Skattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.
Vänligen välj

Hello!

We think you'll enjoy our United States store.Our stores

Select the store you would like to visit.

You will be redirected to your favourite store.

Framtidsgymnasiet får finansiering från Bildningsnämnden

Framtidsgymnasiet är en av de skolor som får finansieringshjälp från Bildningsnämnden i deras senaste satsning på att stärka elevernas måluppfyllelse. Bildningsnämnden kommer att bevilja nästan 2 miljoner kronor till 16 olika utvecklingsprojekt på 7 skolor under 2015-2016 utifrån deras ansökningar. 

Alla gymnasieskolor har under våren kunnat ansöka om pengar hos bildningsnämnden för egna utvecklingsprojekt i syfte att stärka elevernas måluppfyllelse. Projekten ska bygga på vetenskaplig grund, pågå minst tre terminer, ha minst 50 procent egenfinansiering samt utgå från något eller några av följande områden:

  • Studieteknik och motivationshöjande åtgärder
  • Läsutveckling och språkutvecklande arbetssätt
  • Jämställdhet
  • Psykisk ohälsa
  • Entreprenöriellt lärande och samverkan mellan skola och arbetsliv

Framtidsgymnasiet satsar på Cogmed Arbetsminnesträning i syfte att stärka läsförståelsen på skolan.

Läs hela artikeln här.