Vad är Q-interactive?

Denna video är producerad av våra australiensiska kollegor och är därför helt på engelska.