Nu enklare att använda Vineland-II

Vineland-II är internationellt ett av de mest använda testinstrumenten för bedömning av adaptiva färdigheter. Vineland-II ger dels ett övergripande mått på generella adaptiva färdigheter, dels mått inom ett flertal specifika funktionsområden.

Mikaéla Andric Blom och Lena Andersson Andalibi, psykologer på habiliteringen för barn och vuxna i Tierp och Älvkarleby, berättar här om sina erfarenheter av Vineland-II:

”Jag använder Vineland-II när jag genomför utredningar med frågeställning gällande begåvningsnivå och vill få en tydligare bild av barnets eller ungdomens förmågor i vardagen. Vineland-II är också ett utmärkt instrument att använda vid neuropsykologiska frågeställningar för bedömning av adaptiva färdigheter.”

Mikaéla Andric Blom

”På habiliteringen träffar jag personer med varierande funktionsnedsättningar som exempelvis rörelsehinder, utvecklingsstörning och autismspektrumtillstånd där det är centralt att inhämta information från anhöriga och andra i personens närhet för att få inblick i personens styrkor och svagheter i sitt vardagsfungerande. Jag har även använt skalorna för maladaptivt beteende vid kartläggning av svårhanterbara beteenden. I mitt arbete tycker jag att Vineland-II är ett mycket bra instrument då det ger grundlig och detaljerad information, och resultatsammanställningen fungerar väl som underlag för såväl valideringssamtal som planering av olika insatser.”

Lena Andersson Andalibi