ℹSkattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.

Aktuellt

Viktig information om Q-interactive

Till dig som använder WISC-V på Q-interactive

Vi har blivit uppmärksammade på ett problem som rör Kodning i WISC-V då deltestet administreras på Q-interactive. Nedan finns en beskrivning av problemet, resultatet av den granskning som genomförts, konsekvenser för poängberäkning och resultatredovisning, samt rekommendationer för fortsatt användning.

Bakgrund

De justerade skandinaviska normer som tillämpas för den digitala versionen av Kodning är baserade på resultat från amerikanska ekvivalensstudier. Dessa studier har undersökt sambandet mellan resultat på Kodning i papper och penna-format och i digitalt format. Den resulterande skalekvivaleringen (det vill säga den omräkning som görs i syfte att säkerställa att ett barns prestation på den digitala versionen av Kodning kan jämställas med samma barns prestation på papper och penna-versionen av deltestet) tillämpas även för WISC-V på Q-interactive utanför USA. Skandinaviska kunder har emellertid uppmärksammat att administrering av Kodning på Q-interactive förefaller att resultera i förhöjda skalpoäng på deltestet.

Genomförd granskning

I syfte att söka empiriska belägg för detta har en omfattande granskning genomförts av såväl normalpopulationsdata som klinisk data från WISC-V. Underlaget för denna granskning kommer från tio länder, och omfattar data insamlad både med den digitala versionen och papper och penna-versionen av Kodning. Skandinaviska data har analyserats mot bakgrund av denna kontext och följande granskningar har genomförts:

 • Skalpoängsmedelvärden för samtliga deltest, inklusive Kodning i såväl digitalt format som i papper och penna-format.

 • Frekvensfördelningar av skalpoäng på Kodning i såväl digitalt format som i papper och penna-format.

 • Frekvensfördelningar av diskrepanser mellan skalpoäng på Kodning och resterande nio primära deltest, i såväl digitalt format som i papper och penna-format.

 • Standardpoängsmedelvärden för HIK och SI, i såväl digitalt format som i papper och penna-format.

Resultat

Dessa analyser visar att det underlag för skalekvivalering som används i USA och i andra länder, resulterar i förhöjda skalpoäng för den digitala versionen av Kodning i Skandinavien. För skandinaviska barn kan resultatet på den digitala versionen av Kodning vara förhöjt med i genomsnitt 2.2 skalpoäng (kliniskt urval) till 3.4 skalpoäng (icke-kliniskt urval), motsvarande .73 till 1.13 standardavvikelser (SD). Eftersom resultatet på Kodning bidrar till Snabbhetsindex (SI) och IK Hela skalan (HIK), innebär denna förhöjning att indexpoängen på Snabbhetsindex (SI) kan vara förhöjd med 5–9 standardpoäng (motsvarande 0.3–0.6 SD). Resultatet på IK Hela skalan (HIK) kan vara förhöjt med 2–3 standardpoäng (motsvarande 0.1–0.2 SD).

Baserat på detta utfall, har även resultat från den digitala versionen av deltestet Symbolletning granskats. Den granskningen visar att Symbolletning – i motsats till Kodning – genererar skalpoäng som ligger i linje med resultat från övriga deltest i WISC-V. Resultaten är också konsistenta över samtliga tio länder.

Rekommendation och planerade åtgärder

Det är i vissa fall möjligt att räkna om resultatet för IK Hela skalan (HIK) för en redan genomförd testning på Q-interactive.

 1. Om Symbolletning eller Överstrykning administrerats och testningen sparats på Central, kan ett av dessa deltest ersätta Kodning i beräkningarna av HIK. Detta görs genom att gå in på den aktuella testningen, klicka på Generera rapport, och därefter välja att ersätta Kodning med Symbolletning eller Överstrykning.

 2. Om Symbolletning eller Överstrykning administrerats och testningen inte sparats på Central, men du har tillgång till skalpoängen per deltest: Beräkna HIK genom att addera skalpoängen från de 7 bidragande deltesten, men ersätt skalpoängen på Kodning med skalpoängen på Symbolletning eller Överstrykning. Gå därefter till Tabell A7 i WISC-V manual del 1 (tillgänglig via supportfliken i Q-interactive Central) och läs av HIK.

 3. Om inget annat deltest inom Snabbhetsindex administrerats, kan resultatet på IK Hela skalan uppskattas med hjälp av tabell A.8 i WISC-V Manual del 1, vilken är tillgänglig via supportfliken i Q-interactive Central.

Observera dock att resultat på Snabbhetsindex, Icke-verbalt Index och Kognitivt resursindex inte kan beräknas med någon av ovanstående metoder.

Administreringen av WISC-V på Q-interactive kommer att modifieras. På samma sätt som för deltestet Överstrykning, kommer resultat från en papper och penna-administrerad version av Kodning att kunna läggas in i Q-interactive. Detta innebär att de skandinaviska normerna för papper och penna-versionen används. Den digitala versionen av Kodning kommer att inaktiveras den 18 juni.

Under veckorna 27 – 30 kommer vi att skicka ut svarsblanketter till Kodning A och B, samt mallar till respektive version till samtliga kunder som använder Q-interactive. För att i mellantiden underlätta digital administrering av WISC-V, kommer det att vara möjligt att skriva ut testblanketter till Kodning A och B från supportfliken i Q-interactive Central. De mallar som behövs för att rätta deltestet måste dock - i de fall man inte redan har tillgång till dessa - beställas via vår Kundservice på telefon 08 - 619 76 00 eller mail info.se@pearson.com. Detta är självklart kostnadsfritt.

Vi beklagar det inträffade och arbetar för att lösa problemet! Har du frågor, kontakta oss på info.se@pearson.com.


Med vänlig hälsning

Katarina Forssén

Chef testutveckling
Pearson Assessment


Artikel i Framtidens Karriär Psykolog

Pearson Assessment digitaliserar psykologiska test

Med sina digitala plattformar Q-interactive och Q-global effektiviserar Pearson Assessment utredningsarbetet; plattformarna gör det möjligt för användare att såväl admin­istrera och utvärdera som sammanställa resultat från psykologiska test.

Läs vår artikkel i Framtidens Karriär Psykolog 2019 april

Hela tidningen kan laddas ned som pdf

Filmguider till Q-interactive

Filmerna nedanför visar hur du använder Q-interactive samt genomför en digital testning.

Denna film visar dig hur du loggar in på Q-interactive och skapar en testperson

Denna film visar dig hur du upprättar en testning på Central och skickar den till din iPad

Denna film visar dig hur du upprättar ett anpassat testbatteri på Central

Denna film visar hur du spelar in ljud på verbala deltest i Assess

Nu kommer tvåfaktorsautentisering till Q-interactive och Q-global

Tvåfaktorsautentisering

5 mars och 19 april 2018 kommer Pearson att införa tvåfaktorsautentisering (2FA) vid inloggning på våra digitala plattformar. 2FA kommer att aktiveras den 5 mars på Q-interactive och den19 april på Q-global.

Vad innebär detta då för dig som kund? Jo, att du som användare bekräftar din identitet när du loggar in. Det är upp till dig eller din verksamhet vilken metod du väljer men ni måste registrera minst en inloggningsmetod utöver ditt användarnamn och lösenord. Det finns en guide på vår webbsida om hur du går tillväga. Några av de vanligaste frågorna om 2FA finns besvarade i FAQ och vi har också tagit fram en guide för hur du sätter upp din tvåfaktorsautentisering.

Q-interactive FAQ >>

Läs guiden till Q-interactive här (PDF) >>

Läs guiden till Q-global här (PDF) >>

Q-interactive & iOS 11 - Appen uppdaterad

Den uppdaterade Q-interactive Assess-appen finns nu tillgänglig för nedladdning i Appstore!

Se till att du laddar ned den uppdaterade appen på både testledarens och testpersonens iPad, även om du bara har iOS11 på den ena. Se sedan till att Bluetooth är "På" på bägge enheterna. I övrigt fungerar setupen som innan.

Viktig information till dig som använder Q-interactive

Uppgradera inte din iPad till iOS 11

Apple släppte sitt senaste operativsystem, iOS 11, tisdagen den 19 september. 

Våra tester av betaversionen av iOS 11 har visat på Bluetooth®-kompatibilitetsproblem som hindrar testledar- och testpersonsenheterna från att ansluta till varandra.

Vi arbetar för att lösa problemet så snart som möjligt men ber dig att, under tiden, INTE uppgradera dina enheter till iOS 11. Om du uppdaterar kommer detta att hindra dig från att testa med Assess-programmet.

Om du har några frågor eller behöver hjälp, vänligen kontakta vår support på info.se@pearson.com.

Vi uppdaterar dig när en ny Assess-app finns tillgänglig för nedladdning, som då kommer vara kompatibel med iOS 11. Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter.Uppdaterade returvillkor

Pearson upppdaterar reklamations- och returvillkoren fr o m 1 augusti 2017.

 • Returer skall göras inom 14 dagar från leveransdagen.

 • Om vi har skickat er en felaktig vara ser vi till att varorna hämtas och vi står för returkostnaden. Om ni har gjort en felaktig beställning ser vi till att varorna hämtas men då utgår en returavgift på 500:-
   
 • Efter att de returnerade varorna har anlänt till vårt varulager skickar vi ut nya varor samt eventuell kreditfaktura.

Q-interactive uppdatering

Nu finns Assess version 2.10. Uppdateringen innehåller bland annat en funktionsförändring som innebär att Bluetoothnamn inte längre behöver anges.

Läs mer

top