Behörighetsgivande kurs i CELF-4 med Astrid Frylmark

CELF-4 är behörighetsklassat och därför anordnar vi en utbildning för special- och talpedagoger samt speciallärare. Syftet med utbildningen är att ge grundläggande kunskap i hur man använder CELF-4 för att identifiera språkliga färdigheter hos barn och/eller starka och svaga sidor i barns språkutveckling.

Classroom_1_RGB

Utbildningens innehåll

Utbildningen är 6 halvdagar och kommer att innehålla såväl teoretiska som praktiska arbetspass. De teoretiska delarna handlar om språkutveckling och språkstörning, CELF-4 samt de olika deltestens utformning, genomförande, dokumentation och tolkning. Kursdeltagarna får också tillfälle att pröva testförfarandet. Under utbildningen skall deltagare skaffa praktisk erfarenhet av testet, detta beräknas ta en arbetsdag. Kursledare är logoped Astrid Frylmark. Efter utbildningen erhålls ett utbildningsintyg.

Praktisk information

  • Plats: Utbildningen anordnas på distans på grund av situationen rörande Covid-19.
  • Datum: 

11 oktober, 13 oktober, 19 oktober, 21 oktober, 

24 november och 26 november 

Alla kurstillfällen är halvdagar, 13.00–16.30

  • Pris: Totalt 7 000 kr exkl. moms per deltagare för alla dagar (6 halvdagars undervisningstillfälle + 1 heldags eget arbete)
  • Förkunskapskrav

Det förväntas att kursdeltagarna har tillgång till materialet och det rekommenderas att varje kursdeltagare har varsin manual för att på bästa sätt tillgodogöra sig utbildningen. Det förväntas även att kursdeltagarna skall ha läst vissa delar av följande litteratur:

  • Obligatorisk litteratur

Språkutveckling och språkstörning hos barn, del 1.
Kapitel 1, 5, 6, 7, 8 och 9.

Författare: Ulrika Nettelbladt & Eva-Kristina Salameh. Studentlitteratur 2007

Språkutveckling och språkstörning hos barn, del 2.
Kapitel 9, 10 och 12.

Författare: Ulrika Nettelbladt under medverkan av Eva-Kristina Salameh. Studentlitteratur 2013

Språkutveckling och språkstörning hos barn, del 3.
Kapitel 1, 2, 3.

Författare: Ulrika Nettelbladt under medverkan av Eva-Kristina Salameh. Studentlitteratur 2018

  • Referenslitteratur

Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle. 
Kapitel 3, 4, 19 och 24
Författare: Kenneth Hyltenstam och Inger Lindberg (red.). Studentlitteratur 2004 

Tvåspråkighet hos barn i Sverige
Författare: Gisela Håkansson. Studentlitteratur 2019

Efter genomförd utbildning får alla deltagare ett utbildningsintyg på  behörighet att använda CELF-4.

Hur anmäler jag mig?

1. Maila oss nedanstående information för att registrera dig: alexander.engdahl@pearson.com

  • Namn och titel 
  • E-postadress
  • Arbetsplatsens namn
  • Leveransadress (för diplom)

2. Du får en länk till webshopen där du kan beställa kursen.

3. När beställningen är gjord, skicka orderbekräftelsen till oss.

4. Nu är du anmäld! 

Faktura skickas per post. Betalningsvillkor är 30 dagar netto. Alla priser är exklusive moms.

Anmälningsvillkor

Du får en bekräftelse på e-post direkt efter anmälan med praktisk information om utbildningen. Bokningen är bindande och antal platser är begränsade. Minst antal deltagare är 8, och vid för få anmälda kan kursen ställas in och kursavgiften återbetalas. Avbokning görs skriftligen och snarast till oss (maila: alexander.engdahl@pearson.com) senast 4 veckor innan kursstart. Sker avbokningen mindre än 4 veckor före utbildningens start, debiteras 50 % av utbildningsavgiften.

Faktura skickas per post. Betalningsvillkor är 30 dagar netto. Alla priser är exklusive moms.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vill du få aktuell information om våra tester och kurser? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.