OBS: CELF kursen är inställd på grund av Corona-virus och reserestriktioner och vi återkommer med nytt datum så fort vi vet.

 CELF-4

CELF-4 är behörighetsklassat och därför anordnar vi en utbildning för special- och talpedagoger samt speciallärare. Syftet med utbildningen är att ge grundläggande kunskap i hur man använder CELF-4 för att identifiera språkliga färdigheter hos barn och/eller starka och svaga sidor i barns språkutveckling.

Innehåll
Utbildningen är 2+1 dagar och kommer att innehålla såväl teoretiska som praktiska arbetspass. De teoretiska delarna handlar om språkutveckling och språkstörning, CELF-4 samt de olika deltestens utformning, genomförande, dokumentation och tolkning. Kursdeltagarna får också tillfälle att pröva testförfarandet. Mellan det första och andra kurstillfället ska deltagarna skaffa praktisk erfarenhet av testet. Kursledare är logoped Astrid Frylmark. Efter utbildningen erhålls ett utbildningsintyg.

Plats: Utbildningen äger rum i Uppsala på Clarion Hotel Gillet. 

Pris: Utbildningen 2+1 dagar kostar 7 000 kr exkl. moms per deltagare. I priset ingår lunchbuffé alla tre dagar, samt för- och eftermiddagskaffe.

OBS: CELF kursen är inställd på grund av Corona-virus och reserestriktioner och vi återkommer med nytt datum så fort vi vet.

Förkunskap
Det förväntas att kursdeltagarna har tillgång till materialet och det rekommenderas att varje kursdeltagare har var sin manual för att på bästa sätt tillgodogöra sig utbildningen. Det förväntas även att kursdeltagarna skal ha läst vissa delar av följande litteratur:

OBLIGATORISK LITTERATUR
Språkutveckling och språkstörning hos barn, del 1.
Kapitel 1,5,6,7,8 och 9.
Författare: Ulrika Nettelbladt & Eva-Kristina Salameh. Studentlitteratur 2007

Språkutveckling och språkstörning hos barn, del 2.
Kapitel 9,10 och 12.
Författare: Ulrika Nettelbladt under medverkan av Eva-Kristina Salameh. Studentlitteratur 2013

Språkutveckling och språkstörning hos barn, del 3.
Kapitel 1, 2, 3.
Författare: Ulrika Nettelbladt under medverkan av Eva-Kristina Salameh. Studentlitteratur 2018


REFERENSLITTERATUR
Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle.
Kapitel 3, 4, 19 och 24
Författare: Kenneth Hyltenstam och Inger Lindberg (red.). Studentlitteratur 2004

Tvåspråkighet hos barn i Sverige
Författare: Gisela Håkansson. Studentlitteratur 2019

Efter genomförd utbildning får alla deltagare ett utbildningsintyg på att man har behörighet att använda CELF-4.

Anmälningsvillkor
Du får en bekräftelse på e-post direkt efter anmälan med praktisk information om utbildningen. Bokningen är bindande och antal platser är begränsade. Minst antal deltagare är 8, och vid för få anmälda kan kursen ställas in och kursavgiften återbetalas. Avbokning görs skriftligen och snarast till oss på info.se@pearson.com senast 4 veckor innan kursstart. Sker avbokningen mindre än 4 veckor före utbildningens start, debiteras 50 % av utbildningsavgiften.

Faktura skickas per post. Betalningsvillkor är 30 dagar netto. Alla priser är exklusive moms.