George Prigatano, Kiran Amin & Leslie Rosenstein

BNIS - Utgått!

BNI Screen for Higher Cerebral Functions - UTGÅTT!

George Prigatano, Kiran Amin & Leslie Rosenstein

BNIS - Utgått!

BNI Screen for Higher Cerebral Functions - UTGÅTT!
Moms tillkommer på alla priser.
Vänligen logga in för att handla i webshoppen.
Administrering
Individuell
Typ av test
Test för bedömning av högre hjärnfunktion hos vuxna
Behörighet
Leg. Läkare, Leg. Psykolog
Tidsåtgång
15–20 minuter
Åldersintervall
Vuxna
Språkversion
Svensk version, 2008

BNI Screen for Higher Cerebral Functions (BNIS) är utvecklat för att ge en snabb, reliabel och valid bedömning av högre hjärnfunktioner. Instrumentet är lämpligt att använda till exempel kort efter inträffad hjärnskada (TBI, stroke) , men även vid olika typer av demenssjukdomar.

Screeningen - som inleds med en prescreening för bedömning av huruvida patienten har en grundläggande funktionsnivå, ger information om ett brett spektrum av förmågor. Totalt omfattas sju områden:

  • Tal och språk
  • Orientering
  • Uppmärksamhet/Koncentration
  • Visuospatial förmåga/Problemlösning
  • Minne
  • Affekt
  • Medvetenhet vs utförande
  • Resultat från BNIS ger en översiktlig bild av kognitiva och affektiva karaktäristika som kan ligga till grund för planering av vilka ytterligare neuropsykologiska metoder som kan vara aktuella att administrera i en vidare utredning, liksom stöd för differentialdiagnostisering och rehabiliteringsplanering.

Svensk bearbetning

Den svenska bearbetningen och instrumentets egenskaper beskrivs i manualen. Svenska normdata samt kliniska data presenteras.

Ta del av psykolog Caisa Hofgrens avhandlingsarbete kring BNIS; Hofgren, C. (2009) Screening of cognitive functions. Evaluation of methods and their applicability in neurological rehabilitation. Institute of Neuroscience and Physiology at Sahlgrenska Academy. University of Gothenburg.