David Wechsler, 2004

WPPSI-III

Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence – Third Edition

David Wechsler, 2004

WPPSI-III

Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence – Third Edition
Vänligen logga in för att handla i webshoppen.

Grupperade produktartiklar
Produktnamn
4 140,00 kr
WPPSI-III Scoringprogram
Enanvändarlicens
Art.nr 0000000110050
665,00 kr
WPPSI-III Manual, Del 1
Art.nr 0000000110030
715,00 kr
WPPSI-III Manual, Del 2
Art.nr 0000000110031
350,00 kr
WPPSI-III Protokoll 2:6–3:11, 10 st*
Art.nr 0000000110020
385,00 kr
WPPSI-III Protokoll 4:0–7:3, 10 st*
Art.nr 0000000110021
350,00 kr
WPPSI-III Svarshäfte, 10 st*
Art.nr 0000000110022
525,00 kr
WPPSI-III Tolkstöd
Art.nr 0000000110060
Moms tillkommer på alla priser.
* Förbrukningsmaterial
Vänligen logga in för att handla i webshoppen.
Typ av test
Test för bedömning av kognitivt fungerande hos småbarn
Språkversion
Svensk version, 2005
Åldersintervall
2 år och 6 månader–3 år och 11 månader. 4 år–7 år och 3 månader
Administrering
Individuell
Behörighet
Leg. Psykolog
Tidsåtgång
30–40 minuter (2:6–3:11) respektive 45–60 minuter (4:0–7:3)

WPPSI-lll är den tredje och reviderade versionen av detta välkända test för bedömning av små barns kognitiva förmåga. Strukturen i WPPSI-lll har förnyats för att bättre avspegla aktuell teori och praktik vad gäller den tidiga utvecklingen. Nya deltest har lagts till, bland annat för att ge ett starkare mått på ”fluid reasoning”, alltså förmågan att handskas med abstraktioner, regler, generaliseringar och logiska relationer. Vidare har testuppgifter och testmaterial modifierats i syfte både att hålla innehållet aktuellt för barn i dag, samt göra materialet så engagerande och barnvänligt som möjligt. Skalans åldersomfång är utökat nedåt och en uppdelning har gjorts i två åldersgrupper med såväl olika, som olika många, deltest för respektive åldersgrupp.

WPPSI-III innehåller 14 deltest: Information, Ordförråd, Slutledning, Blockmönster, Matriser, Bildkategorier, Kodning, Symbolletning, Förståelse, Bildkomplettering, Likheter, Figursammansättning, Ordigenkänning och Bildbenämning. WPPSI-III ger i likhet med föregångarna poäng på verbal IK, performance IK samt på helskale IK. Nytt är att man även kan räkna fram ett Snabbhetsindex (för barn i åldern 4:0–7:3 år) och ett Basalt Språkindex (för båda åldersgrupperna).

Den svenska utprövningen av WPPSI-III redovisas i Manual del 1. I ett tillämpningskapitel, ”Hur ska vi använda WPPSI-III?” ger psykolog Eva Tideman riktlinjer för administrering och tolkning, samt går igenom respektive deltests huvudsakliga syfte.

Svensk anpassning

Svenska normalpopulationsdata, data från svenska kliniska grupper. Brittiska normdata.

WPPSI-III Tolkstöd

Det är inte ovanligt att barn som testas med WPPSI-III har ett annat modersmål än svenska, vilket kan leda till svårigheter att tolka poäng på deltest som är högt verbalt laddade. WPPSI-III Tolkstöd har tagits fram för att underlätta en standardiserad administrering via tolk av deltesten Ordigenkänning och Bildbenämning. Introduktionen till barnet, uppgifter samt följdfrågor finns på albanska, arabiska, bosniska, ryska och somaliska.

WPPSI-IV

2014 lanserades WPPSI-IV i en svensk version med skandinaviska normer. WPPSI-IV har reviderats väsentligt och uppdaterats baserat på forskning och de kliniska erfarenheter som gjorts sedan lanseringen av WPPSI-III.

Läs mer om WPPSI-IV ››

Svenskt scoringprogram för effektiv, korrekt och enkel scoring. Inmatade råpoäng på deltestnivå genererar standardiserade skalpoäng, IK-poäng med konfidensintervall, indexpoäng, percentiler, diskrepansanalyser, grafer med mera.

Allmänt om Scoringsprogram
Programmet är en envändarlicens, vilket innebär att du har rätt att installera programmet på en användare.
Priset på Scoringsprogrammet är en engångsavgift, det är alltså inte ett löpande avtal.
Du bör alltid kontrollera med din IT-avdelning att du har rätt/får installera program, då de ska installeras lokalt.
Vi ersätter ej borttappade program.
Systemkrav: Windows XP eller senare versioner av Windows.

Ladda ner programvarumanualen till WPPSI-III scoringprogram ››