Inför din användning av Q-interactive

Q-interactive är en digital testplattform som effektiviserar hela testprocessen och samlar manualer, protokoll, stimulusböcker, tidtagarur, ljudinspelning och scoringprogram på ett och samma ställe. Q-interactive har funnits och använts i USA, England och Australien sedan 2012.

På Q-interactive kan testledare skapa profiler, välja och administrera testbatterier samt granska data via en säker webbportal. Administration sker med hjälp av två iPads som kommunicerar med varandra via Bluetooth. Testledaren använder en iPad för att administrera testet; presentera visuella stimuli, anteckna och spela in svar. Testpersonen använder den andra för att se och svara på stimuli.

Om du redan är kund hos Pearson kommer vår kundservice lägga till din befintliga behörighet på ditt konto i Q-interactive. Detta innebär att du får tillgång till alla test på Q-interactive inom ditt behörighetsområde. Om du är ny kund kan du skapa ett konto här och börja handla direkt via vår e-handel.

Läs om våra behörighetskrav här ››

Två deltest i WISC-V, Kodning och Symbolletning, skiljer sig mellan pappersversionen och den digitala versionen. Överföring av dessa två deltest till Q-interactive har inneburit så pass stora förändringar i gränssnittet att en uppnådd råpoäng från den digitala versionen inte är ekvivalent med samma uppnådda råpoäng från pappersversionen. Av den anledningen har en statistisk skalekvivalering genomförts som jämställer prestationerna med varandra; denna ekvivalering sker automatiskt i Q-interactive. Tänk därför på att det inte är möjligt att ta en uppnådd råpoäng från ett av dessa deltest när de administrerats på Q-interactive, till pappersversionens normtabeller!

Övriga deltest är identiska i pappersversionen och i den digitala versionen. Det innebär att digital testning på Q-interactive kan användas i precis samma situationer som testning med papper och penna.

Läs mer om ekvivaleringsstudier här »

All digital testning på vår iPad- och webbaserade plattform Q-interactive är framtagen och utvecklad för att spegla den traditionella pappersversionen av våra test. Det har pågått ett kontinuerligt forskningsarbete genom hela framtagandet av Q-interactive för att vi skall kunna garantera ekvivalensen och normeringen. Det innebär att digital testning med Q-interactive kan användas i precis samma situationer som pappersversionen av våra test.

Upplevelsen från användare har varit att det har funnits större utrymme till observationer och kvalitativa bedömningar vid användning av Q-interactive, då möjligheten att testa utan fysiska stimulusböcker, protokoll och tidtagarur har skapat en mer flexibel testsituation där testledaren kunnat fokusera bättre på testpersonen. Att testinstruktioner, svarsalternativ och resultaträkning är samlade i systemet minskar också risken för felbedömningar och ökar reliabiliteten. Även teknikovana psykologer har bara efter några testningar med Q-interactive upplevt att det har underlättat mycket i testsituationen. Här finns mer information om ekvivalensstudierna ››

Q-interactive effektiviserar hela testprocessen genom att samla manualer, protokoll, stimulusböcker, tidtagarur, ljudinspelning och scoringprogram på ett och samma ställe.Du kan skräddarsy ditt testbatteri efter testpersonens behov, lägga till och ta bort deltest under pågående testning. Du kan administrera testet överallt, utan internetuppkoppling och se resultat i realtid, under hela tesningen.

Q-interactive är ett webb- och iPadbaserat system som ger dig stor flexibilitet att administrera och poängsätta test samt skapa egna testbatterier. Q-global är en webbaserad plattform som möjliggör administrering, scoring och resultatsammanställning av test.

Nej. Pearson vill poängtera att Q-interactive inte är ett journalsystem, utan ett verktyg för administrering och rättning. Verksamheten/användaren lyder fortfarande under samma skyldigheter att journalföra och arkivera, oavsett om man använder Q-interactive eller papper och penna. Reglerna och riktlinjerna gällande testsekretess omfattar även Q-interactive. Gällande upphovsrätt så gäller samma förbud som kring kopiering och spridning av pappersversionen. Verksamheten/användaren är ansvarig för att testet ej sprids, varken i digitalt eller pappersformat.

Prismodell

Prismodellen för Q-interactive är baserad dels på en årlig användarlicens och dels på antalet administrerade deltest. En licens på Q-interactive är inte bunden till ett specifikt test, utan ger tillgång till alla våra digitala test. Priset är oberoende av vilket testbatteri som används och du debiteras endast för de deltest du använder. Detta möjliggör en flexibel användning som kan anpassas efter dina behov.

Du kan välja att faktureras i efterhand för det antal deltest du administrerat. Du kan även välja att till ett förmånligare pris förköpa ett visst antal deltest som du sedan kan använda när du vill, så länge du har en aktiv licens på Q-interactive. Licenserna på Q-interactive gäller per år och testledare/psykolog. Fler användare per mottagning ger ett sänkt styckpris. Fler förköpta deltest på en och samma gång ger ett sänkt styckpris.

Det slutgiltiga priset varierar alltså beroende på hur stor din användning är. Generellt blir det en jämnare årskostnad än för pappersversionen. Klicka här för att se aktuella priser. Hör gärna av dig för en uppskattning om vad Q-interactive skulle kosta just för dig.

Detta ingår i din årslicens:

  • Tillgång till alla svenska tillgängliga testbatterier på Q-interactive
  • Tillgång till ett övningsläge, där du kan administrera test obegränsat utan kostnadMängdrabatt på förköp av deltestKontinuerliga uppdateringar med förbättringar samt nya funktionerUtbildningar i Q-interactive, inklusive självhjälpsguider, webinars och användartipsObegränsad tillgång till teknisk supportSäker datalagring på Pearsons servrar

Ja, du kan när som helst lägga till flera användare till din licens. Hör av dig till oss så hjälper vi dig.

Kontakta oss ››

Precis som tidigare består varje test av ett antal numrerade deltest. I WISC-IV är deltesten: 1. Blockmönster, 2. Likheter, 3. Sifferrepetition, och så vidare. Nytt med den digitala testningen är att i stället för att betala för ett helt protokoll med alla 15 deltest, använder du nu så många deltest som du behöver och betalar enbart för dem.

Ja. En licens på Q-interactive är inte bunden till något specifikt test, utan ger tillgång till alla svenska tillgängliga testbatterier på Q-interactive. Priset per deltest är oberoende av vilket testbatteri som används och du betalar endast för de deltest som du faktiskt använder. Så om du exempelvis väljer 5 deltest ur WISC-V och 3 deltest ur NEPSY-II, så betalar du för 8 deltest. Deltest går att köpa på två sätt:

  1. Förköp på hemsidan och på så sätt få en "pott" med deltest som läggs in i Q-i.
  2. Direkt i appen. Du administrerar deltest obegränsat och faktureras i efterhand för antal deltest som administrerats.
Ja, de oanvända deltest överförs till nästa år så länge du förnyar din licens. Om en licens inte har förnyats inom 2 år efter förfallodatum kommer deltest förknippade med den licensen att utgå.

Ja. Vi erbjuder en 30-dagars provperiod på Q-interactive som ger dig möjlighet att kostnadsfritt utforska alla funktioner och fördelar med Q-interactive. Under provperioden kan du obegränsat administrera alla tillgängliga test och generera rapporter kostnadsfritt.

Beställ 30 dagars provperiod ››

I Q-interactive finns ett övningslägedär du som redan har en licens på Q-interactive när som helst kan administrera test kostnadsfritt. Skillnaden mellan administrering i övningsläget och en vanlig testadministrering i Q-interactive är att du i övningsläget bara får fram exempelrapporter, alltså inga reella resultat på din testning.

Det finns flera möjligheter att titta på Q-interactive innan köp. I höst kommer vi från Pearson att presentera Q-interactive på flera mässor runtom i landet, klicka här för aktuella datum ››

Du kan också beställa en demonstration till din arbetsplats där någon av oss kommer ut och presenterar Q-interactive. Då får du en genomgång av Q-interactive samt får möjlighet att prova systemet på plats.

Fyll i kontaktformuläret så återkommer vi så snart vi kan ››

Anslutningar

Testledarens iPad måste bara vara ansluten till internet innan en testadministrering, så att testningen du förberett för din testperson i Central kan synkas och laddas ned till din iPad. Detta kan du göra när som helst innan testningen. När denna synkning är klar behöver du inte längre ha tillgång till internet. Data som samlas in utan uppkoppling sparas lokalt på din iPad tills den åter blir uppkopplad mot internet och data kan synkas tillbaka till Central. Om du använder en säker Wi-Fi-anslutning kan Q-interactive fortsätta vara uppkopplad under hela administreringen och spara data både lokalt och i Central.

Bluetooth är en trådlös teknik som gör att dina iPads kan kommunicera med varandra och skicka information mellan varandra. Q-interactive använder Bluetooth för att skicka stimuli från testledarens skärm till testpersonens skärm, och för att ta emot testpersonens svar.

Bluetooth kräver ingen internetuppkoppling för att fungera. Bluetoothfunktionen är inbyggd i din iPad och behöver aktiveras via inställningar på båda iPads för att fungera. Bluetooth ska vara påslagen under hela administreringen. Om anslutningen avbryts av misstag kommer ett meddelande att visas på testledarens skärm. När Bluetooth åter är anslutet visas ytterligare ett meddelande på testledarens skärm. Bluetooth förbrukar mer batterianvändning, se därför till att din iPad är laddad eller ha en laddare nära till hands om du ser att batterinivån börjar bli låg.

Att koppla ihop dina två iPad-enheter är enkelt:

  1. Slå på Bluetooth på båda iPad-enheterna.

Fr.o.m Assess version 2.10 behöver Bluetoothnamn ej längre anges, apparna kommunicerar automatiskt så länge Bluetooth är påslaget på båda iPad-enheterna.

OBS: Båda enheternas appar behöver uppdateras för att kommunicera korrekt. Detta görs via AppStore i iPad.

Om din iPad är internetansluten sker synkningen mellan iPad och Central automatiskt under hela administreringen. Synkning kan också göras manuellt genom att klicka på knappen “Synk” i Assess. När administreringen är klar sker en slutlig synkning där all data överförs från iPad till Central. Om din iPad inte är internetansluten sparas data lokalt i iPaden och synkas sedan till Central när din iPad åter fått internetanslutning.
Internetanslutning är inte nödvändig när du administrerar ett testbatteri på Q-interactive. Om du förlorar din anslutning kan du fortsätta din administrering och sedan ansluta till internet igen när du är färdig. När du åter fått internetanslutning kommer Q-interactive att försöka ansluta automatiskt.

Säkerhet

Den persondata som samlas inkluderar endast den information du själv fyllt i när du färdigställt den förenklade ”Testpersonprofilen”, samt de testsvar och poäng som registreras.

Använd ditt lösenord och logga in på Q-interactive Central (www.qiactive.com). Under pågående testning kommer du även åt informationen i appen Assess på din iPad. Du kan alltid ladda ned och spara, skriva ut eller radera din testdata och från Q-interactive.

Personuppgifter överförs från Q-interfactive via en säker anslutning till en krypterad databas i Kanada. Alla data som skickas till och från applikationen krypteras automatiskt. All din testdata på Q-interactive behandlas med största säkerhet och i enlighet med rådande lagstiftning gällande personuppgifter (PUL och EU-direktivet). Som användare väljer du själv hur länge du vill lagra testdata. När du tar bort data från Q-interactive raderas den från alla Pearsons servrar och finns inte längre sparade någonstans.

Pearson har valt Kanada för lagring av personuppgifter då de har en omfattande lagstiftning när det gäller lagring av personuppgifter. Lagstiftningen är godkänd av EU och möter därmed de krav som ställs på datalagring hos medlemsländerna.

Nej. Detta regleras på flera sätt. Bland annat ingår Pearson så kallade personuppgiftsbiträdesavtal, vilket är ett avtal som reglerar ansvaret mellan personuppgiftsbiträde och personuppgiftsansvarige. Således äger och kontrollerar du som kund den data som du tillför på Q-interactive och Q-global. Pearson tillhandahåller enbart tjänsten och lagrar data. Detta innebär att Pearson inte har några rättigheter att använda data. När du som kund tar bort information från våra digitala plattformar slutar Pearson säkerhetskopiera den och informationen försvinner.

All information om dina testpersoner och all testdata på Q-interactive är automatiskt SSL-krypterad (Secure Socket Layer) och behandlas med stor säkerhet och i enlighet med rådande lagstiftning gällande personuppgifter. Resultaten sparas så länge du som användare väljer att ha dem kvar. När du tar bort data från Q-interactive raderas den från alla Pearsons servrar och finns inte längre sparad någonstans. Det är därför viktigt att du skriver ut eller laddar ned data du vill spara.

I Q-interactive finns de olika testbatteriernas testprotokoll inbyggda. Du kan antingen skriva ut protokollet och svaren eller välja att ladda ned att spara dem på din dator. Då kan du exempelvis spara protokollet i ett arkivskåp eller ladda upp det i ditt vanliga datajournalprogram. När du tar bort data från Q-interactive raderas den från alla Pearsons servrar och finns inte längre sparad någonstans Det är därför viktigt att du skriver ut eller laddar ned data du vill spara.

Pearson har bl.a. personuppgiftsbiträdesavtalet, vilket är ett avtal som reglerar ansvaret mellan personuppgiftsbiträde och personuppgiftsansvarige. Den sistnämnda, som är kunden, äger och kontrollerar data som behandlas i Q-interactive. Pearson tillhandahåller enbart en tjänst och lagrar data i enlighet med GDPR, som ersätter PUL. Detta innebär att Pearson inte har några rättigheter att använda data utan skriftlig godkännande från kunden. När kunden tar bort information från Q-interactive Central slutar Pearson säkerhetskopiera den, och informationen försvinner därmed och kan inte återskapas.

Läs mer här och här.

I Q-interactive finns även inbyggda säkerhetsåtgärder såsom tvåfaktorsautentisering, säkerhetsnivån på lösenord, att man blir utloggad efter en tids inaktivitet, att man inte behöver uppge faktiska namn eller personnummer o.s.v. All data är även SSL-krypterad (branschstandard för känsliga personuppgifter, t.ex internetbank), vilket innebär att vid eventuellt intrång är all data oläslig.

Därtill har kunder upprättat egna rutiner för användningen av Q-interactive. Exempelvis att data endast lagras en viss tid och att de inom denna tidsram laddar ned/skriver ut och sparar sina testningar i gängse journalsystem. Därefter raderar man dem från Q-interactive. Kunder har även egna rutiner kring vilka personuppgifter man anger i Q-Interactive. I Tyskland använder man t.ex enbart födelsedatum och ett internt Test ID för att anonymisera samtliga uppgifter. Man kan också implementera interna rutiner kring hur man gör om man tappar bort en enhet. Exempelvis kan man radera Assessappen via fjärrstyrning. Då försvinner även all data. Notera att det enbart är testledarens iPad som lagrar data.

Nej. Anställda hos Pearson har inte tillgång till persondata om testpersoner. Om det skulle bli nödvändigt att få tillgång till data så finns det specifika rutiner för hur detta ska göras, bland annat måste användaren skicka skriftligt samtycke som ger auktoriserad personal hos Pearson tillstånd att dekryptera data. Krypteringsnycklarna är endast tillgängliga för ett fåtal anställda och skyddas både med fysiska och administrativa säkerhetsrutiner.

Tvåfaktorsautentisering (2FA)

Tvåfaktorsautentisering (2FA) är ett komplement till ditt användarnamn och lösenord, som ytterligare ökar skyddet av ditt konto på Q-interactive och Q-global. När du loggar in med tvåfaktorsautentisering (2FA) kommer du, utöver användarnamn och lösenord, få ange en engångskod som bara du har tillgång till. Genom att kombinera användarnamn, lösenord och engångskod blir det betydligt svårare för obehöriga att få tillgång till din data. Du har förmodligen redan kommit i kontakt med tvåfaktorsautentisering (2FA) via andra tjänster såsom internetbank, sociala medier och andra applikationer.

Tvåfaktorsautentisering (2FA) har funnits under en längre tid, men det är inte förrän det senaste decenniet som användningen har ökat kraftigt. Detta beror på att allt fler aspekter av våra liv är digitaliserade och att medvetenheten och behovet för digital säkerhet ökat i takt med detta.

Ja. Olika webbplatser benämner denna säkerhetsfunktion på olika sätt. Tvåfaktorsautentisering (2FA), tvåstegsautentisering, tvåstegsverifiering och multifaktorautentisering är några av de vanligaste benämningarna.

Pearson har implementerat tvåfaktorsautentisering (2FA) på båda dessa digitala plattformar för att tillmötesgå det skärpta kravet på säkerhet enligt den nya dataskyddsförordningen GDPR. Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) är en EU-lagstiftning som träder i kraft i maj 2018 och som kräver en stark autentisering för att säkerställa dataskyddet för individer inom den Europeiska Unionen. Pearsons tvåfaktorsautentisering (2FA) är utvecklad enligt rekommendationerna i AAL2 (Authenticator Assurance Level 2) NIST 800-63B och anses av lagstiftaren vara ett fullgott sätt att tillmötesgå det utökade kravet på autentisering.

Tvåfaktorsautentisering (2FA) aktiveras på nationell nivå. Detta innebär att samtliga användare inom det aktuella landet måste använda sig av tvåfaktorsautentisering (2FA) när denna funktion aktiveras. I Sverige kommer tvåfaktorsautentisering (2FA) att börja implementeras från och med den 5 mars 2018. Det finns tre olika metoder för användare att verifiera sitt inlogg:

  • E-post
  • Sms
  • Google Authenticator

Observera att metoden för att verifiera inloggning (autentisering) kan variera beroende på land eller verksamhet. Som användare måste man välja minst en av tre metoder för att logga in med tvåfaktorsautentisering (2FA). Man kan emellertid välja fler än en metod. När du loggar in på Q-interactive Central efter den 2 mars 2018 kommer du att bli ombedd att välja vilken metod du föredrar för tvåfaktorsautentisering (2FA).

Google Authenticator är en kostnadsfri applikation som kan laddas ned och installeras på de allra flesta smarta telefoner (Android, Blackberry, Apple iOS m.fl.). Den fungerar genom att generera säkra engångskoder som kan användas för att verifiera inlogg på olika applikationer och hemsidor som har tvåfaktorsautentisering (2FA) och använder sig av Google Authenticator. Du kan ladda ned Google Authenticator kostnadsfritt via App Store, Google Play, Blackberry World m fl. Google Authenticator är enkel att använda och fungerar utan internet och nätverksuppkoppling. Då applikationen genererar en ny engångskod var 30:e sekund är detta en mycket säker metod vid tvåfaktorsautentisering (2FA).

Först behöver du ladda ned applikationen Google Authenticator. Detta gör du genom att söka efter Google Authenticator i t.ex App Store eller Google Play butiken. Appen är kostnadsfri att ladda ned.

Efter att du installerat Google Authenticator, gå in på appen och tryck på ”Starta installation”. Du kommer nu få två alternativ: ”Läsa av streckkod” och ”Manuell inmatning”. Välj alternativet ” Läsa av streckkod”. När du väljer detta alternativ kommer du få ett meddelande om att Google Authenticator begär åtkomst till din kamera. Detta är en förutsättning för att funktionen skall fungera. Tryck därför ”OK”

Logga in på Q-interactive Central (https://qiactive.com). Om det är första gången du loggar in på Q-interactive kommer du bli uppmanad att se över dina inloggningsuppgifter, acceptera användarvillkoren och får därefter upp tvåfaktorsautentiseringssidan. Klicka på ”Ange 2FA detaljer” för att komma vidare och välja metod för tvåfaktorsautentisering. Om du har loggat in på Q-interactive innan kommer du få upp sidan för tvåfaktorsautentisering (2FA) efter att du loggat in med ditt användarnamn och lösenord. Välj tvåfaktorsautentiseringsmetod genom att klicka på ”Konfigurera GA”.

Ta upp din telefon (som skall visa kamerafunktionen via Google Authenticator) och läs av streckkoden som visas på Central Q-interactive. Du kommer att få en sexsiffrig kod via Google Authenticator. Skriv in koden på Central Q-interactive och klicka på ”Bekräfta”.

Du har nu aktiverat Google Authenticator vid tvåfaktorsautentisering på Q-interactive. När du loggar in på Q-interactive kommer du hädanefter behöva Google Authenticator appen och skriva in den sexsiffriga engångskoden.

Efter att du konfigurerat inställningarna för tvåfaktorsautentiseringen (2FA), kommer du vid inloggning på Q-interactive och Q-global få ange ditt användarnamn och lösenord samt verifiera din inloggning med en engångskod. Beroende på vilken tvåfaktorsautentiseringsmetod du valt kommer engångskoden via e-post, sms eller Google Authenticator.

För Q-interactive Central och Q-global är autentiseringen giltig i 12 timmar, förutsatt att man använder samma enhet. Detta innebär till exempel att om du loggar in med tvåfaktorsautentisering kl.9.00 och loggar in igen efter lunch, behöver du vid det andra inloggningstillfället enbart ange användarnamn och lösenord. Försöker du dock logga in kl. 21.00 samma dag kommer du behöva verifiera din inloggning igen med hjälp av tvåstegsautentisering (2FA). Detsamma gäller om du försöker logga in från en annan enhet.

För iPadapplikationen Q-interactive Assess behöver du enbart använda dig av tvåfaktorsautentisering (2FA) när du är uppkopplad mot internet. Detta innebär att inloggning vid offlineanvändning av Assess (när WiFi/mobila data avstängd) enbart kräver användarnamn och lösenord.

Om du använder Assess medan du är uppkopplad mot internet behöver du emellertid logga in med tvåfaktorsautentisering (2FA) på båda iPad enheter. Vid inloggning har du möjlighet att välja alternativet ”kom ihåg den här enhet”. Om du väljer detta alternativ kommer din autentisering på den aktuella enheten vara giltig i 30 dagar. Observera dock att du fortfarande måste ange användarnamn och lösenord när du loggar in.

Likt banktjänster och andra applikationer som lagrar känsliga personuppgifter är det viktigt att verifiera sitt inlogg med jämna mellanrum för att inte äventyra den utökade säkerheten som tvåfaktorsautentiseringen bistår med.

Om du enbart valt att använda dig av Google Authenticator som autentiseringsmetod, var god kontakta Kundservice på 08-619 76 00. Kundservice kan hjälpa dig med dina inställningar och att ladda ned Google Authenticator på en annan enhet.

Om du dock valt att använda dig av mer än en autentiseringsmetod såsom e-post eller SMS, kan du välja att logga in med en av dessa metoder. Därefter kan du ändra dina inställningar via Q-interactive Central, genom att klicka på ”Konto” och därefter ”Tvåfaktorsautentisering”.

Engångskoden som skickas via sms och e-post är giltig i 15 min. Om du inte använder dig av koden inom denna tidsfrist måste du begära en ny för att kunna logga in. Engångskoder via Google Authenticator är giltiga i 30 sekunder. En ny kod genereras per automatik var 30:e sekund.

Hårdvara

För att använda Q-interactive måste du ha två stycken iPads samt en dator med internetanslutning. På din dator kan du sedan enkelt skapa nya testbatterier, exportera data och administrera användarkonton i Q-interactive. För att se vilka iPad-modeller och vilka webbläsare som stöds, läs Q-interactives tekniska krav ››

Q-interactive är för närvarande inte tillgängligt för administrering på Android-enheter. Forskning har varit grundläggande i utvecklingen av Q-interactive. Innan ett test inkluderas i Q-interactives testbibliotek genomförs ekvivalensstudier på varje deltest. Detta för att bekräfta att resultaten är likvärdiga med de som genereras vid testning med papper och penna. I dagsläget har dessa prestandatester genomförts på alla aktuella iPad-modeller.

Flera modeller av iPad är i dag kompatibla med Q-interactive, du väljer du själv vilken du vill använda. Om du ska köpa en ny iPad i samband med att du köper Q-interactive rekommenderar vi dig att köpa någon av de senaste modellerna.

För att administrera test på vår digitala plattform Q-interactive behövs två iPads; en till testledaren och en till testpersonen. Till testledaren rekommenderar vi vissa modeller av iPad Mini. Till testpersonen är däremot skärmen på en iPad Mini för liten. Testresultaten riskerar att inte bli valida på grund av att stimuli visas i fel storlek. För att säkerställa validiteten genomförs pestandatester på alla aktuella modeller av iPad.

Nej, du kan bara administrera test via Q-interactive på iPad.

Några deltest i Q-interactive behöver kompletterande material. Till dessa test kan du använda eget material om du äger det sedan tidigare. Om du inte har det kan du kontakta vår kundtjänst för att beställa dem.

Här finns en förteckning på vilka deltest som kräver kompletterande material ››

Assessappen upptar ca 500 MB. Kravet på; lagringsutrymme är dock beroende av antalet testningar man har sparade på sin enhet. Det krävs emellertid ett stort antal sparade testningar innan man upplever några lagrings- eller prestandaproblem. Via denna länk hittar du en tabell över vilka enheter som stödjer Q-interactive.

Inne i Q-interactive

Logga in på Q-interactive Central via www.qiactive.com och klicka på fliken “Testpersoner”. För att hitta en testpersons profil kan du scrolla i listan eller skriva in namnet i sökfunktionen. Klicka på testpersonens namns för att se profilen.

Logga in på Q-interactive Central via www.qiactive.com och klicka på fliken ”Test”. Här ser du alla testbatterier du håller på att förbereda, de som är färdiga att synkas till iPad och de som är administrerade och klara att rapporteras eller exporteras. Du kan även nå dina arkiverade test härifrån, gå till ”arkiverade test” i menyn till vänster.

När ett deltest är avslutat kan du se testpersonens svar genom att klicka på ikonen för sidmenyn till vänster på skärmen. När du har klickat på ikonen kommer du att se din testpersons svar för varje administrerat test.

Du kan skapa nya testpersonsprofiler och lägga upp testbatterier genom att logga in på Central www.qiactive.com via en webbläsare. Detta kan du göra både på iPad och på en dator. I dagsläget går det endast att skapa nya testpersonsprofiler via Central, och inte direkt i iPad-applikationen Assess. För att skapa testpersonsprofiler och testbatterier måste din hårdvara vara ansluten till internet.

Innan ett test kan avbrytas visas ett varningsmeddelande som ber dig bekräfta ditt val. Om du inte vill avbryta kan du klicka på X i det övre högra hörnet av varningsmeddelandet. Om du väljer att avbryta testet går det inte att ångra.

Nej, inga ljudfiler går att spara. Dessa raderas helt när du tar bort din testning från Assess och är inte längre tillgängliga för lyssning. Därför att det viktigt att du lyssnar på alla filer och skriver ned den information du behöver innan du tar bort testningen från din iPad. Vid synkning från din iPad till Central överförs all information utom ljudfilerna.

Du kan när som helst arkivera patient- och testdata. Om ditt konto har administratörsrättigheter kan du även ta bort patient- och testdata. När data tas bort Q-interactive raderas den från alla Pearsons servrar och finns inte längre sparade någonstans. Om du inte har administratörsrättigheter, kontakta administratören på din mottagning för borttagning av testpersoner och testdata.

Om ditt konto har administratörsrättigheter kan du lägga till andra användare med administratörsrättigheter.

I Q-interactive finns ett övningsläge där du som redan har en licens på Q-interactive när som helst kan administrera test kostnadsfritt. Skillnaden mellan administrering i övningsläget och en vanlig testadministrering i Q-interactive är att du i övningsläget bara får fram exempelrapporter, alltså inga reella resultat på din testning.

Det är inte tillåtet att dela konton på någon av våra digitala plattformar. Regelverk kring elektronisk spårbarhet, bland annat i Patientdatalagen och GDPR, kräver att man skall kunna spåra den som hanterar persondata. Detta innebär bl.a. att verksamheten skall kunna se vilken psykolog som haft tillgång till vilken patientdata. Det är också viktigt att ha individuella konton för att undvika att bryta mot sekretessregler. Därför skall samtliga användare ha ett personligt inlogg och lösenord vid användningen av Q-global och Q-interactive.

Specifika IT-frågor

Pearson använder ett automatiserat och slutet system, utan manuell hantering, vid generering av lösenord. Användaren får, vid skapandet av användarkonto, ett automatiserat e-postmeddelande med en länk för att skapa ett lösenord. Återställande av lösenord görs av användaren via webbplatsen. Användaren får då ett nytt automatiserat e-postmeddelande med en länk för att återställa lösenordet.

Ja. Lösenord måste innehålla minst om 8 tecken (innefattande siffror, små och stora bokstäver samt specialtecken) och bytas ut var 60:e dag. Därtill får inte samma lösenord återanvändas inom ett år och ett antal på varandra misslyckade inloggningsförsök medför att kontot spärras i 5 minuter.

Pearsons tvåfaktorsautentisering är utvecklad i enlighet med rekommendationerna i AAL2 (Authenticator Assurance Level 2) NIST 800-63B. Vid inloggning på plattformen, via Central eller Assess, måste användaren verifiera sin inloggning på ett av tre följande sätt:

  • Google Authenticator: En ny kod genereras av Google authenticator-appen var 30:e sekund på använda