Skattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.
Vänligen välj

Hello!

We think you'll enjoy our United States store.Our stores

Select the store you would like to visit.

Additional instructions for website redirect.

Utredning med WISC-V

Datum: 23/9 (2022) och 17/3 (2023)

Omfattning: två dagar

Tid: 09.00-16.30

Plats: Stockholm

Kursledare: Eva Tideman

GettyImages-1138142697_LowRe

Om kursen

Kursen syftar till att ge en introduktion till WISC-V avseende administrering, utvärdering och kvantitativ såväl som kvalitativ tolkning av testresultat. Teoretiska kunskaper varvas med konkreta praktiska råd för att utveckla deltagarnas kompetens att genomföra valida och reliabla utredningar.

Kursen omfattar två heldagar. Den första dagen innehåller en fördjupad presentation av WISC-V och den andra dagen är en uppföljningsdag. Dag 1 och dag 2 hålls med några månaders mellanrum för att deltagarna ska få möjlighet att applicera sina nyförvärvade kunskaper i praktiken.

Dag 1

- Vad är viktigt att tänka på vid administrering av WISC-V?

- Vilka deltest ska ges och vilka index är informativa vid olika frågeställningar? Särskild vikt kommer att läggas vid diagnosen lindrig 
   intellektuell funktionsnedsättning.

- Hur kan testresultat tolkas? Vilka diskrepansanalyser är motiverade och när ska man avstå från att tolka signifikanta skillnader?

- WISC-V kan administreras både traditionellt med papper och penna och digitalt med en iPad – fördelar och nackdelar?

Dag 2

- Uppföljningsdag med möjlighet att få personlig vägledning och feedback.

- Tips och råd om andra användbara test och skattningsskalor för vidare utredning, såsom BASC, BESS och Beck’s skattningsskalor

Målgrupp
Kursen vänder sig till psykologer/PTP-psykologer.

Förkunskaper
Det är en fördel om deltagarna har översiktlig kunskap om testet.

Kursledare

Eva Tideman. leg psykolog, docent, ETP, specialist i klinisk psykologi samt neuropsykologi; svensk expert vid översättning och utprövning av WPPSI-IV och WISC-V.

Praktisk information

Var är kursen?

Stockholm. Information om lokal kommer inom kort.

När är kursen?

Dag 1: Heldag fredag 23/9 (2022)

Dag 2: Heldag fredag 10/2 (2023) OBS!! Nytt kursdatum 17/3 (2023)

Behörighetskrav:

Leg. psykolog eller PTP-psykolog. 

Vad kostar kursen?

9 950 exkl. moms.  

Hur anmäler jag mig?

Såhär går du tillväga för att boka en plats på våra kurser:

1. Maila nedanstående information till melissa.ovsiannikow@pearson.com:
- Namn och titel (t.ex. leg. psykolog)
- E-postadress
- Arbetsplatsens namn

2. När du är registrerad, skickar vi dig en länk till webbshopen där du kan beställa kursen.

3. Logga in i vår webbshop (eller skapa ett konto), klicka på länken och följ instruktionerna för att lägga beställningen.

4. När beställningen är genomförd får du en orderbekräftelse till din mail. Nu är du anmäld!

Bokningsvillkor

Bokningen är bindande och antal platser är begränsade. Vid förhinder att delta, glöm inte att avboka din plats senast 4 veckor innan kursstart. Avbokning görs skriftligen och snarast till oss (maila melissa.ovsiannikow@pearson.com) senast 4 veckor innan kursstart. Sker avbokningen mindre än 4 veckor före utbildningens start, debiteras 50 % av utbildningsavgiften. Vid för få anmälda kan kursen ställas in och kursavgiften återbetalas. Faktura skickas per post. Betalningsvillkor är 30 dagar netto. Alla priser är exklusive moms.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vill du få aktuell information om våra tester och kurser? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.