Utredning med WISC-V

GettyImages-1138142697_LowRe

Om kursen

Kursen syftar till att ge en introduktion till WISC-V avseende administrering, utvärdering och kvantitativ såväl som kvalitativ tolkning av testresultat. Teoretiska kunskaper varvas med konkreta praktiska råd för att utveckla deltagarnas kompetens att genomföra valida och reliabla utredningar.

Kursen omfattar två heldagar. Den första dagen innehåller en fördjupad presentation av WISC-V och den andra dagen är en uppföljningsdag. Dag 1 och dag 2 hålls med några månaders mellanrum för att deltagarna ska få möjlighet att applicera sina nyförvärvade kunskaper i praktiken.

Dag 1: 09:00-16.30

- Vad är viktigt att tänka på vid administrering av WISC-V?

- Vilka deltest ska ges och vilka index är informativa vid olika frågeställningar? Särskild vikt kommer att läggas vid diagnosen lindrig 
   intellektuell funktionsnedsättning.

- Hur kan testresultat tolkas? Vilka diskrepansanalyser är motiverade och när ska man avstå från att tolka signifikanta skillnader?

- WISC-V kan administreras både traditionellt med papper och penna och digitalt med en iPad – fördelar och nackdelar?

Dag 2: 09:00-16:30

- Uppföljningsdag med möjlighet att få personlig vägledning och feedback.

- Tips och råd om andra användbara test och skattningsskalor för vidare utredning, såsom BASC, BESS och Beck’s skattningsskalor

Målgrupp

Kursen vänder sig till psykologer/PTP-psykologer.

Förkunskaper

Det är en fördel om deltagarna har översiktlig kunskap om testet.

Om WISC-V

WISC-V är världens mest använda test för att kartlägga begåvning hos barn och unga i åldrarna 6-17 år. Testet används inom många olika verksamheter och vid ett brett spektrum av frågeställningar, såväl diagnostiska som funktionsinriktade. Testresultaten gör det möjligt både att jämföra barnets färdigheter med jämnårigas och att belysa individuella styrkor och svagheter.

Kursledare

Eva Tideman. leg psykolog, docent, ETP, specialist i klinisk psykologi samt neuropsykologi; svensk expert vid översättning och utprövning av WPPSI-IV och WISC-V.

Praktisk information

Var är kursen?

Stockholm. Information om lokal kommer inom kort.

När är kursen?

Dag 1: Heldag fredag 16/9 (2022)

Dag 2: Heldag fredag 10/2 (2023)

Behörighetskrav:

Leg. psykolog eller PTP-psykolog. 

Vad kostar kursen?

9 950 exkl. moms.  

Hur anmäler jag mig?

1. Maila oss nedanstående information för att registrera dig: melissa.ovsiannikow@pearson.com. 
- Namn och titel (t.ex. leg. psykolog)

- E-postadress
- Arbetsplatsens namn

2. Du får en länk till webshopen där du kan beställa kursen.

3. När beställningen är gjord, skicka orderbekräftelsen till oss.

4. Nu är du anmäld! 

Anmälningsvillkor

Bokningen är bindande och antal platser är begränsade. Vid förhinder att delta, glöm inte att avboka din plats senast 4 veckor innan kursstart. Avbokning görs skriftligen och snarast till oss (maila melissa.ovsiannikow@pearson.com) senast 4 veckor innan kursstart. Sker avbokningen mindre än 4 veckor före utbildningens start, debiteras 50 % av utbildningsavgiften. Vid för få anmälda kan kursen ställas in och kursavgiften återbetalas. Faktura skickas per post. Betalningsvillkor är 30 dagar netto. Alla priser är exklusive moms.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vill du få aktuell information om våra tester och kurser? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.