ℹSkattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.

Tips för en väl genomförd träning med Cogmed!

Oavsett om du är en erfaren coach eller nybörjare, får du här sju användbara tips för att få till en bra Cogmedträning. Några tips är nya, andra har du säkert hört förut – men det kan vara bra med en påminnelse i din vardag som coach.

Engagerade kollegor
Eftersom det ofta är specialpedagogerna i skolan som jobbar med Cogmed, vet övriga kollegor inte alltid så mycket om arbetsminnesträning och vad det innebär. Om klassföreståndaren hade lika stor insikt som du har i vad eleven försöker att uppnå, skulle man kunna följa elevens framgång och skolprestation även i klassrummet, för att se effekterna av träningen och uppmuntra eleven vidare i sin skolgång. Så ta tag i din kollega och fråga om hon eller han har några minuter, så kan du engagera flera!

Tidsplanering
Det är helt avgörande att eleven är pigg vid själva träningstillfället. Välj en passande tid på dygnet för träningen då eleven inte är för trött. Kanske går det att få till precis innan skolan börjar på morgonen? Kom ihåg frukosten!

Träningsmiljö på gruppnivå
Många coacher tycker också att det blir en positiv upplevelse för alla att träna i en större grupp, då det skapar gemenskap och många elever tycker då att det är lättare att träna. Välj en plats där eleverna kan sitta tillsammans vid varsin dator eller platta, och med hörlurar.

Träningsboken
Alla som tränar med Cogmed får en träningsbok. Du som coach går igenom träningsboken tillsammans med eleven som ska träna och informerar om vad arbetsminnet är och varför hon eller han borde träna. Detta skapar tillit och tillsammans blir ni ett team. 

Sätt mål
Att sätta mål är viktigt för motivationen. Här ska eleven tänka ut områden där hon eller han vill förbättra sig. Kom gärna med förslag till eleven om hon eller han känner sig omotiverad. Prata om elevens styrkor och vad som kan bli ännu bättre, men undvik att prata om svagheter. Detta skapar ett starkare självförtroende och ett positivt möte.

Samtal och belöning
Ha gärna ett samtal en gång i veckan under hela träningsperioden. Diskutera vad som har gått bra och vad som varit en utmaning. Efter varje vecka förtjänar eleven beröm och belöning för väl genomförd träning. Det behöver inte kosta något i form av pengar. Eleven kan till exempel få tio minuter fri surftid på nätet efter den femte dagen med träning.

Engagemang från föräldrarna
Det att eleven får stöd hemifrån och har föräldrar som är engagerade och medvetna om hur träningen går, kan göra att de får en lättare vardag, både hemma, socialt och i skolan. Det är en viktig faktor för att uppnå bästa möjliga resultat. Så inkludera gärna föräldrarna i träningen. Till exempel nu när skolan har stängt över julhelgerna, varför inte träna när eleven inte har andra läxor att göra?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vill du få aktuell information om våra test och utbildningar? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. 

top