David Wechsler, 2004

WISC-IV Integrated

Wechsler Intelligence Scale for Children - Fourth Edition - Integrated

David Wechsler, 2004

WISC-IV Integrated

Wechsler Intelligence Scale for Children - Fourth Edition - Integrated
Grupperade produktartiklar
Produktnamn Exkl. moms
10 805,00 kr
WISC-IV Integrated Komplett
Manual, Technical and Interpretive Manual, Protokoll, 25 st*, Svarshäfte, 25 st*, Stimulusbok 1, Stimulusbok 2, Spatial Span Board, Presentationsmaterial till Sifferrepetition Visuellt, Ask med 12 röd-vita klossar, Rutmönster till Blockmönster, Rättningsmall till Kodning B Återgivning, CD med programtillägg för scoring av WISC-IV Integrated.
Art.nr 0000000111110
1 845,00 kr
WISC-IV Integrated Manual
Art.nr 0000000111130
990,00 kr
WISC-IV Integrated Protokoll, 25 st*
Art.nr 0000000111120
750,00 kr
WISC-IV Integrated Svarshäfte 25 st*
Art.nr 0000000111121
Moms tillkommer på alla priser.
* Förbrukningsmaterial
Vänligen logga in för att handla i webshoppen.
Administrering
Individuell
Typ av test
Test för fördjupad bedömning av kognitivt fungerade hos barn och ungdomar
Behörighet
Leg. Psykolog
Tidsåtgång
Flexibel; beroende på antal administrerade deltest
Åldersintervall
6–16 år
Språkversion
Svensk version, 2011

WISC-IV Integrated är ett processinriktat test som möjliggör en fördjupad analys av ett barns eller ungdoms kognitiva kapacitet. Genom att använda WISC-IV Integrated kan psykologen få såväl kvantitativ som kvalitativ information om vilka bakomliggande processer som påverkat ett barns resultat på ett deltest eller index i WISC-IV. Utifrån frågeställning och ett hypotesprövande arbetssätt skräddarsys det testbatteri som administreras i varje enskilt fall.

I WISC-IV Integrated finns möjlighet att dels jämföra ett barns prestation med jämnårigas, dels genomföra olika diskrepansanalyser; mellan resultat inom WISC-IV, mellan resultat från WISC-IV och WISC-IV Integrated, samt mellan resultat inom WISC-IV Integrated.

De fyra deltest som ingår i indexet Verbal funktion kan i WISC-IV Integrated administreras med flervalsalternativ.

I indexet Perceptuell funktion ingår nykonstruerade processinriktade deltest; Blockmönster Flervalsalternativ, Blockmönster Stegvis och Elithorns labyrinter.

I indexet Arbetsminne finns nykonstruerade processinriktade deltest; Sifferrepetition Visuellt, Blockrepetition, Bokstavsrepetition, samt Bokstavs-siffer-serier Stegvis. Vidare kan deltestet Aritmetik ur WISC-IV administreras med alternativa tillvägagångssätt: Aritmetik Stegvis och Aritmetik Uppställningar.

WISC-IV Integrated är inte ett fristående test, utan bygger på WISC-IV. WISC-IV Integrated administreras som en tilläggsmodul, och kräver ett WISC-IV-resultat "i botten". WISC-IV Integrated kan alltså inte ersätta WISC-IV, utan är en påbyggnad i syfte att fördjupa och komplettera resultat från WISC-IV. I kapitel 1 i manualen beskrivs förhållandet mellan WISC-IV och WISC-IV Integrated.

Ladda ner kapitel 1 som en PDF under fliken Filnedladdning.

I manualen presenteras den teoretiska bakgrunden liksom anvisningar för administrering och poängsättning. Eva Tideman; leg. psykolog, FD, specialist i klinisk psykologi och neuropsykologi, har författat ett kapitel som på ett personligt sätt beskriver hur WISC-IV Integrated kan användas i den kliniska vardagen. Vi rekommenderar utbildning, kontakta Eva Tideman.
E-post: eva.tideman@psychology.lu.se

Svensk anpassning

Svensk översättning. 

Resultat från WISC-IV Integrated kan endast beräknas med hjälp av ett scoringprogram; det är inte möjligt att räkna fram resultatet för hand.
- Du som redan har WISC-IV scoringprogram kommer att få ett uppdaterat scoringprogram med det kompletta kitet.

Behöver ni hjälp med ytterligare uppdateringar, kontakta då kundservice.

Allmänt gäller att du alltid måste kontrollera med din IT- avdelning att du kan/får installera program. Specifikationer avseende installationen samt instruktioner finns i programvarumanualen.

För scoringprogrammets manual och en exempelrapport, se under fliken Filnedladdning.