Demens - den nya folksjukdomen

I en debattartikel i Svenska Dagbladet beskriver representanter för Swedish Brain Power vikten av att utreda tidiga symptom på demenssjukdom för att få en korrekt diagnos och därmed adekvat behandling och stöd.

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är demens en folksjukdom och vår tids snabbast växande folkhälsoproblem.

I Sverige insjuknar 20 000 människor varje år i Alzheimers sjukdom, vilket är den vanligaste demenssjukdomen. Förra året översteg för första gången antalet döda i demenssjukdom antalet döda i hjärtinfarkt i vårt land. I dag kostar demenssjukdomarna i Sverige över 50 miljarder kronor per år och är därmed den sjukdomsgrupp som kostar samhället allra mest. Läs hela artikeln här.

Metoderna för att undersöka tidiga tecken på sjukliga förändringar i hjärnan utvecklas snabbt och Pearson Assessment har nu lanserat RBANS (Repeatable Battery for the Assessment of Neuropsychological Status). RBANS är det första standardiserade och normerade screeninginstrumentet i Skandinavien som kan identifiera lindrig demens, och differentiera mellan de olika kognitiva sjukdomarna i ett tidigt skede av sjukdomsförloppet.

Utvecklingen av RBANS är baserat på forskning om hur man på ett tillförlitligt, snabbt och effektivt sätt kan mäta olika neurokognitiva funktionsområden. Testet mäter uppmärksamhetsfunktioner, verbala och visuospatiala funktioner samt omedelbart och fördröjt minne. RBANS har skandinaviska normer som samlats in samtidigt i Sverige, Danmark och Norge.