Skattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.

WISC-IV GAI beräkning

Reviderad formel för beräkning av skillnader mellan HIK och GAI

Du som brukar använda General Ability Index, bör ladda ner en uppdatering till ditt scoringprogram. Denna uppdatering justerar de kritiska värden som krävs för att uppnå statistisk signifikans.

Bakgrund

Den ursprungliga formeln för att bestämma de kritiska värdena är baserad på standardfelet (SEM) hos de sammansatta skalorna HIK och GAI för respektive åldersgrupp, samt för hela normgruppen.

Eftersom de deltest som tillsammans bildar GAI (tre deltest från Verbal funktion och tre deltest från Perceptuell funktion) också ingår i HIK, innebar den tidigare formeln att det krävdes för stor skillnad mellan GAI och HIK för signifikans – de kritiska värdena blev för höga. Den nya formeln innehåller därför en korrigerande faktor för de sex deltest som ingår i både GAI och HIK. I den korrigerande faktorn ingår standardfelen för de deltest som HIK respektive GAI är sammansatta av.

Konsekvenser

Eftersom man med den nya formeln korrigerar för det som är gemensamt mellan de båda sammansatta måtten, återstår endast den unika skillnaden mellan skalorna. Detta innebär att de nya korrigerade kritiska värdena alltid blir mindre än de okorrigerade kritiska värdena. Med andra ord kommer man att med den korrigerade formeln, oftare uppnå statistisk signifikans mellan HIK och GAI.

Okorrigerad formel

Okorrigerad formel

Korrigerad formel

Korrigerad formel

Observera att denna förändring av beräkningsformel inte påverkar beräkningen av skalpoäng eller index/IK-poäng.

Via följande länk kan du ladda ner en uppdatering till ditt WISC-IV scoringprogram som justerar beräkningen enligt ovan. Följ anvisningarna på skärmen, och var noga med att ladda ner uppdateringen till samma mapp som ditt WISC-IV program.

Uppdatering till WISC-IV scoringprogram ››


Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vill du få aktuell information om våra tester och kurser? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.