Webinar med Winnie Dunn

Professor Winnie Dunns modell för sensorisk bearbetning ligger till grund för skattningsskalorna Sensory Profile 2. Winnie Dunn är internationellt erkänd för sin forskning inom arbetsterapi och sensorisk bearbetning.

För våra Skandinaviska kunder kommer Winnie Dunn att hålla ett kostnadsfritt webinar onsdag den 8 november kl 15.30-16.30. Under webinaret kommer två fallbeskrivningar att presenteras med tips på interventioner för hem och skola. Webinaret sänds live från Kansas, USA, och är helt på engelska. Ta tillfället i akt att ta del av Winnies kunskaper och ställa frågor.

Anmäl dig här för att säkra en plats ››