Skattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.

Kurs på distans i WAIS-IV!

Vill du lära dig grunderna i WAIS-IV?

Kursen fokuserar på WAIS-IV och ger dig kunskapen du behöver för att använda och tolka testet på ett så säkert och kvalitativt sätt som möjligt.

Läs mer och anmäl dig härhttps://www.pearsonclinical.se/baskurs-wais

waisdkefskurspearson