Fallkonsultation 11/6 -2020

Innehåll:

Arbetar du ensam och har sällan tid att diskutera dina utredningar med någon? Upplever du ett behov av mer fördjupad handledning än vad du i nuläget får på din nuvarande arbetsplats? Du får nu tillfälle att få klinisk experthjälp av Christine Bedinger.

På denna halvdag med fallkonsultation har du möjlighet att i en mindre grupp med kollegor dra ditt eget neuropsykologiska/neuropsykiatriska utredningsärende och få specialisthandledning. Handledningen kan fokusera på psykometrisk och/eller processinriktad tolkning av test, sammanställning av olika resultat, tolkning av motstridiga resultat och att se testresultat i en helhet i relation till utredningens övriga delar. Du har också möjlighet att få kvalificerad hjälp kring differentialdiagnostik/samsjuklighet. Ett annat perspektiv är att utvinna användbar information ur testresultaten i din utredning, vad betyder fynden för klienten och vilka konkreta råd kan jag ge? Det finns även möjlighet att i handledning få stöd i hur du kan anpassa din återkoppling på ett pedagogiskt sätt till din patient i syfte att ge en terapeutisk effekt.

Halvdagen har fullt fokus på deltagarnas fall och handledning sker enligt de önskemål som varje falldragare har kring sitt ärende. Deltagarna kan välja att fokusera på specifika aspekter att få handledning kring. Handledningen kommer att ges på ett sådant sätt att det under hela sessionen blir ett lärotillfälle att sitta med och delta även när andra deltagare drar sitt fall.

Handledningen sker i en sluten grupp och omfattas av sekretess, men det är varje deltagares ansvar att värna om sin patients sekretess och ta med material som är avidentifierat från personuppgifter.

Om Christine

Christine är specialist i neuropsykologi och legitimerad psykolog. Christine har lång erfarenhet av att utbilda i både D-KEFS och WAIS-IV. Hon har även mångårig erfarenhet av neuropsykologisk utredning, personlighetsutredning, funktionsbedömning och psykiatrisk diagnostik av patienter med psykossjukdomar, personlighetsstörningar, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och andra svåra och komplexa psykiatriska tillstånd. Christine äger och driver utbildnings-och konsultföretaget Kognitia Psykologkonsult AB där hon föreläser, utbildar och handleder i neuropsykologiska utredningsmetoder. Christine har arbetat med oss som klinisk expert på flera testutvecklingsprojekt, till exempel med D-KEFS, WAIS-IV, Q-interactive och det nu aktuella projektet med WAIS-V.

 

Praktisk information:

Tid: 11/6- 2020 kl. 8.30 – 12.00 

Plats: Pearson Assessment, Gustavslundsvägen 137, Bromma (våning 7)

Kostnad: 3000 kr (exkl. moms)

Max antal platser: 6

Anmälningsinformation

Bokningen är bindande och antal platser är begränsade. Vid förhinder att delta, glöm inte att avboka din plats senast 4 veckor innan kursstart. Sker avbokningen mindre än 4 veckor före utbildningens start, debiteras 50 % av utbildningsavgiften. Faktura skickas per post. Betalningsvillkor är 30 dagar netto.