Arbetsminnet - en grundförutsättning för inlärning

Ett bra arbetsminne är en grundförutsättning för all inlärning. Därför är det glädjande att se att arbetsminnets betydelse för förbättrad koncentrationsförmåga och skolprestation uppmärksammas i årets valdebatt.

Läs artikeln Arbetsminnets betydelse vid inlärning här››