Skattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.

Raven's 2 Banner

Raven's 2 Progressive Matrices – Second Edition

→ Klicka här för att ta del av en längre presentation av Raven's 2 ←

Ravens matriser är ett internationellt välkänt test som använts i över 70 år. I slutet av året lanseras Raven's 2, som är en reviderad version av detta icke-verbala test för bedömning av generell begåvning. Testet kan användas i såväl kliniska som arbetspsykologiska sammanhang och utgör den internationellt allmänt accepterade standarden för ”g-test”.

Raven's 2 är avsett för barn och vuxna och har europeiska normer, innefattande även Skandinavien. Den svenska versionen av Raven’s 2 är resultatet av ett skandinaviskt samarbetsprojekt. Normerna baseras på europeiska data och omfattar åldern 4:0 - 69:11 år. Normalpopulasionsdata samlades in mellan hösten 2018 till våren 2019 parallellt i Sverige, Norge, Danmark, Nederländerna, Frankrike, Spanien, Tyskland och England. Klinisk data från särskilt begåvade (N=21) och individer med intellektuell funktionsnedsättning (N=20) samlades in i Sverige och Norge.

En sammanhållen version ersätter samtliga tidigare versioner - Standard, Coloured och Advanced, och både klassiska, parallella och plus-versioner. 

Alla uppgifter i Raven's 2 är nykonstruerade. Testet kan administreras i såväl traditionell pappersversion som digitalt på Q-global, Pearsons digitala plattform för administrering, scoring och resultatredovisning. Den digitala versionen väljer slumpmässigt uppgifter ur en omfattande itembank, vilket förhindrar spridning av uppgifterna och bidrar till att upprätthålla testets integritet. 

Exempel på övningsuppgift:                                                                                   Exempel på Resultatrapport, klicka här: 

 Ravens example itemresultatrapport


Användningsområden

Raven’s 2 har konstruerats för att ge en snabb och tillförlitlig uppskattning av en persons generella begåvning. Rätt använt är testet ett effektivt instrument för att särskilja mellan personer vars kognitiva fungerande kan sägas vara genomsnittligt, och de som är högt begåvade, alternativt har en intellektuell funktionsnedsättning. Raven’s 2 är lämpligt om tiden är begränsad och situationen sådan att en uppskattning av generell begåvning är tillräcklig, eller som screening för att bedöma behovet av en mer omfattande utredning av en persons kognitiva förmåga.

Raven’s 2 lämpar sig för:

  • Uppskattning av generell begåvning då en mer omfattande bedömning av en persons kognitiva styrkor och svagheter inte är nödvändig eller genomförbar.
  • Uppskattning av generell begåvning hos personer med expressiva eller receptiva språksvårigheter eller som har en annan språklig och/eller kulturell bakgrund.
  • Uppskattning av generell begåvning hos personer med nedsatt hörsel.
  • Screening i syfte att avgöra huruvida en mer omfattande utredning av kognitiv förmåga är påkallad.
  • Uppföljande bedömning av personer som tidigare genomgått en mer omfattande utredning och då tiden är begränsad.
  • Uppskattning av generell begåvning i olika typer av forskningssammanhang.
  • Vid bedömning av generell begåvning i arbetspsykologiska sammanhang, exempelvis för urval eller medarbetar- och ledarutveckling.

Har du frågor eller vill veta mer? Boka ett möte om Raven's 2 med våra psykologer här. Klicka här!

Beställ Raven's 2 här! 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vill du få aktuell information om våra test och utbildningar? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.