Neuropsykologisk utredningsmetodik med WAIS-IV Baskurs

Är du PTP-psykolog och ska du snart göra dina första utredningar? Eller är du erfaren psykolog men har arbetat med annat än utredningar fram tills nu? I så fall är den här kursen perfekt för dig! Kursen fokuserar på WAIS-IV och ger dig kunskapen du behöver för att använda och tolka testet på ett så säkert och kvalitativt sätt som möjligt. 

Datum: 5 maj, 2021

Kursledare: Chrstine Bedinger

Plats: Distanskurs online

Classroom_1_RGB

Målgrupp

Kursen är anpassad för PTP-psykologer och legitimerade psykologer med ingen eller begränsad neuropsykologisk utredningsvana. Kursen passar också dig som inte arbetat med neuropsykologiska utredningar på länge och vill uppdatera dina kunskaper. Kursen har en bred inriktning och passar psykologer inom många olika verksamhetsområden (t.ex. psykiatri, skola, habilitering, institutionsvård, försäkringsmedicinska bedömningar)

Förkunskaper

Kursen förutsätter inte tidigare klinisk erfarenhet av WAIS-IV men det rekommenderas att deltagarna innan kursen tittar på materialet och via manualen skaffar sig grundläggande teoretiska kunskaper beträffande administreringen.

Kursens mål

Kursens övergripande mål är att lägga en god grund för kompetens inom neuropsykologisk utredningsmetodik med speciellt fokus på att kvalitetssäkra det kliniska användandet och tolkningen av WAIS-IV. Kursen går igenom viktiga aspekter av administrering och tolkning. Kursen adderar också många värdefulla tips och möjligheter att utvinna så mycket kvalitativ information som möjligt under testningen, via strukturerade beteendeobservationer och processinriktad analys av klientens svarsmönster, beteenden och strategier.

Kursens innehåll 

 • Introduktion till modern neuropsykologisk utredningsmetodik
 • Ställningstaganden inför neuropsykologisk utredning/bedömning
 • WAIS-IV upplägg och psykometriska struktur
 • Introduktion till processinriktat utredningsarbete
 • Genomgång av alla deltest med fokus på integrering av kvantitativa och kvalitativa data, processmått, beteendeobservationer vid testning, samt fallexempel
 • Vad du ska tänka på vid administrering och beräkningar
 • Hur du tolkar HIK och indexprofiler enligt psykometrisk struktur i WAIS-IV
 • Neuropsykologisk analys av testresultat
 • Vad betyder resultaten för vardagsfunktion?

Om WAIS-IV

WAIS-IV är västvärldens mest använda neuropsykologiska testinstrument, och används vid neuropsykologiska och neuropsykiatriska utredningar och bedömningar på ungdomar och vuxna. Testet används inom många olika verksamheter och ett brett spektrum av frågeställningar, såväl diagnostiska som funktionsinriktade.

Kursledare

Christine Bedinger – Leg psykolog, Specialist i neuropsykologi, Kognitia Psykologkonsult AB.

Christine har lång klinisk erfarenhet inom psykiatriska verksamheter och framförallt inom psykiatrisk heldygnsvård där hon under många år arbetat med utredning, bedömning och diagnostik av patienter med psykossjukdomar, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, personlighetssyndrom och andra svåra och komplexa psykiatriska tillstånd. Hon har ett stort intresse för och lång kliniskt erfarenhet av metodiken Therapeutic Assessment som syftar till att ge en terapeutisk effekt av utredningen. Christine har länge arbetat med handledning, konsultation och utbildning inom neuropsykologi och psykiatri. Hon har arbetat i flera projekt med neuropsykologiska testbatterier såsom WAIS-III NI, D-KEFS, WAIS-IV, Q-interactive och för närvarande som klinisk expert i arbetet med skandinaviska WAIS 5.

Praktiskt information 

Var är kursen?
Distanskurs som hålls online.
När är kursen?
1 dag: 5 maj kl. 9–16
Hur många platser finns det?
15 platser.
Vad kostar kursen?

5000 exkl. moms.  

Anmälningsvillkor

Bokningen är bindande och antal platser är begränsade. Vid förhinder att delta, glöm inte att avboka din plats senast 4 veckor innan kursstart. Avbokning görs skriftligen och snarast till oss (maila karl.lykkeholm@pearson.com) senast 4 veckor innan kursstart. Sker avbokningen mindre än 4 veckor före utbildningens start, debiteras 50 % av utbildningsavgiften. Minsta antal deltagare är 7, och vid för få anmälda kan kursen ställas in och kursavgiften återbetalas. Faktura skickas per post. Betalningsvillkor är 30 dagar netto. Alla priser är exklusive moms.

Anmälan till kursen sker via till e-postadress karl.lykkeholm@pearson.com. Sista anmälningsdag: 3 maj. 

Skicka ett mail med rubriken “Anmälan för kurs i Neuropsykologisk utredning”. Mailet ska innehålla följande information:  

 • Namn och titel (t.ex. leg. psykolog)
 • E-postadress
 • Arbetsplatsens namn
 • Leveransadress (för diplom)

Viktigt: Du är först anmäld till kursen när du fått tillbaka en bekräftelse via mail. Bekräftelsen kan dröja en dag eller två.