Skattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.

Raven's matriser – Raven’s matriser ersätts av Raven’s 2 den 1 juli 2022

John Raven, 1998
X

Specifikationer

Administrering Grupp eller individuell
Tidsåtgång Icke tidsbegränsad administrering cirka 15–60 minuter beroende på version. Tidsbegränsad administrering 40 minuter
Språkversion Engelsk originalversion, protokollblanketter (Classic) på svenska
Behörighet Certifierad användare av begåvningstest, Leg. Psykolog
Åldersintervall Vuxna
Typ av test Icke-verbalt test på generell begåvning

Raven’s matriser ersätts av Raven’s 2 den 1 juli 2022

Raven’s matiser har ersatts av en ny version, med nya normer och förbättrat innehåll. Den nya versionen ersätter alla tidigare versioner av Raven’s. Läs mer om Raven’s 2 här. Om du har frågor eller funderingar kring den nya versionen, kontakta våra produktspecialister.

 

Ravens matriser är en serie icke-verbala begåvningstest avsedda för bedömning av generell begåvning. Ravens matriser kan användas i såväl kliniska som arbetspsykologiska sammanhang och utgör den internationellt allmänt accepterade standarden för ”g-test”. Ravens matriser mäter förmågan att utifrån vad som redan är känt, logiskt härleda nya relationer och mönster.

Ravens matriser finns i tre versioner, Coloured Progressive Matrices (CPM), Standard Progressive Matrices (SPM) och Advanced Progressive Matrices (APM). CPM är i första hand avsedd för testning av yngre barn. SPM kan användas för normalpresterande barn och vuxna. APM innehåller den svåraste uppsättningen uppgifter och används med fördel i arbetspsykologiska urvalssammanhang. Varje version består av manual, testhäfte/n med uppgifter samt protokollsblanketter. Sedan några år tillbaka har de ursprungliga versionerna av Ravens matriser kompletterats med parallella och utvidgade versioner, detta i syfte att erbjuda alternativ i de fall det finns anledning att anta att någon av de ursprungliga matriserna förlorat i diskriminativ förmåga, till exempel på grund av att en person tidigare exponerats för testet. De ursprungliga versionerna benämns ”Classic” för att skilja dem från de nyare. Till Coloured Progressive Matrices (CPM) samt till Standard Progressive Matrices (SPM) finns parallellversioner, vilka är likvärdiga med de ursprungliga vad beträffar antal uppgifter och svårighetsgrad. Till Standard Progressive Matrices (SPM) finns även en så kallad ”plus-version”, vilken innehåller fler samt svårare uppgifter och lämpar sig väl för antaget högpresterande personer som tidigare testats med SPM. Utvecklingen av dessa nya versioner beskrivs i respektive manual. Den teoretiska bakgrunden beskrivs i grundmanualen till samtliga versioner, ”General Overview”. Normer (i huvudsak brittiska och amerikanska) finns i respektive manual samt i Research supplement 3.

SPM = Standard Progressive Matrices
CPM = Coloured Progressive Matrices
APM = Advanced Progressive Matrices

Svensk online-version med uppdaterade normer från 2012

En svensk online-version av Raven's APM III kan beställas via vårt engelska kontor. Kandidatupplevelsen är helt på svenska medan testplattformen är på engelska. Raven's APM III är specifikt utvecklat för screening vid traineerekrytering (volymrekrytering) och för urval till kvalificerade roller. Resultaten ger ett reliabelt och effektivt mått på intellektuell förmåga.

Varje testning består av 23 uppgifter med en tidsgräns på 40 minuter. Raven's APM III bygger på en omfattande uppgiftsbank, vilket gör att varje testning består av en unik uppsättning frågor. Detta motverkar risken för att samma kandidat lär sig svaren på frågorna vid upprepade testningar.

För exempelrapport och prislista. Se under fliken Filnedladdning.

För att beställa Raven's APM III, kontakta Matt Stevens:

matt.stevens@pearson.com
+44 (0) 7734 870 965

Innan du lägger produkter i din kundvagn ber vi dig kontrollera att ditt yrke överensstämmer med den "Behörighet" som är angiven under "Specifikationer" på denna sida.

Grupperade produktartiklar
Produktnamn Exkl. moms
OBS!!! Produkten har utgått. Går ej att beställa.
Art.nr DO NOT ORDER
0,00 kr
Moms tillkommer på alla priser.

Filnedladdning

pdf
(Storlek: 156 KB)