Aktuellt

Kom och jobba med oss!

Vi söker en produktspecialist med psykologexamen eller master i psykologi.

Arbetsbeskrivning: 

Som produktspecialist/testkonsult kommer du att stötta våra kunder i Norden för att upprätthålla en god kundupplevelse. Ditt arbete innebär att informera om och utbilda i våra produkter för kliniskt verksamma psykologer samt närliggande grupper beträffande deras användning och tolkning av Pearsons produkter, samt säkerställa att frågor relaterade till köp tas hand om på ett korrekt sätt. Du har ett nära samarbete med marknadsavdelningen för att bland annat ta fram marknadsmaterial, nyhetsbrev och relevant stöd till kund, hjälpa till med granskning av digitala plattformar, samt följa och analysera marknadstrender och behov i syfte att förbättra Pearsons produkter och för att optimera användarupplevelsen. Du kommer att hålla dig uppdaterad om Pearsons produkter och överföra kunskapen internt, bland annat genom att utbilda vår kundservice kring vanliga kundfrågor, samt externt, genom att arbeta med vår nystartade kursverksamhet. 

Vem är du? 

Vi söker dig som har psykologexamen eller en master i psykologi och är intresserad av kliniskt utredningsarbete inom olika tillämpningsområden och den roll test kan spela i psykologisk diagnostik, för såväl barn som vuxna. Du är också intresserad av digitala produkter, digitalt lärande och utveckling. För att lyckas i rollen krävs att du är självgående, prestigelös och att du känner dig bekväm med att utbilda och ge support till kunder av alla våra test i hela NordenSom person är du strukturerad och noggrann, samt har lätt att kommunicera med kollegor och kunder. Du har goda kunskaper i engelska, såväl i tal som skrift. Du har också goda kunskaper i MS Office. Kunskaper i danska eller norska är mycket meriterande. 

Vad kan Pearson erbjuda dig? 

Du erbjuds en intressant tjänst på ett internationellt företag där du får en spännande roll med möjlighet att bidra till Pearsons fortsatta utveckling. Få verksamheter i Skandinavien arbetar med utveckling av kliniska test, vilket gör Pearson till en unik arbetsplats. Vårt företag har ett stort fokus på forskningsbaserade produkter av hög kvalitet och präglas av god stämning och öppen dialog. 

Anställningsform: 

Tjänsten är på heltid och tillsvidare. 

Pearson Sweden AB har sitt huvudsäte i Stockholm och en filial i Köpenhamn. Det går att göra delar av tjänsten på distans, men det är viktigt att du har möjlighet att vara i Stockholm för att lära känna teamet och hur vi jobbar, framförallt i början vid introduktionen samt vid våra heldagsmöten. 

Kontakt och ansökan: 

För att söka tjänsten, eller om du har frågor, kontakta försäljnings- och marknadschef Parvin Yazdani på parvin.yazdani@pearson.com. Skriv personligt brev och CV på engelska.  

Varmt välkommen med din ansökan!  

Information om felaktig instruktion i CELF-4

Vi har blivit uppmärksammade på ett fel i instruktionen till uppgift 9 i deltestet Förståelse av instruktioner. Felet berör protokollen för båda åldersintervallen.

· Den nuvarande, felaktiga, instruktionen lyder: Peka på alla bilarna i en av raderna. Nu.

· Den korrekta instruktionen lyder: Peka på alla bilderna i en av raderna. Nu.

Alla protokoll trycks nu om med den korrekta instruktionen. Du som har protokoll kvar, tänk på att under administreringen byta ut ordet ”bilarna” mot ”bilderna” och poängsätta uppgiften i enlighet med denna instruktion.

Instruktionen som användes vid normeringen är den korrekta formuleringen (Peka på alla bilderna i en av raderna. Nu"). 

Konskevenserna av detta fel är sannolikt marginella. I åldersgruppen 9 – 12 år ges uppgiften inte. I ålersgruppen 5 – 8 år kan uppgiften ha blivit något lättare än avsett då den felaktiga instruktionen använts. Ett barn kan därmed i vissa fall ha fått en ”extra” poäng som han eller hon annars inte skulle ha fått. Det är dock osannolikt att detta påverkat det sammantagna resultatet och tolkningen av detsamma på något avgörande sätt.

Vi beklagar felet och jobbar på att rätta till det.

Har du frågor? Maila gärna info.se@pearson.com. 

Viktigt meddelande gällande Cogmed

cogmedntylogga

Viktigt meddelande gällande Cogmed

I november 2019 informerade Pearson att vi hade slutit ett avtal gällande att överlämna driften och framtida utveckling av Cogmed arbetsminnesträning (Cogmed) till ett nytt företag etablerat av professor Torkel Klingberg, fil. Dr.

Sedan dess har detta företag arbetat med att ta fram ett “nytt” Cogmed – baserat på en uppdaterad teknisk plattform som inte är beroende av Flash-teknologi, då Flash kommer att avvecklas i slutet av 2020.

Vi är väldigt glada att nu kunna meddela att den uppgraderade versionen av Cogmed nästan är färdig att släppas, med en planerad lansering tidigt i november. Det här betyder att alla nuvarande användare av Cogmed redan nu behöver planera för denna lansering. Träningsprogram som har påbörjats på den nuvarande plattformen behöver slutföras innan slutet av 2020. Efter att den nya versionen är lanserad kommer alla nya träningsprogram behöva påbörjas på den nya plattformen.

Vi uppmanar dig att ta del av informationen om denna förändring, och att planera träningsprogram med klienter och elever utifrån dessa förändringar. Det kan vara en god idé att inte påbörja några nya träningsprogram innan den nya versionen av Cogmed har lanserats om du inte är helt säker på att påbörjade träningsprogram kan avslutas innan slutet av året. Om du har några frågor om vad detta betyder för dig, kontakta gärna oss via den mailadress eller det telefonnummer som finns nedan.

Det “nya” Cogmed kommer att vara en komplett systemuppgradering som innebär förbättringar av både upplevelsen av arbetsminnesträningen själv, men också av Cogmed Coach Center (CCC) som används för att skapa och övervaka träningsprogram.

Vad som inte berörs av förändringen är själva träningsmodulerna eller träningsalgoritmerna – på detta sätt kan vi försäkra att de goda effekterna av att använda Cogmed – som har visat sig i över 100 publicerade studier – är intakta.

Här är några av nyheterna:

· En ren och modern webbaserad design och användarupplevelse för coacher OCH den som tränar

· Mer träningsflexibilitet – genom att separera träningsprogrammets svårighet från speldesignen på skärmen (inga fler JM, RM och QM-nivåer).

· Ett nytt integrerat belöningssystem utformat med toppmodern gamification i form av en världsbyggare som visualiserar träningsförloppet för att säkerställa maximal motivation och efterlevnad.

· En ny CCC-design med fokus på att sammanfatta information och som finns tillgänglig direkt, med möjlighet att gå djupare ned i detaljerad information med hjälp av ”hoverteknik” och ett kortsystem som aktiveras mobilt.

Vissa funktioner i den aktuella plattformen kommer inte att finnas kvar i den nya versionen. Du kan få reda på mycket mer om funktionerna i det nya Cogmed-programmet genom att besöka den nya globala Cogmed-webbplatsen.

Med detta sagt är den första förbättringen av Cogmed-systemet nu tillgänglig för dig att förhandsgranska och använda!

Att koppla samman människor som vill använda Cogmed med en Cogmed-leverantör i sitt område är en av de mest efterfrågade funktionerna från våra kunder och community. Vi är därför stolta över att lansera den nya globala karttjänsten Cogmed Find Provider. Potentiella Cogmed-användare kommer kunna söka efter leverantörer i deras område i denna karttjänst. För att bli synlig på kartan, följ instruktionerna här: Om Find Provider.

Du kommer att upptäcka att processen involverar en Alfa-version av det uppdaterade verktyget för Coach Center. En Alfa-version betyder att funktionen inte är helt färdig, till exempel kan du enbart se dina träningar och inte skapa nya. Men du kan börja använda versionen och bekanta dig med det nya Cogmed Coach Center!

Som förväntat så får vi i dessa utmanande tider många förfrågningar om att använda Cogmed på distans, via “Telepractice” eller “Teletherapy”. Om du arbetar med coachning på distans så får du gärna lägga till det på din beskrivning på kartan för Find Provider.

Vi hoppas att funktionen att kunna göra dig synlig för potentiella Cogmed-användare är ett bra första steg i den spännande framtiden av den uppdaterade Cogmed-upplevelsen.

Vi kommer att uppdatera dig om vårt arbete framåt och den kommande lanseringen av nya Cogmed. Tills dess, besök https://www.cogmed.com/working-memory/product-upgrade för att få mer information om kommande förändringar och förbered dig på en spännande framtid tillsammans med Cogmed.

Och kom ihåg: Cogmed fungerar!

info.se@pearson.com

Fallkonsultation i mindre grupp!

Arbetar du ensam och har sällan tid att diskutera dina utredningar med någon? Upplever du ett behov av mer fördjupad handledning än vad du i nuläget får på din nuvarande arbetsplats? Du får nu tillfälle att få klinisk experthjälp av Christine Bedinger.

Läs mer och anmäl dig här!

Glad påsk!

Vi har stängt under påsken och är tillbaka tisdag den 14 april. Glad påsk!

BASC-3 Introduktionsvideo

Behavior Assessment System for Children, Third Edition – BASC-3

BASC-­3 består av en samling skattningsskalor som – genom att integrera information och perspektiv från flera källor – tillsammans ger en både bred och djup förståelse för olika beteenden, tankar och känslor hos barn och unga. Självskattningsskalor finns för barn och unga i åldern 8–19 år, Föräldraskattningsskalor för föräldrar/vårdnadshavare till barn och unga i åldern 6–19 år, och Lärarskattningsskalor för lärare till elever i åldern 6–19 år. BASC-3 innehåller en stor mängd mått och skalor som rör problembeteenden och psykiatrisk problematik, men även starka sidor belyses.

BASC-3 har skandinaviska normer som bygger på ett urval som avspeglar normalpopulationen i de skandinaviska länderna.

Se en introduktionsvideo här:

Läs mer om BASC-3 här ››

Vill du få mer information om BASC-3 eller en presentation på din arbetsplats? Fyll i formuläret här ››

Viktig information om Q-interactive

Till dig som använder WISC-V på Q-interactive

Vi har blivit uppmärksammade på ett problem som rör Kodning i WISC-V då deltestet administreras på Q-interactive. Nedan finns en beskrivning av problemet, resultatet av den granskning som genomförts, konsekvenser för poängberäkning och resultatredovisning, samt rekommendationer för fortsatt användning.

Bakgrund

De justerade skandinaviska normer som tillämpas för den digitala versionen av Kodning är baserade på resultat från amerikanska ekvivalensstudier. Dessa studier har undersökt sambandet mellan resultat på Kodning i papper och penna-format och i digitalt format. Den resulterande skalekvivaleringen (det vill säga den omräkning som görs i syfte att säkerställa att ett barns prestation på den digitala versionen av Kodning kan jämställas med samma barns prestation på papper och penna-versionen av deltestet) tillämpas även för WISC-V på Q-interactive utanför USA. Skandinaviska kunder har emellertid uppmärksammat att administrering av Kodning på Q-interactive förefaller att resultera i förhöjda skalpoäng på deltestet.

Genomförd granskning

I syfte att söka empiriska belägg för detta har en omfattande granskning genomförts av såväl normalpopulationsdata som klinisk data från WISC-V. Underlaget för denna granskning kommer från tio länder, och omfattar data insamlad både med den digitala versionen och papper och penna-versionen av Kodning. Skandinaviska data har analyserats mot bakgrund av denna kontext och följande granskningar har genomförts:

  • Skalpoängsmedelvärden för samtliga deltest, inklusive Kodning i såväl digitalt format som i papper och penna-format.

  • Frekvensfördelningar av skalpoäng på Kodning i såväl digitalt format som i papper och penna-format.

  • Frekvensfördelningar av diskrepanser mellan skalpoäng på Kodning och resterande nio primära deltest, i såväl digitalt format som i papper och penna-format.

  • Standardpoängsmedelvärden för HIK och SI, i såväl digitalt format som i papper och penna-format.

Resultat

Dessa analyser visar att det underlag för skalekvivalering som används i USA och i andra länder, resulterar i förhöjda skalpoäng för den digitala versionen av Kodning i Skandinavien. För skandinaviska barn kan resultatet på den digitala versionen av Kodning vara förhöjt med i genomsnitt 2.2 skalpoäng (kliniskt urval) till 3.4 skalpoäng (icke-kliniskt urval), motsvarande .73 till 1.13 standardavvikelser (SD). Eftersom resultatet på Kodning bidrar till Snabbhetsindex (SI) och IK Hela skalan (HIK), innebär denna förhöjning att indexpoängen på Snabbhetsindex (SI) kan vara förhöjd med 5–9 standardpoäng (motsvarande 0.3–0.6 SD). Resultatet på IK Hela skalan (HIK) kan vara förhöjt med 2–3 standardpoäng (motsvarande 0.1–0.2 SD).

Baserat på detta utfall, har även resultat från den digitala versionen av deltestet Symbolletning granskats. Den granskningen visar att Symbolletning – i motsats till Kodning – genererar skalpoäng som ligger i linje med resultat från övriga deltest i WISC-V. Resultaten är också konsistenta över samtliga tio länder.

Rekommendation och planerade åtgärder

Det är i vissa fall möjligt att räkna om resultatet för IK Hela skalan (HIK) för en redan genomförd testning på Q-interactive.

  1. Om Symbolletning eller Överstrykning administrerats och testningen sparats på Central, kan ett av dessa deltest ersätta Kodning i beräkningarna av HIK. Detta görs genom att gå in på den aktuella testningen, klicka på Generera rapport, och därefter välja att ersätta Kodning med Symbolletning eller Överstrykning.

  2. Om Symbolletning eller Överstrykning administrerats och testningen inte sparats på Central, men du har tillgång till skalpoängen per deltest: Beräkna HIK genom att addera skalpoängen från de 7 bidragande deltesten, men ersätt skalpoängen på Kodning med skalpoängen på Symbolletning eller Överstrykning. Gå därefter till Tabell A7 i WISC-V manual del 1 (tillgänglig via supportfliken i Q-interactive Central) och läs av HIK.

  3. Om inget annat deltest inom Snabbhetsindex administrerats, kan resultatet på IK Hela skalan uppskattas med hjälp av tabell A.8 i WISC-V Manual del 1, vilken är tillgänglig via supportfliken i Q-interactive Central.

Observera dock att resultat på Snabbhetsindex, Icke-verbalt Index och Kognitivt resursindex inte kan beräknas med någon av ovanstående metoder.

Administreringen av WISC-V på Q-interactive kommer att modifieras. På samma sätt som för deltestet Överstrykning, kommer resultat från en papper och penna-administrerad version av Kodning att kunna läggas in i Q-interactive. Detta innebär att de skandinaviska normerna för papper och penna-versionen används. Den digitala versionen av Kodning kommer att inaktiveras den 18 juni.

Under veckorna 27 – 30 kommer vi att skicka ut svarsblanketter till Kodning A och B, samt mallar till respektive version till samtliga kunder som använder Q-interactive. För att i mellantiden underlätta digital administrering av WISC-V, kommer det att vara möjligt att skriva ut testblanketter till Kodning A och B från supportfliken i Q-interactive Central. De mallar som behövs för att rätta deltestet måste dock - i de fall man inte redan har tillgång till dessa - beställas via vår Kundservice på telefon 08 - 619 76 00 eller mail info.se@pearson.com. Detta är självklart kostnadsfritt.

Vi beklagar det inträffade och arbetar för att lösa problemet! Har du frågor, kontakta oss på info.se@pearson.com.


Med vänlig hälsning

Katarina Forssén

Chef testutveckling
Pearson Assessment


Du som arbetar som logoped

Vad saknar du i ditt testbatteri?

Vi på Pearson strävar ständigt mot att utveckla innovativa, gediget underbyggda och utprövade test. Vi vill underlätta för dig som logoped att genomföra ditt arbete på bästa sätt genom att erbjuda vetenskapligt baserade instrument. Därför vill vi veta vilka av våra språkliga test du använder idag och vad du saknar.

Svara gärna på några korta frågor i vår enkät. Enkäten är anonym.

Tack för din medverkan!

Till enkäten ››