Skattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.

Brown ADD Scales – Brown ADD ersätts av Brown EF/A den 1 juli 2022

Thomas E. Brown, 1996
Brown Attention-Deficit Disorder Scales
X

Specifikationer

Administrering Individuell
Tidsåtgång 10–20 minuter
Språkversion Svensk version, 2004
Behörighet Leg. Psykolog
Åldersintervall 12 år och uppåt
Typ av test Screeninginstrument för bedömning av ADHD-problematik

Brown ADD ersätts av Brown EF/A den 1 juli 2022

Brown ADD har ersatts av en ny version, med nya normer och förbättrat innehåll. Den nya versionen ersätter alla tidigare versioner av Brown ADD. Läs mer om Brown EF/A här. Om du har frågor eller funderingar kring den nya versionen, kontakta våra produktspecialister.

 

Brown ADD Scales omfattar två självskattningsformulär för bedömning av ADHD-problematik hos ungdomar och vuxna. Ett används för ungdomar i åldern 12–18 år och ett för vuxna (18 år och uppåt). Fem funktionsområden utforskas:

  1. Organisera, prioritera och komma igång med arbete
  2. Fokusera, upprätthålla och skifta uppmärksamhet
  3. Aktivitetsnivå, energi och bearbetningshastighet
  4. Frustrationstolerans och reglering av känslor
  5. Arbetsminne och återgivning

Självskattningsskalorna har 40 item vardera och administreras i normalfallet i intervjuform, men det är också möjligt att låta ungdomen eller den vuxne själv ta ställning till item. Skalorna kan också ges till annan skattare i syfte att samla ytterligare information om en persons fungerande. Resultatet tolkas i relation till ett framtaget gränsvärde samt som en profil över de olika funktionsområdena.

I den amerikanska manualen beskrivs den teoretiska modellen bakom instrumentet samt det amerikanska utprövningsarbetet och skalans psykometriska egenskaper. Det svenska manualsupplementet innehåller (förutom ett kort teoriavsnitt) administrerings- och tolkningsanvisningar samt riktlinjer för återkoppling av testresultat. Dessutom redovisas svenska och norska erfarenheter från användning av Brown ADD Scales.

Svensk anpassning

Svensk översättning och bearbetning av ingående item. Data från svenska studier redovisas. Amerikanska normdata.

Innan du lägger produkter i din kundvagn ber vi dig kontrollera att ditt yrke överensstämmer med den "Behörighet" som är angiven under "Specifikationer" på denna sida.

Grupperade produktartiklar
Produktnamn Exkl. moms
OBS!!! Produkten har utgått. Går ej att beställa.
Art.nr DO NOT ORDER
0,00 kr
Moms tillkommer på alla priser.