Lars Johansson om Cogmed Arbetsminnesträning

– Vad skulle ni säga om alla elever i skolan orkade jobba mer, lyssna längre och bli lugnare på lektionerna? Den frågan vill specialläraren Lars Johansson ställa till lärare, föräldrar och ansvariga för skolan. Lars själv är övertygad om sättet att nå dit: arbetsminnesträning för alla. Alla elever som börjar sjunde klass vid Centralskolan i Laxå genomgår en inledande screening av sina kunskaper i flera ämnen. Lars Johansson, speciallärare, är ansvarig för den. Det ger honom en bra uppfattning om vilken kunskapsnivå eleverna ligger på.

Vissa behöver extra stöd, och Lars jobbar mest med dem, främst genom enskild undervisning. Sedan några år tillbaka har Lars använt Cogmed som ett sätt att hjälpa eleverna att träna arbetsminnet. Det var ingen självklarhet att börja använda det. År 2001, när han för första gången fick kännedom om programmet, var han skeptisk.

– Vi var många som satt och småflinade första gången jag hörde talas om det. Vi var ju lärda att det inte ska gå att träna arbetsminnet, berättar Lars. Under kommande år märkte Lars hur arbetsminnesträning väckte större och större uppmärksamhet. Fler och fler rapporter kom in om elever som höjde sina resultat och dessutom visade ett större lugn och ökad koncentration. Lars bestämde sig för att driva igenom ett pilotprojekt. En elev fick genomgå en träningsperiod. Det räckte för att övertyga Lars.

– Vi började med en person och resultaten var fantastiska. Både det eleven själv upplevde och resultaten på papper, berättar Lars Johansson. Under följande vår fick även en grupp elever genomföra en träningsperiod. Eleverna hade tidigare haft svårt att uppnå sina mål. Efter att de genomfört träningen i början av vårterminen, lät resultaten inte vänta på sig.

– De 26 elever som genomförde träningen höjde sig avsevärt. Betygen blev bättre och de kände ett större lugn och en ökad koncentration, berättar Johansson. Lars insåg att arbetsminnesträningen gav en grund för kunskap och lärande, som alla elever har nytta av.

– Jag brukar säga att det är som motorn för lärande. Förutsättningarna för att ta till sig kunskaperna ökar, oavsett om ämnet är geografi, matematik, språk eller något annat. Alla elever vid Centralskolan i Laxå får nu möjlighet att genomföra en träningsomgång i sjunde klass, helt frivilligt och de flesta väljer att delta. De senaste fyra åren har cirka 95 procent av alla elever genomfört minst en träningsomgång, någonting unikt i Sverige. De som bedöms ha ett större behov erbjuds ytterligare en omgång. Vissa är undrande till varför alla elever, även de redan högpresterande, ska genomgå träningen. Lars har sitt svar klart:

– Alla elever, oavsett nivå på lärande, kan utsättas för stress eller trötthet, och behöva lära sig att hantera den. Arbetsminnesträningen höjer förmågan till lärande och ger ett större lugn, oavsett vilken nivå man ligger på från början. Trots att Lars har sett effekterna och att även eleverna instämmer i att träningen ger resultat, är det svårt att övertyga övriga lärare. Han menar att skolans värld, på gott och ont, är en trög värld och att förändringen måste få ta tid.

– Ibland ses man ju som en konkurrent, upplever Lars Johansson.

– Och visst, det tar tid. Eleverna måste öva 5 dagar i veckan under fem veckor då de genomför träningen. Det tar ju självklart utrymme från vanlig, traditionell, undervisning. I takt med att elevernas resultat även i andra ämnen höjs, hoppas Lars att andra lärare ska övertygas. Elevernas föräldrar är ofta mer positiva till träningen. Lars har redan från början varit noga med att informera föräldrar om innehåll och syfte med träningen och ger kontinuerliga rapporter om deras barns utveckling. De är även välkomna att vara med vid inledning och avslutning av en träningsperiod.

– Föräldrarna är ofta otroligt nöjda, träningen ger ofta effekt även utanför skolan. Resultaten gör Lars optimistisk inför framtiden. Han vill sprida budskapet att arbetsminnesträningen hjälper de elever som får den och att träningen bör prioriteras högt, trots tal om nedskärningar.

– Jag förstår att man måste prioritera i skolan. Men det är först den dag då man stänger av elen och bommar igen dörren på skolan, först då kan man sluta med arbetsminnesträningen. Så viktig är den, menar Lars.

Text: Jonas Hjalmar Blom, Psykologifabriken