hade vid den tidpunkten i sin portfölj ett antal kunskaps- och begåvningstest. Det nya företaget, som senare fick namnet Harcourt Brace Jovanovich, förvärvade 1970 The Psychological Corporation. Under de år som följde gjordes ytterligare uppköp, både inom och utanför USA, vilka lade grunden till den verksamhet som finns idag. 2003 namnändrades The Psychological Corporation till Harcourt Assessment, Inc. Namnet The Psychological Corporation har dock behållits som varumärke på företagets kliniska produkter. En längre beskrivning av företagets historia finns på den amerikanska hemsidan.

I och med ägarbytet läggs ytterligare en historisk linje till den ovan beskrivna. Pearson har sina rötter så långt tillbaka som början av 1700-talet, men har varit verksamt inom området psykologiska test sedan 1990-talet. Genom uppköp av de amerikanska förlagen NCS och AGS år 2000 resp år 2005, stärkte Pearson sin ställning på området och har genom förvärvet av Harcourt Assessment ytterligare konsoliderat sin position. 

Cogmed grundades 2001 och grunden till företaget, Cogmed Arbetsminnesträning, är forskning utförd av ledande forskare vid Karolinska Institutet i Stockholm. Genombrottet var en forsknings idé som kom från professor Torkel Klingberg 1999, man ville titta närmare på om och hur man kan utveckla arbetsminnet. 
Läs mer om Cogmed här.

2009 instiftades Stora Psykologpriset av Pearson Clinical med Sveriges Psykologförbund som samarbetspartner för att uppmärksamma psykologer som genom sitt arbete bidrar till att förbättra människors livskvalitet och utveckla mänskliga resurser. Totalt har över 120 nomineringar inkommit sedan priset instiftades och detta visar på bredden inom den moderna psykologin i Sverige.
Från och med 2014 delas Stora Psykologpriset ut i regi av Sveriges Psykologförbund med Pearson Clinical som huvudsponsor. Läs mer om vinnare av Stora Psykologpriset ››

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vill du få aktuell information om våra test och utbildningar? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. 

top