Prematura barn kan träna upp kognitiva funktioner

Neurologiska sjukdomar förekommer oftare hos prematura barn än hos jämnåriga. Flera studier har visat att för tidigt födda barn ofta har nedsatt koncentration, svårigheter med exekutiva funktioner och dåligt arbetsminne. Dessa funktioner är viktiga för inlärning, planering och problemlösning och kommer att påverka hur bra barnet klarar sig i skolan och sociala sammanhang. Dessa funktionsnedsättningar kan ge stora svårigheter i vuxen- och arbetslivet.

Läs hela artikeln här ››