CELF-4 - nytt språktest

Att kommunicera är nödvändigt för praktiskt taget alla vardagsaktiviteter och har avgörande betydelse för skolframgång. Blandmånga olika ömsesidigt beroende komponenter som är viktiga för färdigheter avseende talat (och skrivet) språk har bland annat benämningsförmåga, språkförståelse, förståelse för språkets grammatiska och syntaktiska struktur samt smidig språklig produktion identifierats.

För att snabbare identifiera barn med språkstörningar har vi utvecklat ett test kallat CELF-4. Det är det första språktestet av sitt slag och erbjuder en flexibel och allsidig utvärderingsprocess för identifiering, utredning och uppföljning av språksvårigheter och språkstörningar hos barn i åldern 5:0–12:11 år. CELF-4 är ett omfattande test som innehåller tretton olika deltest för att mäta olika språkliga aspekter såväl som faktorer som kan ligga bakom språksvårigheter, som exekutiva funktioner, verbalt korttidsminne och arbetsminne.

Behörighetsgivande utbildning

CELF-4 är behörighetsklassat och därför anordnar vi en utbildning för special- och talpedagoger samt speciallärare. Utbildningen är 2+1 dagar och innehåller såväl teoretiska som praktiska arbetspass. Logopederna Astrid Frylmark och Gertrud Edquist leder utbildningarna som hålls i Stockholm med första tillfället 14-15 augusti + 9 oktober.