J. Scott Yaruss & Robert W. Quesal

OASES – Utgått

Overall Assessment of the Speaker's Experience of Stuttering

J. Scott Yaruss & Robert W. Quesal

OASES – Utgått

Overall Assessment of the Speaker's Experience of Stuttering
Moms tillkommer på alla priser.
Vänligen logga in för att handla i webshoppen.

OASES är en självskattningsskala avsedd att ge ett mått på i vilken utsträckning stamning påverkar en persons övergripande livskvalitet.

OASES är avsedd för skolbarn och vuxna, och ger information om den stammande personens upplevelse av sina egna stamningsbeteenden, hans eller hennes reaktioner på stamning och vilka svårigheter han eller hon upplever att stamningen innebär i olika vardagliga situationer, yrkesmässiga såväl som sociala. Fokus ligger således på funktionell kommunikation i vardagslivet, inte på frekvens eller på typ av stamning. Resultaten från OASES kan med fördel användas för att individualisera stamningsbehandling, samt för behandlingsutvärdering.

Skalan inehåller 100 påståenden som skattas på en fem-gradig skala. Påståendena är grupperade i fyra olika delar;

  • Allmän information om tal och stamning
  • Reaktioner på stamning
  • Kommunikation i vardagssituationer
  • Livskvalitet

Resultatet redovisas i form av ”impact scores”, både för respektive delområde och för skalan totalt. Information om poängberäkning och tolkning ges i den amerikanska manualen.

Svensk anpassning

Det svenska arbetet bakom OASES beskrivs i Svensk utprövning av ett bedömningsmaterial inom stamningsområdet: Genomgripande bedömning av talarens upplevelse av stamning (Harbom & Åhs, 2009).

Utgått ur sortimentet

OASES har utgått ur Pearson Assessments sortiment. För frågor rörande OASES, vänligen kontakta Ineke Samson på e-postadress ineke.samson@ds.se.

pdf
(Storlek: 133.6 KB)