Thomas E. Brown, 1996

Brown ADD Scales

Brown Attention-Deficit Disorder Scales

Thomas E. Brown, 1996

Brown ADD Scales

Brown Attention-Deficit Disorder Scales
Vänligen logga in för att handla i webshoppen.

Grupperade produktartiklar
Produktnamn Exkl. moms
3 105,00 kr
Brown ADD Scales Komplett
Amerikansk Manual, Svenskt Manualsupplement, Självskattning 12–18 år, 10 st*, Självskattning 18 år och äldre, 10 st*, Inplastat svarskort. Allt testmaterial packas i en box.
Art.nr 0000000120210
1 910,00 kr
Amerikansk Manual
Art.nr 0000000820230
680,00 kr
Brown ADD Scales Svenskt Manualsupplement
Art.nr 0000000120230
410,00 kr
Brown ADD Scales Självskattning, 12–18 år, 10 st*
Art.nr 0000000120220
410,00 kr
Brown ADD Scales Självskattning, 18 år och äldre, 10 st*
Art.nr 0000000120221
Moms tillkommer på alla priser.
* Förbrukningsmaterial
Vänligen logga in för att handla i webshoppen.
Administrering
Individuell
Typ av test
Screeninginstrument för bedömning av ADHD-problematik
Behörighet
Leg. Psykolog
Tidsåtgång
10–20 minuter
Åldersintervall
12 år och uppåt
Språkversion
Svensk version, 2004

Brown ADD Scales omfattar två självskattningsformulär för bedömning av ADHD-problematik hos ungdomar och vuxna. Ett används för ungdomar i åldern 12–18 år och ett för vuxna (18 år och uppåt). Fem funktionsområden utforskas:

  1. Organisera, prioritera och komma igång med arbete
  2. Fokusera, upprätthålla och skifta uppmärksamhet
  3. Aktivitetsnivå, energi och bearbetningshastighet
  4. Frustrationstolerans och reglering av känslor
  5. Arbetsminne och återgivning

Självskattningsskalorna har 40 item vardera och administreras i normalfallet i intervjuform, men det är också möjligt att låta ungdomen eller den vuxne själv ta ställning till item. Skalorna kan också ges till annan skattare i syfte att samla ytterligare information om en persons fungerande. Resultatet tolkas i relation till ett framtaget gränsvärde samt som en profil över de olika funktionsområdena.

I den amerikanska manualen beskrivs den teoretiska modellen bakom instrumentet samt det amerikanska utprövningsarbetet och skalans psykometriska egenskaper. Det svenska manualsupplementet innehåller (förutom ett kort teoriavsnitt) administrerings- och tolkningsanvisningar samt riktlinjer för återkoppling av testresultat. Dessutom redovisas svenska och norska erfarenheter från användning av Brown ADD Scales.

Svensk anpassning

Svensk översättning och bearbetning av ingående item. Data från svenska studier redovisas. Amerikanska normdata.