”Patienterna i gråzonen” – en halvdags föreläsning om Borderline Intellectual Functioning

Datum: 4 februari, 2022, kl 9–12

Föreläsare: Christine Bedinger

Plats: Onlineföreläsning

Classroom_1_RGB

Om Borderline Intellectual Functioning

Borderline Intellectual Functioning (BIF) refererar till den intellektuella nivå som återfinns mellan normal intellektuell funktion och intellektuell funktionsnedsättning, d.v.s. zonen i spannet mellan IK 84 till IK 70/75. BIF ger idag ingen formell diagnos. Många av dessa individer upplever dock återkommande utmaningar igenom livet, från tidiga skolår upp till vuxen ålder. Individer inom denna intellektuella gråzon är överrepresenterad inom psykiatrin där de inte sällan beskrivs ha mer komplex och svårbehandlad problematik. BIF är inte sällan förekommande vid NPF-tillstånd och missas tyvärr alldeles för ofta av professionella, vilket kan leda till bristande förståelse och bemötande samt icke optimalt utfall vad gäller stödjande och behandlande insatser.

Föreläsningens innehåll

  • Nyanserad diskussion kring synen på intellektuell förmåga i relation till samhällets förändringar och nya krav (skola, arbete, samhällets digitalisering etc).
  • Diagnoser kopplade till intellektuell funktion. Begrepp, koder och benämningar, nu idag och tidigare. Intellektuell nivå vs. funktion.
  • En uppdatering inom den senaste internationella forskningen hur gruppen inom BIF fungerar igenom livet och vilka utmaningar som kan förekomma.
  • BIF inom psykiatrin: Vikten av upptäckt och utredning.
  • Implikationer för bemötande, insatser och behandling när en patient utöver annan problematik också ligger inom gruppen BIF. Hur kan vi anpassa bemötande, insatser och behandling?
  • BIF och samtidig neuropsykiatrisk funktionsvariation.

Målgrupp

Föreläsningen riktar sig primärt till psykologer och PTP-psykologer, men även andra professionella (t.ex. läkare, arbetsterapeuter och kuratorer) som möter dessa individer inom sina verksamheter och önskar få uppdaterad kunskap och ökad förståelse för gruppen är välkomna att anmäla sig.

Föreläsare 

Christine Bedinger – Leg psykolog, Specialist i neuropsykologi, Kognitia Psykologkonsult AB.

Christine har lång klinisk erfarenhet inom psykiatriska verksamheter och framförallt inom psykiatrisk heldygnsvård där hon under många år arbetat med utredning, bedömning och diagnostik av patienter med psykossjukdomar, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, intellektuella funktionsnedsättningar, personlighetssyndrom, affektiva sjukdomar och andra svåra och komplexa tillstånd. Hon har omfattande erfarenhet av diagnostik, differentialdiagnostik och samsjuklighet vid psykiatriska tillstånd. Christine har ett stort intresse för och lång kliniskt erfarenhet av metodiken Therapeutic Assessment som syftar till att ge patienten en terapeutisk effekt av utredningen. Christine har länge arbetat med handledning, konsultation och utbildning inom neuropsykologi och psykiatri. Hon har arbetat i flera projekt med neuropsykologiska testbatterier avsedda att mäta intellektuell och exekutiv funktion såsom WAIS-III NI, D-KEFS, WAIS-IV, Q-interactive och för närvarande som klinisk expert i arbetet med skandinaviska WAIS-5.

Praktiskt information 

Var är kursen?
Onlineföreläsning. 
När är föreläsningen?
4 februari, kl. 9–12
Hur många platser finns det?
25 platser.
Vad kostar föreläsningen?

2000 exkl. moms.  

Anmälningsvillkor

Bokningen är bindande och antal platser är begränsade. Vid förhinder att delta, glöm inte att avboka din plats senast 4 veckor innan föreläsningen. Avbokning görs skriftligen och snarast till oss (maila melissa.ovsiannikow@pearson.com) senast 4 veckor innan föreläsningen. Sker avbokningen mindre än 4 veckor före föreläsningens start, debiteras 50 % av avgiften. Minsta antal deltagare är 10, och vid för få anmälda kan föreläsningen ställas in och avgiften återbetalas. Faktura skickas per post. Betalningsvillkor är 30 dagar netto. Alla priser är exklusive moms.
 

Hur anmäler jag mig? 

1. Maila oss nedanstående information för att registrera dig: melissa.ovsiannikow@pearson.com

           -Namn och titel (t.ex. leg. psykolog)

           -Arbetsplatsens namn

2. Du får en länk till webshopen där du kan beställa föreläsningen.

3. När beställningen är gjord, skicka orderbekräftelsen till oss.

4. Nu är du anmäld! 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vill du få aktuell information om våra tester och kurser? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.