Kurs i kvalificerad neuropsykologisk utredning med fördjupning i WAIS-IV

Datum: 26 november 2020 och 21 januari 2021

Vi är väldigt glada att vi återigen får samarbeta med Christine Bedinger. Christine kommer hålla i kursen Kvalificerad neuropsykologisk utredning med fördjupning i WAIS-IV. Genom ett processinriktat arbetssätt som integrerar såväl kvantitativa data som kvalitativa observationer är målet att deltagarna efter genomförd kurs ska få ut praktiskt och kliniskt användbar information i sina utredningar. Kursen inkluderar även ett professionsavsnitt kring psykologens roll samt den neuropsykologiska utredningens plats i neuropsykiatrisk diagnostik.  

Classroom_1_RGB

Om kursen

Målet med kursen är att ge kursdeltagarna fördjupade kunskaper och färdigheter som optimerar användandet av det neuropsykologiska testet WAIS-IV.

Med ett processinriktat arbetssätt som integrerar såväl kvantitativa data såsom kvalitativa observationer är målet att deltagarna efter genomförd kurs ska få ut  praktiskt och kliniskt användbar information i sina utredningar, göra säkrare tolkningar och bedömningar samt se en tydligare koppling mellan test och vardagsfunktion.

Kursens andra dag har delvis fokus på deltagarnas egna utredningsärenden och delvis ett professionellt fokus som syftar till att diskutera frågor och utmaningar som utredande psykologer behöver möta idag. Kursen passar dig som redan använder WAIS-IV men vill få mer kunskap i användandet av instrumentet, göra säkrare tolkningar och bedömningar, samt tillsammans med kursledare och kollegor diskutera aktuella frågor kring psykologrollen och neuropsykologisk /neuropsykiatrisk utredning idag.

 

Innehåll:

Dag 1: WAIS-IV

  • Genomgång av WAIS-IV med fördjupande processinriktat fokus, integrering av kvantitativa och kvalitativa data, processmått, beteendeobservationer, exekutiva aspekter och ”det som inte står i manualen”.
  • Hur tolka resultaten enligt psykometrisk struktur i WAIS-IV, diskrepansanalyser, ”ojämna profiler”, kritisk granskning och värdering av resultat, fallgropar, kliniska kopplingar och vardagsfunktion.
  • Återkoppling av resultat.

Dag 2: Uppföljningsdag (cirka 2 månader senare)

  • Fördjupad tolkning och nyanserad bedömning av testresultat med utgångspunkt i deltagarnas egna utredningsärenden
  • Professionsfokus: Hur jobbar psykologer med neuropsykologiska test idag och hur möter vi kraven på snabba utredningar?
  • Den neuropsykologiska utredningens validitet.

Om Christine Bedinger

Christine har lång klinisk erfarenhet inom psykiatriska verksamheter och framförallt inom psykiatrisk heldygnsvård där hon under många år arbetat med utredning, bedömning och diagnostik av patienter med psykossjukdomar, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, personlighetssyndrom och andra svåra och komplexa psykiatriska tillstånd. Hon har ett stort intresse för och lång kliniskt erfarenhet av metodiken Therapeutic Assessment som syftar till att ge en terapeutisk effekt av utredningen. Christine har länge arbetat med handledning, konsultation och utbildning inom neuropsykologi och psykiatri. Hon har arbetat i flera projekt med neuropsykologiska testbatterier såsom WAIS-III NI, D-KEFS, WAIS-IV, Q-interactive och jobbar för närvarande som klinisk expert i arbetet med skandinaviska WAIS-5 (klart 2023). Christine har ett stort intresse för professionsfrågor och har i sina tidigare roller som psykologsamordnare, Studierektor, Psykologiskt ledningsansvarig (PLA) samt tidigare ordförande i Sveriges Neuropsykologers Förening lång erfarenhet inom detta område.

Praktisk information

Var är kursen?

Distanskurs som hålls online.

När är kursen? 

Dag 1: 26 november, 2020, kl. 9–16

Dag 2: 21 januari, 2021, kl. 9–16

Hur många platser finns det?

15 platser

Vad kostar kursen?

10 000 exkl. moms.  

Anmälningsvillkor

Bokningen är bindande och antal platser är begränsade. Vid förhinder att delta, glöm inte att avboka din plats senast 4 veckor innan kursstart. Avbokning görs skriftligen och snarast till oss på info.se@pearson.com senast 4 veckor innan kursstart. Sker avbokningen mindre än 4 veckor före utbildningens start, debiteras 50 % av utbildningsavgiften. Minsta antal deltagare är 7, och vid för få anmälda kan kursen ställas in och kursavgiften återbetalas. Faktura skickas per post. Betalningsvillkor är 30 dagar netto. Alla priser är exklusive moms.

WAIS_o_D-KEFS_1

Feedback om vad som var bra med Christines kurs i D-KEFS: 

"Christines otroliga kunskap och erfarenhet!"

"Fallanalyserna. Kursledaren hade mycket kunskap och erfarenhet, vilket märktes i att hon hade gott om pedagogiska fallexempel för att illustrera olika exekutiva nedsättningar."

"Att man fick konkreta tips på hur man kan gå vidare i sitt praktiska arbete"