Skattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.

Brown ADD Scales for Children and Adolescents – Brown ADD ersätts av Brown EF/A den 1 juli 2022

Thomas E. Brown, 2001
Brown Attention-Deficit Disorder Scales for Children and Adolecents
X

Specifikationer

Administrering Individuell
Tidsåtgång 10–20 minuter
Språkversion Svensk version, 2004
Behörighet Leg. Psykolog
Åldersintervall 3–12 år
Typ av test Screeninginstrument för bedömning av ADHD-problematik

Brown ADD ersätts av Brown EF/A den 1 juli 2022

Brown ADD har ersatts av en ny version, med nya normer och förbättrat innehåll. Den nya versionen ersätter alla tidigare versioner av Brown ADD. Läs mer om Brown EF/A här. Om du har frågor eller funderingar kring den nya versionen, kontakta våra produktspecialister.

 

 

Brown ADD Scales for Children and Adolescents utforskar exekutivt kognitivt fungerande hos barn och ungdomar och ger en bild av funktionsnivån inom sex områden:

  1. Organisera, prioritera och komma igång med arbete
  2. Fokusera, upprätthålla och skifta uppmärksamhet
  3. Aktivitetsnivå, energi och bearbetningshastighet
  4. Frustrationstolerans och reglering av känslor
  5. Arbetsminne och återgivning
  6. Kontroll och självreglering

Brown ADD Scales for Children and Adolescents är uppdelad i två delar. Barn i åldern 3–7 år intervjuas av förälder/förskolepersonal med hjälp av ett standardiserat intervjuformulär (44 item). För barn 8–12 år finns en något anpassad version av samma intervjuformulär (50 item). Dessutom skattar barn i denna åldersgrupp sin egen funktionsnivå inom de sex områdena på en fyrgradig skala (50 item).

Instrumentet genererar två totalpoäng. ADD Ouppmärksamhet (för områdena 1–5) samt ADD Kombinerad (för samtliga områden). Resultatet tolkas i relation till ett framtaget gränsvärde samt som en profil över de olika funktionsområdena.

I den amerikanska manualen beskrivs den teoretiska modellen bakom instrumentet samt det amerikanska utprövningsarbetet och skalans psykometriska egenskaper. Det svenska manualsupplementet innehåller (förutom ett kort teoriavsnitt) administrerings- och tolkningsanvisningar samt riktlinjer för återkoppling av testresultat.

Svensk anpassning

Svensk översättning och bearbetning av ingående item. Amerikanska normdata.

Innan du lägger produkter i din kundvagn ber vi dig kontrollera att ditt yrke överensstämmer med den "Behörighet" som är angiven under "Specifikationer" på denna sida.

Grupperade produktartiklar
Produktnamn Exkl. moms
OBS!!! Produkten har utgått. Går ej att beställa.
Art.nr DO NOT ORDER
0,00 kr
Moms tillkommer på alla priser.