ℹSkattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.

Framtidsgymnasiet får finansiering från Bildningsnämnden

Framtidsgymnasiet är en av de skolor som får finansieringshjälp från Bildningsnämnden i deras senaste satsning på att stärka elevernas måluppfyllelse. Bildningsnämnden kommer att bevilja nästan 2 miljoner kronor till 16 olika utvecklingsprojekt på 7 skolor under 2015-2016 utifrån deras ansökningar. 

Alla gymnasieskolor har under våren kunnat ansöka om pengar hos bildningsnämnden för egna utvecklingsprojekt i syfte att stärka elevernas måluppfyllelse. Projekten ska bygga på vetenskaplig grund, pågå minst tre terminer, ha minst 50 procent egenfinansiering samt utgå från något eller några av följande områden:

  • Studieteknik och motivationshöjande åtgärder
  • Läsutveckling och språkutvecklande arbetssätt
  • Jämställdhet
  • Psykisk ohälsa
  • Entreprenöriellt lärande och samverkan mellan skola och arbetsliv

Framtidsgymnasiet satsar på Cogmed Arbetsminnesträning i syfte att stärka läsförståelsen på skolan.

Läs hela artikeln här.

top