Skattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.
Vänligen välj

Hello!

We think you'll enjoy our United States store.Our stores

Select the store you would like to visit.

Additional instructions for website redirect.

AWMA-2 - utgått

Finns även digitalt på vår plattform Q-global

Tracy Packiam Alloway (2011)
Alloway Working Memory Assessment, Second Edition
X

Specifikationer

Administrering Individuell eller grupp
Tidsåtgång Mellan 15 och 40 minuter, beroende på vilken version som administreras
Språkversion Svensk version, 2016
Åldersintervall 9:0–16:11 år
Typ av test Test för bedömning av arbetsminnesproblematik

På grund av att AWMA-2 bygger på en teknisk lösning som inte längre stöds av nyare datorer och webbläsare ha vi varit tvungna att ta testet ur vårt sortiment.

AWMA-2 är ett datoriserat test som mäter verbalt och visuospatialt arbetsminne och korttidsminne hos barn och ungdomar.

De åtta deltesten i AWMA-2 kan kombineras i tre versioner:

  • AWMA-2 Screening består av två arbetsminnesdeltest och kan användas som en snabb första screening vid misstanke om nedsättningar i arbetsminnet.
  • AWMA-2 Kortversion består av fyra deltest, två som mäter korttidsminne och två som mäter arbetsminne, och belyser således även korttidsminne vs arbetsminne.
  • AWMA-2 Långversion består av samtliga åtta deltest, och ger den mest tillförlitliga och uttömmande informationen om arbetsminnesproblematik.

Klicka här för en beskrivning av strukturen i AWMA-2 ››

Klicka här för en beskrivning av de deltest som ingår i respektive index ››

I AWMA-2 konverteras råpoängen på respektive deltest till en standardskala med medelvärde 100 och standardavvikelse 15. I de fall samtliga åtta deltest administrerats kan standardpoäng fastställas även för de fyra indexen; Verbalt korttidsminne, Verbalt arbetsminne, Visuospatialt korttidsminne och Visuospatialt arbetsminne.

AWMA-2 kan endast administreras och resultatredovisas på Pearsons webbaserade plattform Q-global. Efter genomförd testning genereras kortfattade resultatrapporter som använder sig av ett ”trafikljussystem”.

Om en elevs standardpoäng är 85 eller högre ligger resultatet över genomsnittet i relation till jämnåriga. Resultatet indikerar att eleven inte har några problem inom detta område, varför det inte finns behov av vidare uppföljning. Det finns två resultatrapporter för poäng som faller -1 till +2 SD från medelvärdet. Dessa resultatrapporter är markerade med mörkgrönt = poäng över 115, eller ljusgrönt = poäng mellan 85 och 114.

Om en elevs standardpoäng är inom intervallet 70–84 ligger resultatet under genomsnittet i relation till jämnåriga. Resultatet indikerar att eleven kan ha problem inom detta område, varför det kan finnas behov av vidare uppföljning och eventuellt arbetsminnesträning. Denna resultatrapport är markerad med gult.

Om en elevs resultat är 69 eller lägre ligger resultatet klart under genomsnittet i relation till jämnåriga. Resultatet indikerar att eleven har problem inom detta område, varför det finns behov av vidare uppföljning och eventuellt arbetsminnesträning. Denna resultatrapport är markerad med rött.

Svensk anpassning

AWMA-2 är resultatet av ett svenskt, danskt och nederländskt samarbetsprojekt. Totalt har 525 barn genomfört samtliga åtta deltest. Normer finns för helårsgrupper från 9 år till 16 år.

OBS! Se till att din webbläsare tillåter popupfönster för att kunna starta en testning med AWMA-2.

Vänligen logga in för att handla i webshoppen.

Moms tillkommer på alla priser.

Digital

Webbaserad administrering och scoring på Q-global

Q-global är en webbaserad plattform som möjliggör administrering, scoring och resultatredovisning av test. Som kund på Q-global får du ett konto, på vilket du när som helst kan logga in och få tillgång till AWMA-2. Flera användare kan dela på antalet förköpta deltest, men varje användare behöver en egen inloggning i Q-global. Användare med administratörsrättigheter kan skapa nya inloggningar med vilka den förköpta potten kan delas.

All data i Q-global krypteras automatiskt och lagras på Pearsons egna skyddade servrar i Kanada. Kanadas lagstiftning om personuppgifter är omfattande och godkänd av EU, och möter därmed de krav som ställs på datalagring hos medlemsländerna.

Observera att det inte är nödvändigt att spara testpersoners namn på Q-global. För att öka säkerheten kan man därför använda egna ID-nummer.

Information om datalagring och säkerhet ››

AWMA-2 på Q-global

Det finns två sätt på vilka AWMA-2 kan administreras på Q-global:

  • Skärmadministrering – Barnet/ungdomen genomför AWMA-2 direkt på datorn hos användaren (exempelvis en psykolog, specialpedagog, lärare). Användaren kan sedan generera en resultatrapport från systemet.
  • Fjärradministrering på skärm – Användaren skickar via e-post en länk till den respondent (annan psykolog, specialpedagog, lärare) som överser administreringen. Barnet/ungdomen genomför AWMA-2 direkt på datorn. Användaren kan sedan generera en resultatrapport från systemet.

Efter administreringen genereras kortfattade resultatrapporter – se under fliken Beskrivning.

Systemkrav för AWMA-2 på Q-global ››

En manual till AWMA-2 kan laddas ner från Q-globals resursbibliotek. Manualen innehåller också information om screeninginstrumentet WMRS, Working Memory Rating Scale (Alloway, Gathercole och Kirkwood, 2008), avsett för lärarskattning av arbetsminnesproblem i inlärningssituationer för barn i åldern 6:0–11:11 år.

Att beställa AWMA-2

För att få tillgång till Q-global och AWMA-2 köper du AWMA-2 i e-handeln på vanligt vis. När du genomfört beställningen får du e-post med anvisningar för hur du aktiverar ditt konto på Q-global. När aktiveringen är slutförd kan du logga in på Q-global via qglobal.pearsonclinical.com, och därmed få tillgång till AWMA-2.

Q-global kräver, som en säkerhetsfunktion, att du byter lösenord var 90:e dag.

OBS! Se till att din webbläsare tillåter popupfönster för att kunna starta en testning med AWMA-2. 

Att komma igång med Q-global för AWMA-2 ››