Skattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.
Vänligen välj

Hello!

We think you'll enjoy our United States store.Our stores

Select the store you would like to visit.

You will be redirected to your favourite store.

Cogmed har gett resultat hos eleverna i Liljaskolan

Träning av arbetsminnet, motiverande samtal och formativ bedömning. Det har gett resultat hos gymnasieeleverna i Liljaskolan i Vännäs. 

– Man har fått höra ett och annat under minnesträningen men det har jag sett som ett positivt tecken på att eleverna försöker. Minnesträningen har även gett mig mer insikt om hur enormt ansträngande det är att aktivera hjärnan intensivt på det här sättet, säger läraren Tommy Björnehall.

Liljaskolan har jobbat med minnesträning i 40-minuterspass. Det kan vara i längsta laget för en del elever, menar Tommy Björnehall, men tillägger att det numera finns möjlighet att fullfölja ett träningsprogram med kortare pass.

– Allra helst vill vi att arbetsminnesträning sätts in direkt vid terminsstart, även om det kan vara praktiskt svårt att få tid för det, säger Marie Granholm, som varit Liljaskolans projektledare för projektet ”Sammanhang i utbildning”.

Tidigare har Marie Granholm som specialpedagog i enstaka fall kunnat arbeta med minnesträning, men behovet är så stort bland de här eleverna att det finns fördelar med att erbjuda det för en hel grupp elever. Vårterminen 2013 fick en första grupp elever vid skolans introduktionsprogram, med inriktning fordon och transport, chansen till minnesträning. Totalt deltog 41 elever under projekttiden, med ekonomiskt stöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten, och dokumentationen visar att samtliga förbättrade sitt arbetsminne efter ett program med 25 träningstillfällen.

– Samtliga elever fick godkänt i de ämnen där det saknades betyg för att läsa på ett nationellt program och det har känts uppmuntrande för att jobba vidare med vår modell. Just den här gruppen hade också ovanligt många elever i behov av särskilt stöd, berättar Marie Granholm.

Läs hela artikeln här ››