Skattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.

Aktuellt

Laxå – bäst i Sverige på att träna Cogmed!

Alla högstadieelever, och hälften av alla mellanstadieelever, vid Centralskolan i Laxå har de senaste sju åren fått möjlighet att genomföra Cogmed Arbetsminnesträning. Detta är unikt i Sverige! Se ett klipp med specialläraren Lars Johansson som berättar om sina erfarenheter av Cogmed och dess träningseffekter.
Titta på klippet ››

Eleverna i Laxå är dessutom...
allra piggast på att plugga vidare direkt efter gymnasiet. Hela 52,6 procent av de elever som gick ett högskoleförberedande program 2015 valde att läsa vidare utan paus – det är den högsta siffran i Sverige. (Källa: Statistiska centralbyrån)
Läs mer ››

En pedagogisk kortfilm om Cogmed

Här kan ni se vår senaste film om Cogmed i skolan. Syftet med filmen är att informera och inspirera elever såväl som lärare om varför alla bör träna sitt arbetsminne. 

Svensk online-version av Ravens APM lll och BKT

Nu finns en svensk online-version av Raven's APM III och BKT (Watson-Glaser) med uppdaterade normer från 2012. Kandidatupplevelsen är helt på svenska medan testplattformen är på engelska. Du kan beställa dessa test via vårt engelska kontor. 

Läs mer om testen på respektive produktsida under fliken beskrivning.

För att beställa online-version av Raven's APM III eller BKT - Watson-Glaser, kontakta:

Maya Mistry
maya.mistry@pearson.com
+44 7889 409 753

Klicka här för att se Raven APM lll exempelrapport ››

Klicka här för att se prislista för svensk online-version ››

Webbaserad D-REF – på svenska med skandinaviska normer!

Nu lanseras Delis Rating of Executive Functions, ett screeninginstrument för bedömning av exekutiva funktioner hos barn och ungdomar. D-REF kan snabbt och enkelt administreras till respondenter (barnet/ungdomen själv, förälder och lärare) för att inhämta information när det finns misstanke om beteendemässig och känslomässig problematik samt kognitiva svårigheter som ofta är relaterade till ADHD, autismspektrumstörning, Aspergers syndrom, traumatisk hjärnskada och andra utvecklingsmässiga, neurologiska eller psykologiska tillstånd som påverkar det vardagliga exekutiva fungerandet.

Läs mer och beställl D-REF >>

Uppdateringar av Cogmeds träningsprogram!

Nu har Cogmeds träningsprogram uppdaterats så att alla åldersanpassade program Cogmed JM, Cogmed RM och Cogmed QM använder större yta av skärmen och mer liknar hur programmen ser ut i appen på iPad och Android.

Uppdateringen kräver att du inte har en äldre Flashspelare än 2 år. Vi rekommenderar därför att uppdatera Adobe Flash Player och gärna använda Chrome som webbläsare (där Flash uppdateras automatiskt).

Cogmed har gett resultat hos eleverna i Liljaskolan

Träning av arbetsminnet, motiverande samtal och formativ bedömning. Det har gett resultat hos gymnasieeleverna i Liljaskolan i Vännäs. 

– Man har fått höra ett och annat under minnesträningen men det har jag sett som ett positivt tecken på att eleverna försöker. Minnesträningen har även gett mig mer insikt om hur enormt ansträngande det är att aktivera hjärnan intensivt på det här sättet, säger läraren Tommy Björnehall.

Liljaskolan har jobbat med minnesträning i 40-minuterspass. Det kan vara i längsta laget för en del elever, menar Tommy Björnehall, men tillägger att det numera finns möjlighet att fullfölja ett träningsprogram med kortare pass.

– Allra helst vill vi att arbetsminnesträning sätts in direkt vid terminsstart, även om det kan vara praktiskt svårt att få tid för det, säger Marie Granholm, som varit Liljaskolans projektledare för projektet ”Sammanhang i utbildning”.

Tidigare har Marie Granholm som specialpedagog i enstaka fall kunnat arbeta med minnesträning, men behovet är så stort bland de här eleverna att det finns fördelar med att erbjuda det för en hel grupp elever. Vårterminen 2013 fick en första grupp elever vid skolans introduktionsprogram, med inriktning fordon och transport, chansen till minnesträning. Totalt deltog 41 elever under projekttiden, med ekonomiskt stöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten, och dokumentationen visar att samtliga förbättrade sitt arbetsminne efter ett program med 25 träningstillfällen.

– Samtliga elever fick godkänt i de ämnen där det saknades betyg för att läsa på ett nationellt program och det har känts uppmuntrande för att jobba vidare med vår modell. Just den här gruppen hade också ovanligt många elever i behov av särskilt stöd, berättar Marie Granholm.

Läs hela artikeln här ››

Framtidsgymnasiet får finansiering från Bildningsnämnden

Framtidsgymnasiet är en av de skolor som får finansieringshjälp från Bildningsnämnden i deras senaste satsning på att stärka elevernas måluppfyllelse. Bildningsnämnden kommer att bevilja nästan 2 miljoner kronor till 16 olika utvecklingsprojekt på 7 skolor under 2015-2016 utifrån deras ansökningar. 

Alla gymnasieskolor har under våren kunnat ansöka om pengar hos bildningsnämnden för egna utvecklingsprojekt i syfte att stärka elevernas måluppfyllelse. Projekten ska bygga på vetenskaplig grund, pågå minst tre terminer, ha minst 50 procent egenfinansiering samt utgå från något eller några av följande områden:

  • Studieteknik och motivationshöjande åtgärder
  • Läsutveckling och språkutvecklande arbetssätt
  • Jämställdhet
  • Psykisk ohälsa
  • Entreprenöriellt lärande och samverkan mellan skola och arbetsliv

Framtidsgymnasiet satsar på Cogmed Arbetsminnesträning i syfte att stärka läsförståelsen på skolan.

Läs hela artikeln här.

Höstens kursdatum för Cogmed coachutbildning

Nu är höstens kursdatum klara för våra coachutbildningar. Kurserna sker i Bromma, Stockholm. Om ni är flera coacher från samma organisation, behöver vi en anmälan per deltagare. Alla utbildningstillfällen hålls mellan 13-17.

Cogmed Coachutbildning 26 aug
Cogmed Coachutbildning 23 sept
Cogmed Coachutbildning 14 okt
Cogmed Coachutbildning 18 nov
Cogmed Coachutbildning 16 dec

Klicka på länken nedan för att anmäla dig till någon av höstens kurser:

Anmälan till coachutbildning ››