ℹSkattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.

Beställningar som görs före den 15 december kl. 12.00 kommer att levereras och faktureras under 2023, med reservation för oförutsedda händelser.

Behörighetsgivande kurs i CELF-4

X

Specifikationer

Tidsåtgång 6 halvdagar + 1 dags eget arbete
Kurser Onlinekurs/seminarium med kursledare

Kursbeskrivning
Den här behörighetsgivande utbildningen riktar sig till dig som är specialpedagog,  talpedagog eller speciallärare och som vill få grundläggande kunskap i hur man använder CELF-4. Under utbildningen kommer du att få lära dig att, med hjälp av CELF-IV, identifiera färdigheter, svagheter och styrkor i barns språkutveckling.  Utbildningen består av både teoretiska och praktiska moment, uppdelade på sex halvdagar. Alla träffar sker digitalt. Efter avslutad utbildning får du ett behörighetsintyg.

Kursupplägg:
- Inför kurstillfälle 1 ska deltagarna ha läst anvisad litteratur.
- Vid kurstillfälle 1–2 görs en grundlig genomgång av de olika deltestens utformning, genomförande, databearbetning, tolkning och dokumentation.
- Kurstillfälle 3–4 ägnas åt psykometri och fallbeskrivningar.
- Mellan kurstillfälle 4 och 5 ska deltagarna utföra uppgifter som motsvarar minst en dags eget arbete. Två kompletta testningar ska genomföras, varav en ska redovisas för övriga deltagare.
- Under kurstillfälle 5-6 redovisas deltagarnas egna fall. Testning av flerspråkiga samt olika kliniska frågeställningar diskuteras.

Kursledare
Astrid Frylmark är leg. logoped med lång erfarenhet av språkstörning och dyslexi. Hon arbetar i eget företag med fortbildning och förlagsverksamhet och var involverad i tillkomsten av den skandinaviska versionen av CELF-4.

Datum: 11/9, 13/9, 19/9, 21/9, 24/10 och 26/10
Tid: Alla kursdagar hålls kl. 13.00–16.30
Omfattning: 6 halvdagar + 1 dag eget arbete
Plats: Online

Material
För att genomföra kursen behöver du ha tillgång till allt testmaterial som ingår i CELF-4, samt det material som anges i den obligatoriska litteraturlistan nedan.

Målgrupp
Specialpedagog, talpedagog och speciallärare

Förkunskapskrav
1. Utbildning som specialpedagog, talpedagog, speciallärare eller logoped.
2. Deltagare behöver ha läst den obligatoriska litteraturlistan nedan.

Obligatorisk litteratur
Här är en lista över de böcker och bokkapitel som du behöver läsa innan du börjar utbildningen.
- Språkutveckling och språkstörning hos barn, del 1. Kapitel 1, 5, 6, 7, 8 och 9. Författare: Ulrika Nettelbladt & Eva-Kristina Salameh. Studentlitteratur 2007
- Språkutveckling och språkstörning hos barn, del 2. Kapitel 9, 10 och 12. Författare: Ulrika Nettelbladt under medverkan av Eva-Kristina Salameh. Studentlitteratur 2013
- Språkutveckling och språkstörning hos barn, del 3. Kapitel 1, 2, 3. Författare: Ulrika Nettelbladt under medverkan av Eva-Kristina Salameh. Studentlitteratur 2018

Referenslitteratur
För dig som vill fördjupa dina kunskaper ytterligare, här hittar du tips på fler böcker som är relevanta för den här utbildningen.
- Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle. Kapitel 3, 4, 19 och 24 Författare: Kenneth Hyltenstam och Inger Lindberg (red.). Studentlitteratur 2004
- Tvåspråkighet hos barn i Sverige Författare: Gisela Håkansson. Studentlitteratur 2019

Kursintyg
Efter genomförd utbildning får alla deltagare ett behörighetsintyg för CELF-4.

Bokningsvillkor
Bokningen är bindande och antal platser är begränsade. Vid förhinder att delta, glöm inte att avboka din plats senast 4 veckor innan kursstart. Avbokning görs skriftligen och snarast till oss (maila melissa.ovsiannikow@pearson.com) senast 4 veckor innan kursstart. Sker avbokningen senare än 4 veckor före utbildningens start, debiteras 50 % av utbildningsavgiften. Vid för få anmälda kan kursen ställas in och kursavgiften återbetalas. Faktura skickas per post. Betalningsvillkor är 30 dagar netto. Alla priser är exklusive moms.

Kursledare

Astrid Frylmark
Astrid Frylmark
Astrid Frylmark är leg. logoped och en av Sveriges mest erfarna experter inom språkstörning, språkutveckling och dyslexi. Hon har erfarenhet av arbete inom en mängd olika verksamheter och har arbetat både som handläggare och chef; inom kommun, landsting och privatmottagning; i glesbygden och i storstäder. Astrid var även involverad i tillkomsten av den skandinaviska versionen av CELF-4 och är nu engagerad i utvecklingsarbetet för CELF-5. Efter många år som verksam logoped driver hon idag OrdAF AB, ett företag med förlagsverksamhet och utbildningar om språkstörning och dyslexi för andra yrkesgrupper. Astrid brinner för logopedyrket och säger: ”Fast det är länge sen jag tog examen är det fortfarande så roligt att vara logoped! Jag vet inte mycket som är mer meningsfullt att arbeta med än att på olika sätt underlätta människors språkliga kommunikation”. Se vår intervju med Astrid Frylmark!
3 Kurser
Innan du lägger produkter i din kundvagn ber vi dig kontrollera att ditt yrke överensstämmer med den "Behörighet" som är angiven under "Specifikationer" på denna sida.

Moms tillkommer på alla priser.