Elisabeth H. Wiig, Niels Peter Nielsen, Lennart Minthon & Siegbert Warkentin, 2002

AQT – A Quick Test - Utgått!

Screeninginstrument för bedömning av kognitiv snabbhet

Elisabeth H. Wiig, Niels Peter Nielsen, Lennart Minthon & Siegbert Warkentin, 2002

AQT – A Quick Test - Utgått!

Screeninginstrument för bedömning av kognitiv snabbhet
Moms tillkommer på alla priser.
Vänligen logga in för att handla i webshoppen.
Administrering
Individuell
Typ av test
Test för att upptäcka tidiga störningar i hjärnans förmåga till snabb bearbetning av visuell information
Behörighet
Leg. Läkare, Leg. Sjuksköterska, Leg. Arbetsterapeut, Leg. Psykolog, Leg. Logoped
Tidsåtgång
Några minuter
Åldersintervall
Vuxna
Språkversion
Svensk version, 2004

AQT har utgått ur sortimentet.

AQT är utformat för att mäta kognitiv snabbhet, och syftar till att upptäcka tidiga störningar i hjärnans förmåga att snabbt bearbeta enkel visuell information. Testet identifierar tidigt avvikelser i hjärnans funktion och kan därför användas i en inledande undersökning vid misstanke om demens. Uppgiften i AQT går ut på att snabbt och korrekt benämna olika stimulus (färg och form). Testet innehåller tre uppgiftstyper, av vilka de första två belastar en modalitet och den tredje belastar två modaliteter. De två första uppgiftstyperna används för att bestämma en baslinje för tid och antal felsvar. Den tredje uppgiftstypen kombinerar benämning av stimulus för färg och form och utgör det egentliga måttet. AQT ger en bild av en patients förmåga till automatisering, hastighet och flöde vid benämning, förmåga till snabba kognitiva skiften mellan visuella stimulus och funktionsnivån inom temporala och parietala hjärnområden.

Manualen innehåller administreringsanvisningar samt anvisningar för tolkning av resultat i relation till framtagna gränsvärden.

Fullängdsversionen av AQT med 5 deltest är på utgående, förbrukningsmaterial tillhandahålls så länge lagret räcker.

Svensk anpassning

Svenska data grund för tolkning.