ℹSkattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.

Information om felaktig instruktion i CELF-4

Vi har blivit uppmärksammade på ett fel i instruktionen till uppgift 9 i deltestet Förståelse av instruktioner. Felet berör protokollen för båda åldersintervallen.

· Den nuvarande, felaktiga, instruktionen lyder: Peka på alla bilarna i en av raderna. Nu.

· Den korrekta instruktionen lyder: Peka på alla bilderna i en av raderna. Nu.

Alla protokoll trycks nu om med den korrekta instruktionen. Du som har protokoll kvar, tänk på att under administreringen byta ut ordet ”bilarna” mot ”bilderna” och poängsätta uppgiften i enlighet med denna instruktion.

Instruktionen som användes vid normeringen är den korrekta formuleringen (Peka på alla bilderna i en av raderna. Nu"). 

Konskevenserna av detta fel är sannolikt marginella. I åldersgruppen 9 – 12 år ges uppgiften inte. I ålersgruppen 5 – 8 år kan uppgiften ha blivit något lättare än avsett då den felaktiga instruktionen använts. Ett barn kan därmed i vissa fall ha fått en ”extra” poäng som han eller hon annars inte skulle ha fått. Det är dock osannolikt att detta påverkat det sammantagna resultatet och tolkningen av detsamma på något avgörande sätt.top