John Raven

Raven's Educational CPM – Utgår snart, ersätts med Raven's 2

Ravens matriser

John Raven

Raven's Educational CPM – Utgår snart, ersätts med Raven's 2

Ravens matriser
Grupperade produktartiklar
Produktnamn Exkl. moms
1 955,00 kr
Raven's Educational CPM Manual
Art.nr 0000000990135
725,00 kr
Raven's Educational CPM Test Booklet, 1 st
Art.nr 0000000990168
570,00 kr
Raven's Educational CPM Record forms, 25 st*
Art.nr 0000000990126
280,00 kr
Raven's Educational CPM Scoring Acetate (scoringsnyckel)
Art.nr 0000000990170
Moms tillkommer på alla priser.
* Förbrukningsmaterial
Vänligen logga in för att handla i webshoppen.
Administrering
Individuell
Typ av test
Icke-verbalt test för bedömning av generell begåvning
Behörighet
Leg. Psykolog
Tidsåtgång
ca 15 minuter
Åldersintervall
4–11 år
Språkversion
Engelsk originalversion
Utgår snart, ersätts med Raven's 2.

Raven´s Coloured Progressive Matrices, CPM, publicerades första gången 1947. Efter den revidering som företogs 1956, då ordningsföljden bland vissa item ändrades, har uppgifterna varit oförändrade. CPM består av totalt 36 uppgifter, samtliga i färg. Uppgifterna är fördelade i tre olika set med 12 i varje.

Mellan åren 2006–2007 samlades data in från ett representativt urval av brittiska barn i åldern 4:0–11:11 år. Normerna är uppdelade i 6-månadersintervall. Råpoängen kan nu omvandlas även till standardpoäng (IK-skalan, M = 100, SD = 15) samt liksom tidigare till percentiler. Dessutom ges möjlighet till avläsning av åldersekvivalenter.

Den nya manualen till CPM beskriver på ett lättillgängligt sätt historiken bakom Ravens matriser, diskuterar intelligensbegreppet och matrisernas ”mätområde” samt innehåller tydliga anvisningar för administrering av testet. Vidare sammanfattas internationell forskning kring CPM. Det brittiska utprövningsarbetet beskrivs i detalj; studier kring reliabilitet och validitet redovisas.
Testet är i engelsk originalversion.