Skattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.
Vänligen välj

Hello!

We think you'll enjoy our United States store.Our stores

Select the store you would like to visit.

You will be redirected to your favourite store.

”Patienterna i gråzonen” – en föreläsning om Borderline Intellectual Functioning

Datum: 2/12 

Tid: 13.00-16.00

Plats: Digitalt

Föreläsare: Christine Bedinger


Vårens föreläsningstillfälle:
2 juni kl.09.00-12.00

Classroom_1_RGB

Om föreläsningen

Borderline Intellectual Functioning (BIF) refererar till den intellektuella nivå som återfinns mellan normal intellektuell funktion och intellektuell funktionsnedsättning, d.v.s. zonen i spannet mellan IK 84 till IK 70/75. BIF ger idag ingen formell diagnos. Många av dessa individer upplever dock återkommande utmaningar igenom livet, från tidiga skolår upp till vuxen ålder. Individer inom denna intellektuella gråzon är överrepresenterad inom psykiatrin där de inte sällan beskrivs ha mer komplex och svårbehandlad problematik. BIF är inte sällan förekommande vid NPF-tillstånd och missas tyvärr alldeles för ofta av professionella, vilket kan leda till bristande förståelse och bemötande samt icke optimalt utfall vad gäller stödjande och behandlande insatser.

Föreläsningens innehåll

- Nyanserad diskussion kring synen på intellektuell förmåga i relation till samhällets förändringar och nya krav (skola, arbete, samhällets digitalisering etc.).

- Diagnoser kopplade till intellektuell funktion. Begrepp, koder och benämningar, idag och tidigare. Intellektuell nivå vs. funktion.

- En uppdatering från den senaste internationella forskningen om hur gruppen inom BIF fungerar igenom livet och vilka utmaningar som kan förekomma.

- BIF i småbarnsåren: anknytning, föräldraskap och i förskolan.

- BIF i skolan: Att se, våga föra på tal, förstå och anpassa.

- BIF inom psykiatrin: Vikten av upptäckt och utredning. Många missas och missförstås!

- BIF och samtidig neuropsykiatrisk funktionsvariation.

- Implikationer för bemötande, insatser och behandling när en patient utöver annan psykiatrisk problematik också ligger inom gruppen BIF.

Målgrupp

Föreläsningen riktar sig primärt till psykologer och PTP-psykologer, men även andra professionella (t.ex. läkare, arbetsterapeuter och kuratorer) som möter dessa individer inom sina verksamheter och önskar få uppdaterad kunskap och ökad förståelse för gruppen är välkomna att anmäla sig.

Praktisk information

Var är kursen?
Online. 
När är föreläsningen?
2 december 
(föreläsningstillfället 26/9 är inställt)
Vad kostar föreläsningen?

2500 exkl. moms.  

Föreläsare

Christine Bedinger – Leg psykolog, Specialist i neuropsykologi, Kognitia Psykologkonsult AB.

Christine har lång klinisk erfarenhet inom psykiatriska verksamheter och framförallt inom psykiatrisk heldygnsvård där hon under många år arbetat med utredning, bedömning och diagnostik av patienter med psykossjukdomar, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, intellektuella funktionsnedsättningar, personlighetssyndrom, affektiva sjukdomar och andra svåra och komplexa tillstånd. Hon har omfattande erfarenhet av diagnostik, differentialdiagnostik och samsjuklighet vid psykiatriska tillstånd. Christine har ett stort intresse för och lång kliniskt erfarenhet av metodiken Therapeutic Assessment som syftar till att ge patienten en terapeutisk effekt av utredningen. Christine har länge arbetat med handledning, konsultation och utbildning inom neuropsykologi och psykiatri. Hon har arbetat i flera projekt med neuropsykologiska testbatterier avsedda att mäta intellektuell och exekutiv funktion såsom WAIS-III NI, D-KEFS, WAIS-IV, Q-interactive och för närvarande som klinisk expert i arbetet med skandinaviska WAIS-5.

Hur bokar jag en plats?

Såhär går du tillväga för att boka en plats på våra kurser:

1. Maila nedanstående information till melissa.ovsiannikow@pearson.com:
- Namn och titel (t.ex. leg. psykolog)
- E-postadress
- Arbetsplatsens namn

2. När du är registrerad, skickar vi dig en länk till webbshopen där du kan beställa kursen.

3. Logga in i vår webbshop (eller skapa ett konto), klicka på länken och följ instruktionerna för att lägga beställningen.

4. När beställningen är genomförd får du en orderbekräftelse till din mail. Nu är du anmäld!


Anmäl intresse till vårens föreläsningstillfälle:
Bokningen för vårens föreläsningstillfälle öppnar inom kort. Om du är intresserad av att skriva upp dig på intresselistan redan nu, maila till melissa.ovsiannikow@pearson.com.

Bokningsvillkor

Bokningen är bindande och antal platser är begränsade. Vid förhinder att delta, glöm inte att avboka din plats senast 4 veckor innan föreläsningen. Avbokning görs skriftligen och snarast till oss (maila melissa.ovsiannikow@pearson.com) senast 4 veckor innan föreläsningen. Sker avbokningen mindre än 4 veckor före föreläsningens start, debiteras 50 % av avgiften. Vid för få anmälda kan föreläsningen ställas in och avgiften återbetalas. Faktura skickas per post. Betalningsvillkor är 30 dagar netto. Alla priser är exklusive moms.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vill du få aktuell information om våra tester och kurser? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.