Q-interactive uppdatering

Nu finns Assess version 2.10. Uppdateringen innehåller bland annat en funktionsförändring som innebär att Bluetoothnamn inte längre behöver anges, apparna kommunicerar automatiskt så länge Bluetooth är påslaget på båda iPad-enheterna. OBS: Båda enheternas appar behöver uppdateras för att kommunicera korrekt. Detta görs via AppStore i iPad.