Svensk online-version av Ravens APM lll och BKT

Nu finns en svensk online-version av Raven's APM III och BKT (Watson-Glaser) med uppdaterade normer från 2012. Kandidatupplevelsen är helt på svenska medan testplattformen är på engelska. Du kan beställa dessa test via vårt engelska kontor. 

Läs mer om testen på respektive produktsida under fliken beskrivning.

För att beställa online-version av Raven's APM III eller BKT - Watson-Glaser, kontakta:

Maya Mistry
maya.mistry@pearson.com
+44 7889 409 753

Klicka här för att se Raven APM lll exempelrapport ››

Klicka här för att se prislista för svensk online-version ››