Furulidsskolan i Aneby tränar en hel klass

Direkt efter julledigheten körde alla elever i en sjua på Furulidsskolan i Aneby igång att träna Cogmed RM (tidigare RoboMemo). På fredagskvällen fem veckor senare anordnades en avslutande klassfest som gemensam belöning. ”Det har gått förvånansvärt bra att träna hela klassen och vi har lärt oss mycket, både vi lärare och eleverna själva”, säger matematik- och NO-lärare Kristina Björklund, initiativtagare till projektet.

Genomförandet underlättades med att eleverna kunde träna hemma

Träningsperioden blev lite längre än vad som var planlagt från början, så eleverna får själva välja om de vill träna klart hemma under sportlovet eller om de vill ta en paus och sedan slutföra i skolan veckan efter. ”Det är en stor fördel att ha möjligheten att träna hemma, så att de elever som är sjuka flera dagar i rad kan träna hemma när dom är pigga nog för det”, säger Kristina.

Många fördelar med att träna en hel skolklass

Träningen utfördes halvklassvis på lektionstid, uppdelat på fem olika skolämnen. Det var ett effektivt sätt att minska elevernas arbetsbörda under träningsperioden, vilket är svårt att göra om det är få elever i en klass som tränar. Risken för att glömma bort träningen minskar också, då träningen finns på schemat och alla går till samma lokal. Ingen elev känner sig heller utpekad om alla andra också tränar. Eftersom undervisande lärare följde med blev det ingen extra arbetsbelastning för lärarna, som hade Cogmed RM istället för lektion med klassen.
Kristina påpekar att det är viktigt att lärarna är utbildade coacher så att alla inblandade har förståelse för metoden och vilka effekter träningen kan ge. Då kan också coachansvaret delas upp mellan varandra, så att lärarna handleder några elever var.

Gemensamt startmöte och hörlurar till alla elever

Startmötet hölls gemensamt för hela klassen och tanken var att även informera på ett föräldramöte innan jul, men tiden räckte tyvärr inte till det. Ett annat tips Kristina ger för att spara tid är att gemensamt gå igenom träningsgraferna med eleverna efter en vecka eller två. Att alla har tillgång till hörlurar är väldigt viktigt när man tränar många i grupp, och att coachen hela tiden är uppmärksam på att de inte stör varandra. Kristina säger att hon är förvånad över hur duktiga eleverna har varit på att visa respekt för varandras träning.

Träningseffekter

Alla elever fick välja ut tre områden där de ville se träningseffekter och fylla i hur de graderade sina svårigheter på dessa områden innan de inledde träningen. Det blir väldigt intressant att följa upp dem en tid efter träningsperioden, tycker Kristina. Vi har redan märkt av effekter i klassrumssituationen.
Efter ungefär fyra veckor börjande den väldigt pratiga klassen bli lugnare, rapporter från kollegorna om normallugna lektioner började dyka upp. Eleverna började också själva märka av effekter så som att de känner sig piggare, läsningen fungerar bättre, det går snabbare att läsa glosor och att de är lite lugnare, inte lika skrattigt och störande längre.

Kristina tycker att den största vinsten med att låta alla träna är att de har fångat upp elever som de inte visste hade problem med sitt arbetsminne. Elever som kämpar mycket med läxor och inte stör sina klasskamrater, men inte får utdelning av den tid de lägger ner på skolarbetet. I den här gruppen är det främst flickor som har startat på en låg nivå i träningen men är mycket motiverade att göra sitt bästa och får fina träningsresultat. Furulidsskolans första omgång med klassträning har inspirerat till att vilja träna fler klasser. I höst drar Kristina igång med en ny klassträning, fylld av erfarenheter och lärdomar av detta projekt.

Kristinas tips att tänka på inför träning med hela klassen

  • Se till att datorerna uppfyller systemkraven.
  • Kopiera alla användaruppgifter till ett gemensamt dokument för en bra överblick. Hörlurar, med tillräckligt långa sladdar, är ett måste.
  • Fasta platser för att minimera risker vid synkroniseringen och en reservplats om någon dator trasslar.
  • Ha med en bok att läsa i efter avslutad träning!
  • Korta samtal kan genomföras tyst under träningarna, passa på när eleven behöver en paus.
  • För bok över vilka du talat med så att inte någon glider igenom.
  • Håll koll på elevernas träningar på Träningswebben från början så att missförstånd eller fusk upptäcks i tid!
  • Ha en plan för vad en elev som inte orkar eller vill genomföra träningen ska göra när de andra tränar.