Skattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.

Raven's Educational CPM – Ersätts av Raven’s 2 den 1 juli 2022

John Raven
Ravens matriser
X

Specifikationer

Administrering Individuell
Tidsåtgång ca 15 minuter
Språkversion Engelsk originalversion
Behörighet Leg. Psykolog
Åldersintervall 4–11 år
Typ av test Icke-verbalt test för bedömning av generell begåvning

Raven’s Educational CPM ersätts av Raven’s 2 den 1 juli 2022

Raven’s Educational CPM har ersatts av en ny version, med nya normer och förbättrat innehåll. Den nya versionen ersätter alla tidigare versioner av Raven’s. Läs mer om Raven’s 2 här. Om du har frågor eller funderingar kring den nya versionen, kontakta våra produktspecialister.

 

Raven´s Coloured Progressive Matrices, CPM, publicerades första gången 1947. Efter den revidering som företogs 1956, då ordningsföljden bland vissa item ändrades, har uppgifterna varit oförändrade. CPM består av totalt 36 uppgifter, samtliga i färg. Uppgifterna är fördelade i tre olika set med 12 i varje.

Mellan åren 2006–2007 samlades data in från ett representativt urval av brittiska barn i åldern 4:0–11:11 år. Normerna är uppdelade i 6-månadersintervall. Råpoängen kan nu omvandlas även till standardpoäng (IK-skalan, M = 100, SD = 15) samt liksom tidigare till percentiler. Dessutom ges möjlighet till avläsning av åldersekvivalenter.

Den nya manualen till CPM beskriver på ett lättillgängligt sätt historiken bakom Ravens matriser, diskuterar intelligensbegreppet och matrisernas ”mätområde” samt innehåller tydliga anvisningar för administrering av testet. Vidare sammanfattas internationell forskning kring CPM. Det brittiska utprövningsarbetet beskrivs i detalj; studier kring reliabilitet och validitet redovisas.
Testet är i engelsk originalversion.

Innan du lägger produkter i din kundvagn ber vi dig kontrollera att ditt yrke överensstämmer med den "Behörighet" som är angiven under "Specifikationer" på denna sida.

Grupperade produktartiklar
Produktnamn Exkl. moms
OBS!!! Produkten har utgått. Går ej att beställa.
Art.nr DO NOT ORDER
0,00 kr
Moms tillkommer på alla priser.