Aktuellt

Kom og jobb hos oss!

Produktspesialist/testkonsulent med psykologeksamen eller master i psykologi

Vi i Pearson Clinical søker en norskspråklig produktspesialist med psykologeksamen eller master i psykologi


Arbeidsbeskrivelse 

Som produktspesialist/testkonsulent støtter du våre kunder i Norden og bidrar til å opprettholde en god kundeopplevelse. Arbeidet går ut på å informere og gi opplæring om Pearsons produkter for psykologer med klinisk virksomhet og nærliggende grupper vedrørende bruk og tolkning av produktene, samt å sikre at spørsmål relatert til kjøp håndteres på riktig måte. Du vil ha et nært samarbeid med markedsavdelingen for blant annet å utarbeide markedsmateriell, nyhetsbrev og relevant støtte for kundene, hjelpe til med granskning av digitale plattformer og følge og analysere markedstrender og behov med henblikk på å forbedre Pearsons produkter og optimere brukeropplevelsen. Du kommer til å holde deg oppdatert om Pearsons produkter og overføre kunnskapen internt, blant annet ved å gi kundeservice opplæring i vanlige kundespørsmål, og eksternt, i arbeidet med vår nystartede kursvirksomhet.  

Hvem er du? 

Vi søker deg som snakker og skriver norsk flytende og uhindret, har psykologeksamen eller master i psykologi og er interessert i klinisk utredningsarbeid innenfor ulike anvendelsesområder, for både barn og voksne. Du er også interessert i digitale produkter, digital læring og utvikling. For å lykkes i rollen kreves det at du er selvgående og prestisjefri og at du er komfortabel med å gi opplæring om og støtte for alle testene våre til kunder i hele Norden. Som person er du strukturert og nøyaktig og har lett for å kommunisere med kollegaer og kunder. 

Hva kan Pearson tilby deg? 

Du tilbys en interessant stilling i en internasjonal bedrift og får en spennende rolle med mulighet for å bidra til Pearsons videre utvikling. Det er få virksomheter i Skandinavia som arbeider med utvikling av kliniske tester, noe som gjør Pearson til en unik arbeidsplass. Vår bedrift har et stort fokus på forskningsbaserte produkter av høy kvalitet og er preget av god stemning og åpen dialog. 

Ansettelsesform: 

Fast heltidsstilling. 

Pearson Clinical har sitt hovedkontor i Stockholm og en filial i København. Store deler av arbeidet kan utføres med hjemmekontor, men det er viktig at du har mulighet til å komme til Stockholm for å bli kjent med teamet og hvordan vi jobber, særlig innledningsvis i forbindelse med introduksjonen og på våre månedlige møter.

Kontakt og søknad: 

Hvis du vil søke på stillingen eller har spørsmål, ta kontakt med salgs- og markedssjef Parvin Yazdani via e-post til parvin.yazdani@pearson.com. Skriv et personlig brev, og legg ved CV på engelsk. Intervjuer skjer løpende, så send inn din søknad allerede i dag!

 

Hjertelig velkommen til å levere en søknad!

Information om felaktig instruktion i CELF-4

Vi har blivit uppmärksammade på ett fel i instruktionen till uppgift 9 i deltestet Förståelse av instruktioner. Felet berör protokollen för båda åldersintervallen.

· Den nuvarande, felaktiga, instruktionen lyder: Peka på alla bilarna i en av raderna. Nu.

· Den korrekta instruktionen lyder: Peka på alla bilderna i en av raderna. Nu.

Alla protokoll trycks nu om med den korrekta instruktionen. Du som har protokoll kvar, tänk på att under administreringen byta ut ordet ”bilarna” mot ”bilderna” och poängsätta uppgiften i enlighet med denna instruktion.

Instruktionen som användes vid normeringen är den korrekta formuleringen (Peka på alla bilderna i en av raderna. Nu"). 

Konskevenserna av detta fel är sannolikt marginella. I åldersgruppen 9 – 12 år ges uppgiften inte. I ålersgruppen 5 – 8 år kan uppgiften ha blivit något lättare än avsett då den felaktiga instruktionen använts. Ett barn kan därmed i vissa fall ha fått en ”extra” poäng som han eller hon annars inte skulle ha fått. Det är dock osannolikt att detta påverkat det sammantagna resultatet och tolkningen av detsamma på något avgörande sätt.

Vi beklagar felet och jobbar på att rätta till det.

Har du frågor? Maila gärna info.se@pearson.com. 

Viktigt meddelande gällande Cogmed

cogmedntylogga

Viktigt meddelande gällande Cogmed

I november 2019 informerade Pearson att vi hade slutit ett avtal gällande att överlämna driften och framtida utveckling av Cogmed arbetsminnesträning (Cogmed) till ett nytt företag etablerat av professor Torkel Klingberg, fil. Dr.

Sedan dess har detta företag arbetat med att ta fram ett “nytt” Cogmed – baserat på en uppdaterad teknisk plattform som inte är beroende av Flash-teknologi, då Flash kommer att avvecklas i slutet av 2020.

Vi är väldigt glada att nu kunna meddela att den uppgraderade versionen av Cogmed nästan är färdig att släppas, med en planerad lansering tidigt i november. Det här betyder att alla nuvarande användare av Cogmed redan nu behöver planera för denna lansering. Träningsprogram som har påbörjats på den nuvarande plattformen behöver slutföras innan slutet av 2020. Efter att den nya versionen är lanserad kommer alla nya träningsprogram behöva påbörjas på den nya plattformen.

Vi uppmanar dig att ta del av informationen om denna förändring, och att planera träningsprogram med klienter och elever utifrån dessa förändringar. Det kan vara en god idé att inte påbörja några nya träningsprogram innan den nya versionen av Cogmed har lanserats om du inte är helt säker på att påbörjade träningsprogram kan avslutas innan slutet av året. Om du har några frågor om vad detta betyder för dig, kontakta gärna oss via den mailadress eller det telefonnummer som finns nedan.

Det “nya” Cogmed kommer att vara en komplett systemuppgradering som innebär förbättringar av både upplevelsen av arbetsminnesträningen själv, men också av Cogmed Coach Center (CCC) som används för att skapa och övervaka träningsprogram.

Vad som inte berörs av förändringen är själva träningsmodulerna eller träningsalgoritmerna – på detta sätt kan vi försäkra att de goda effekterna av att använda Cogmed – som har visat sig i över 100 publicerade studier – är intakta.

Här är några av nyheterna:

· En ren och modern webbaserad design och användarupplevelse för coacher OCH den som tränar

· Mer träningsflexibilitet – genom att separera träningsprogrammets svårighet från speldesignen på skärmen (inga fler JM, RM och QM-nivåer).

· Ett nytt integrerat belöningssystem utformat med toppmodern gamification i form av en världsbyggare som visualiserar träningsförloppet för att säkerställa maximal motivation och efterlevnad.

· En ny CCC-design med fokus på att sammanfatta information och som finns tillgänglig direkt, med möjlighet att gå djupare ned i detaljerad information med hjälp av ”hoverteknik” och ett kortsystem som aktiveras mobilt.

Vissa funktioner i den aktuella plattformen kommer inte att finnas kvar i den nya versionen. Du kan få reda på mycket mer om funktionerna i det nya Cogmed-programmet genom att besöka den nya globala Cogmed-webbplatsen.

Med detta sagt är den första förbättringen av Cogmed-systemet nu tillgänglig för dig att förhandsgranska och använda!

Att koppla samman människor som vill använda Cogmed med en Cogmed-leverantör i sitt område är en av de mest efterfrågade funktionerna från våra kunder och community. Vi är därför stolta över att lansera den nya globala karttjänsten Cogmed Find Provider. Potentiella Cogmed-användare kommer kunna söka efter leverantörer i deras område i denna karttjänst. För att bli synlig på kartan, följ instruktionerna här: Om Find Provider.

Du kommer att upptäcka att processen involverar en Alfa-version av det uppdaterade verktyget för Coach Center. En Alfa-version betyder att funktionen inte är helt färdig, till exempel kan du enbart se dina träningar och inte skapa nya. Men du kan börja använda versionen och bekanta dig med det nya Cogmed Coach Center!

Som förväntat så får vi i dessa utmanande tider många förfrågningar om att använda Cogmed på distans, via “Telepractice” eller “Teletherapy”. Om du arbetar med coachning på distans så får du gärna lägga till det på din beskrivning på kartan för Find Provider.

Vi hoppas att funktionen att kunna göra dig synlig för potentiella Cogmed-användare är ett bra första steg i den spännande framtiden av den uppdaterade Cogmed-upplevelsen.

Vi kommer att uppdatera dig om vårt arbete framåt och den kommande lanseringen av nya Cogmed. Tills dess, besök https://www.cogmed.com/working-memory/product-upgrade för att få mer information om kommande förändringar och förbered dig på en spännande framtid tillsammans med Cogmed.

Och kom ihåg: Cogmed fungerar!

info.se@pearson.com

Fallkonsultation i mindre grupp!

Arbetar du ensam och har sällan tid att diskutera dina utredningar med någon? Upplever du ett behov av mer fördjupad handledning än vad du i nuläget får på din nuvarande arbetsplats? Du får nu tillfälle att få klinisk experthjälp av Christine Bedinger.

Läs mer och anmäl dig här!

Glad påsk!

Vi har stängt under påsken och är tillbaka tisdag den 14 april. Glad påsk!

BASC-3 Introduktionsvideo

Behavior Assessment System for Children, Third Edition – BASC-3

BASC-­3 består av en samling skattningsskalor som – genom att integrera information och perspektiv från flera källor – tillsammans ger en både bred och djup förståelse för olika beteenden, tankar och känslor hos barn och unga. Självskattningsskalor finns för barn och unga i åldern 8–19 år, Föräldraskattningsskalor för föräldrar/vårdnadshavare till barn och unga i åldern 6–19 år, och Lärarskattningsskalor för lärare till elever i åldern 6–19 år. BASC-3 innehåller en stor mängd mått och skalor som rör problembeteenden och psykiatrisk problematik, men även starka sidor belyses.

BASC-3 har skandinaviska normer som bygger på ett urval som avspeglar normalpopulationen i de skandinaviska länderna.

Se en introduktionsvideo här:

Läs mer om BASC-3 här ››

Vill du få mer information om BASC-3 eller en presentation på din arbetsplats? Fyll i formuläret här ››

Viktig information om Q-interactive

Till dig som använder WISC-V på Q-interactive

Vi har blivit uppmärksammade på ett problem som rör Kodning i WISC-V då deltestet administreras på Q-interactive. Nedan finns en beskrivning av problemet, resultatet av den granskning som genomförts, konsekvenser för poängberäkning och resultatredovisning, samt rekommendationer för fortsatt användning.

Bakgrund

De justerade skandinaviska normer som tillämpas för den digitala versionen av Kodning är baserade på resultat från amerikanska ekvivalensstudier. Dessa studier har undersökt sambandet mellan resultat på Kodning i papper och penna-format och i digitalt format. Den resulterande skalekvivaleringen (det vill säga den omräkning som görs i syfte att säkerställa att ett barns prestation på den digitala versionen av Kodning kan jämställas med samma barns prestation på papper och penna-versionen av deltestet) tillämpas även för WISC-V på Q-interactive utanför USA. Skandinaviska kunder har emellertid uppmärksammat att administrering av Kodning på Q-interactive förefaller att resultera i förhöjda skalpoäng på deltestet.

Genomförd granskning

I syfte att söka empiriska belägg för detta har en omfattande granskning genomförts av såväl normalpopulationsdata som klinisk data från WISC-V. Underlaget för denna granskning kommer från tio länder, och omfattar data insamlad både med den digitala versionen och papper och penna-versionen av Kodning. Skandinaviska data har analyserats mot bakgrund av denna kontext och följande granskningar har genomförts:

  • Skalpoängsmedelvärden för samtliga deltest, inklusive Kodning i såväl digitalt format som i papper och penna-format.

  • Frekvensfördelningar av skalpoäng på Kodning i såväl digitalt format som i papper och penna-format.

  • Frekvensfördelningar av diskrepanser mellan skalpoäng på Kodning och resterande nio primära deltest, i såväl digitalt format som i papper och penna-format.

  • Standardpoängsmedelvärden för HIK och SI, i såväl digitalt format som i papper och penna-format.

Resultat

Dessa analyser visar att det underlag för skalekvivalering som används i USA och i andra länder, resulterar i förhöjda skalpoäng för den digitala versionen av Kodning i Skandinavien. För skandinaviska barn kan resultatet på den digitala versionen av Kodning vara förhöjt med i genomsnitt 2.2 skalpoäng (kliniskt urval) till 3.4 skalpoäng (icke-kliniskt urval), motsvarande .73 till 1.13 standardavvikelser (SD). Eftersom resultatet på Kodning bidrar till Snabbhetsindex (SI) och IK Hela skalan (HIK), innebär denna förhöjning att indexpoängen på Snabbhetsindex (SI) kan vara förhöjd med 5–9 standardpoäng (motsvarande 0.3–0.6 SD). Resultatet på IK Hela skalan (HIK) kan vara förhöjt med 2–3 standardpoäng (motsvarande 0.1–0.2 SD).

Baserat på detta utfall, har även resultat från den digitala versionen av deltestet Symbolletning granskats. Den granskningen visar att Symbolletning – i motsats till Kodning – genererar skalpoäng som ligger i linje med resultat från övriga deltest i WISC-V. Resultaten är också konsistenta över samtliga tio länder.

Rekommendation och planerade åtgärder

Det är i vissa fall möjligt att räkna om resultatet för IK Hela skalan (HIK) för en redan genomförd testning på Q-interactive.

  1. Om Symbolletning eller Överstrykning administrerats och testningen sparats på Central, kan ett av dessa deltest ersätta Kodning i beräkningarna av HIK. Detta görs genom att gå in på den aktuella testningen, klicka på Generera rapport, och därefter välja att ersätta Kodning med Symbolletning eller Överstrykning.

  2. Om Symbolletning eller Överstrykning administrerats och testningen inte sparats på Central, men du har tillgång till skalpoängen per deltest: Beräkna HIK genom att addera skalpoängen från de 7 bidragande deltesten, men ersätt skalpoängen på Kodning med skalpoängen på Symbolletning eller Överstrykning. Gå därefter till Tabell A7 i WISC-V manual del 1 (tillgänglig via supportfliken i Q-interactive Central) och läs av HIK.

  3. Om inget annat deltest inom Snabbhetsindex administrerats, kan resultatet på IK Hela skalan uppskattas med hjälp av tabell A.8 i WISC-V Manual del 1, vilken är tillgänglig via supportfliken i Q-interactive Central.

Observera dock att resultat på Snabbhetsindex, Icke-verbalt Index och Kognitivt resursindex inte kan beräknas med någon av ovanstående metoder.

Administreringen av WISC-V på Q-interactive kommer att modifieras. På samma sätt som för deltestet Överstrykning, kommer resultat från en papper och penna-administrerad version av Kodning att kunna läggas in i Q-interactive. Detta innebär att de skandinaviska normerna för papper och penna-versionen används. Den digitala versionen av Kodning kommer att inaktiveras den 18 juni.

Under veckorna 27 – 30 kommer vi att skicka ut svarsblanketter till Kodning A och B, samt mallar till respektive version till samtliga kunder som använder Q-interactive. För att i mellantiden underlätta digital administrering av WISC-V, kommer det att vara möjligt att skriva ut testblanketter till Kodning A och B från supportfliken i Q-interactive Central. De mallar som behövs för att rätta deltestet måste dock - i de fall man inte redan har tillgång till dessa - beställas via vår Kundservice på telefon 08 - 619 76 00 eller mail info.se@pearson.com. Detta är självklart kostnadsfritt.

Vi beklagar det inträffade och arbetar för att lösa problemet! Har du frågor, kontakta oss på info.se@pearson.com.


Med vänlig hälsning

Katarina Forssén

Chef testutveckling
Pearson Assessment


Du som arbetar som logoped

Vad saknar du i ditt testbatteri?

Vi på Pearson strävar ständigt mot att utveckla innovativa, gediget underbyggda och utprövade test. Vi vill underlätta för dig som logoped att genomföra ditt arbete på bästa sätt genom att erbjuda vetenskapligt baserade instrument. Därför vill vi veta vilka av våra språkliga test du använder idag och vad du saknar.

Svara gärna på några korta frågor i vår enkät. Enkäten är anonym.

Tack för din medverkan!

Till enkäten ››