Gratis scoringprogram till Vineland-II

Nu finns ett gratis scoringprogram att ladda ner för att enkelt poängsätta och sammanställa resultat på Vineland-II. Råpoängen på varje enskild delskala registreras i en Excelfil och programmet genererar automatiskt en resultatsammanställning.

Systemkrav: Windows XP eller senare versioner av Windows och Microsoft Office Excel.

Innan scoringprogrammet laddas ned, kontrollera vilken version av Excel som finns installerad på datorn.

Klicka här för att ta reda på vilken version av Excel du har installerad på datorn ››

Vineland-II Scoringprogram (för Excel 2007 eller senare) ››

Vineland-II Scoringprogram (för Excel 2003 eller tidigare) ››

Användarmanual ››

Instruktioner för dataregistrering i scoringprogrammet ››