Thomas E. Brown, 2001

Brown ADD Scales for Children and Adolescents

Brown Attention-Deficit Disorder Scales for Children and Adolecents

Thomas E. Brown, 2001

Brown ADD Scales for Children and Adolescents

Brown Attention-Deficit Disorder Scales for Children and Adolecents
Vänligen logga in för att handla i webshoppen.

Grupperade produktartiklar
Produktnamn Exkl. moms
3 095,00 kr
Brown ADD Scales for Children and Adolescents Komplett
Amerikansk Manual, Svenskt Manualsupplement, Intervju 3–7 år, 10 st*, Intervju 8–12 år, 10 st*, Självskattning 8–12 år, 10 st*, Inplastat svarskort. Allt testmaterial packas i en box.
Art.nr 0000000121010
1 875,00 kr
Amerikansk Manual
Art.nr 0000000821030
690,00 kr
Brown ADD Scales for Children and Adolescents Svenskt Manualsupplement
Art.nr 0000000121030
395,00 kr
Brown ADD Scales for Children and Adolescents Intervju 3–7 år, 10 st*
Art.nr 0000000121020
395,00 kr
Brown ADD Scales for Children and Adolescents Intervju 8–12 år, 10 st*
Art.nr 0000000121021
395,00 kr
Brown ADD Scales for Children and Adolescents Självskattning 8–12 år, 10 st*
Art.nr 0000000121022
Moms tillkommer på alla priser.
* Förbrukningsmaterial
Vänligen logga in för att handla i webshoppen.
Administrering
Individuell
Typ av test
Screeninginstrument för bedömning av ADHD-problematik
Behörighet
Leg. Psykolog
Tidsåtgång
10–20 minuter
Åldersintervall
3–12 år
Språkversion
Svensk version, 2004

Brown ADD Scales for Children and Adolescents utforskar exekutivt kognitivt fungerande hos barn och ungdomar och ger en bild av funktionsnivån inom sex områden:

  1. Organisera, prioritera och komma igång med arbete
  2. Fokusera, upprätthålla och skifta uppmärksamhet
  3. Aktivitetsnivå, energi och bearbetningshastighet
  4. Frustrationstolerans och reglering av känslor
  5. Arbetsminne och återgivning
  6. Kontroll och självreglering

Brown ADD Scales for Children and Adolescents är uppdelad i två delar. Barn i åldern 3–7 år intervjuas av förälder/förskolepersonal med hjälp av ett standardiserat intervjuformulär (44 item). För barn 8–12 år finns en något anpassad version av samma intervjuformulär (50 item). Dessutom skattar barn i denna åldersgrupp sin egen funktionsnivå inom de sex områdena på en fyrgradig skala (50 item).

Instrumentet genererar två totalpoäng. ADD Ouppmärksamhet (för områdena 1–5) samt ADD Kombinerad (för samtliga områden). Resultatet tolkas i relation till ett framtaget gränsvärde samt som en profil över de olika funktionsområdena.

I den amerikanska manualen beskrivs den teoretiska modellen bakom instrumentet samt det amerikanska utprövningsarbetet och skalans psykometriska egenskaper. Det svenska manualsupplementet innehåller (förutom ett kort teoriavsnitt) administrerings- och tolkningsanvisningar samt riktlinjer för återkoppling av testresultat.

Svensk anpassning

Svensk översättning och bearbetning av ingående item. Amerikanska normdata.