Digitalt samt papper och penna

Klassisk testning – papper & penna

WISC-V har omarbetats och förbättrats väsentligt sedan förra versionen, med ny struktur
och nykonstruerade deltest för att ge en mer fullständig förståelse för barns och ungdomars
kognitiva färdigheter. Tiden för testningen har reducerats, utan att tumma på kvalité eller
mätsäkerhet. Och nu äntligen finns skandinaviska normer för åldrarna 6:0 –16:11!

WISC-V

Digital testning – med iPad 

Tänk dig stimulusböcker, rättningsmallar, protokoll och tidtagarur samlat på en iPad. 
– Med vår nya digitala plattform Q-interactive är detta möjligt! 

Höstens stora nyhet effektiviserar och underlättar hela testprocessen. Q-interactive är
ett webb- och iPadbaserat system som ger dig som testledare möjlighet att skapa eget testbatteri
och se resultaten i realtid, under testningen. Resultatsammanställningen är endast ett klick bort.
Du sparar tid på administrativt arbete och får möjlighet att fokusera mer på den som testas.
Framtidens testning!

Hur fungerar Q-interactive? 

Denna video är producerad av våra australiensiska kollegor och är därför helt på engelska.