Metodisk träning med 100 elever på Torsviks skola

Under läsåret 2009/2010 arbetsminnestränade fler än 100 elever på Torsviks skola. Det är mer än 15% av skolans elever. Specialpedagog Eva Ullberg har många års erfarenhet av Cogmed Arbetsminnesträning och är en av fem coacher på högstadiet. Hon menar att skolan, genom att erbjuda arbetsminnesträning, ger eleven ökade möjligheter att ta till sig ny kunskap och därmed underlätta inlärning.

”Får vi börja?” Eva har just stängt dörren med skylten ”Stör Ej! Hjärnträning pågår”. De åtta eleverna i åk 7, 8 och 9 som kommit in, hälsar glatt och sätter sig på sina platser. Eleverna i den här träningsgruppen är väldigt motiverade och noga med sin träning. Niorna, till exempel, är ute på prao men kommer ändå hit och tränar. Eva bockar av eleverna i närvarolistan och checkar av schemat på de två elever som inte dykt upp. ”Marion har Hemkunskap och Nils har bild. Då vet jag att de inte har glömt bort träningstiden utan prioriterar sina ordinarie lektioner idag och tränar hemma ikväll istället”, säger Eva. Eleverna startar igång sina träningar och koncentrationen lägger sig i rummet.

Efter genomförd träning smyger eleverna en efter en fram till Evas bord och daterar träningstillfället på sitt belöningsschema. De elever som markerar sitt femte träningstillfälle får en glasscheck av Eva som de tyst tackar för, lägger sina hörlurar i korgen och smiter ut genom dörren. Till slut är det bara en elev kvar, han tycker att dagens träning kändes ”superbra” och Eva bekräftar det när hon tittar på träningswebben. En rejäl indexhöjning och god koncentration genom alla övningar. De pratar om dagens övningsgrafer och Eva berömmer honom för prestationen, innan han går vidare till nästa lektion.

Metodiskt planeringsarbete

Eva berättar hur hon lägger upp planeringsarbetet. ”Jag börjar med att gå ut till arbetslagen och be dem fundera på vilka elever som skulle ha nytta av att arbetsminnesträna. Det är viktigt att de inte bara tittar efter de som har märkbara koncentrationssvårigheter utan även de med läs- och skrivsvårigheter, matematiksvårigheter och också de som har svårt att komma igång eller annat som kan vara tecken på nedsatt arbetsminne. Utifrån arbetslagens elevlistor gör jag en prioriteringslista utifrån mitt veckoschema. Jag behöver också stämma av schemat i datasalen för att planera in träningsomgångarna så intensivt som möjligt. Därefter erbjuder jag eleven möjlighet att träna.”

Startmöte för hela träningsgruppen

Startmöte har hon tillsammans med hela träningsgruppen och därefter bestämmer sig eleven. Det är sällan någon som tackar nej. Hon är noga med att förklara arbetsminnesträning i positiva termer, något som hjälper dem att motivera sig. Föräldrarna bjuds in till ett gemensamt möte där hon berättar om vad arbetsminne är, hur svårigheter kan yttra sig, hur träningen går till och vilka effekter den kan ge. ”Planeringsarbetet är rätt så krävande, även om mycket numera går på rutin. Jag upplever att den tid både jag och eleverna lägger ner på planering, struktur och genomförandet av träningen ger oss mångfalt igen.”

Effekter av träningen

Eva berättar att de allra flesta elever som tränar upplever effekter av träningen, men effekterna varierar från individ till individ. För en elev som har svårt med impulskontroll kan effekterna bli tydliga efter träning, när eleven inte längre hamnar i konflikter lika ofta. Eleven tar sig tid att tänka ”är det värt det” och hinner svara ”nej det är det inte”, ler Eva.

Ibland kan det vara svårt för eleven att sätta fingret på vad som har blivit bättre. ”Det hjälper att jag ställer konkreta frågor om specifika situationer som kan ringa in svårigheterna och sedan jämföra med hur det ser ut efter träning. Se Evas exempel på samtal nedan.

De vanligaste effekterna eleverna upplever är förbättrad koncentrationsförmåga, förbättrad uthållighet i arbetsuppgifter, att det går lättare att läsa inför prov, de har lättare att organisera sig och att de orkar slutföra uppgifter oftare än innan träning.

Så här pratar Eva med eleverna och deras effekter!

Elev 1:

Hur länge brukar du orka lyssna på lektionerna?
10 min.

Vad brukar du göra sen?
Titta i almanackan, pilla i väskan.

OK, hur är det nu efter träning?
Nu orkar jag lyssna i 20 minuter.

Ok. Vad betyder det och hur påverkar det dig?
Jag kommer ihåg mer från lektionerna, så jag behöver inte lägga ner lika mycket tid till att läsa inför provet”.

Elev 2:

Hur gör du när du läser läxorna?
Jag drar ut på det i det längsta, pluggar sista kvällen.

Hur gör du nu, efter träning?
Nu läser jag tidigare på dagen istället.

Eva avslutar med att summera ”Det jag ser som den stora gemensamma nämnaren är att de orkar lägga ner mer tid på skolarbetet och att den tid de lägger ner ger mer utdelning. Dessa effekter är avgörande för varje elevs skolgång”, säger Eva.